Join the conversation!

DevOps Agile Skills Association

DASA

Een universeel kwalificatieprogramma voor DevOps en Agile

Managementadviesbureau Quint Wellington Redwood heeft samen met marktleiders uit de hele wereld de DevOps Agile Skills Association (DASA) opgericht. Het doel van deze krachtenbundeling is een universeel kwalificatieprogramma voor DevOps en Agile te ontwikkelen. DASA faciliteert een open, wereldwijd platform met als doel de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van DevOps en Agile te stimuleren. DASA is opgezet als een community-gedreven platform en biedt deelnemende organisaties de kans een bijdrage te leveren aan het opstellen van functiespecifieke competenties en curricula. We zijn ervan overtuigd dat DevOps en Agile een uiterst krachtige set van principes, richtlijnen en tools bieden waarmee zowel bedrijven als non-profitorganisaties beter kunnen inspelen op de wensen en behoeften van hun stakeholders. Bij DevOps en Agile gaat het er in essentie om dat er waarde voor de klant wordt geleverd in de vorm van werkende IT-services, die verbeterd worden indien en wanneer de klant dit noodzakelijk acht. Beide methodieken koppelen een nieuwe manier van IT organiseren (namelijk op basis van intensieve samenwerking) aan technische uitmuntendheid en nieuwe gedragsnormen, met als doel hoogwaardige IT-services te leveren. Door gebruik te maken van principes afkomstig uit Lean (en Lean IT) geven DevOps en Agile een krachtige impuls aan de verdere ontwikkeling van IT in de 21e eeuw.

DevOps competentiemodel

DevOps competentiemodel

DASA certificeringsschema

DASA certificeringsschema
TEKORTEN IN HUIDIGE DEVOPS-COMPETENTIES BEPALEN

Het DevOps competentiemodel

DASA: functies definiëren, kwalificaties ontwikkelen en IT-professionals inspireren

Het wordt een steeds dringender noodzaak dat professionals worden aangetrokken die beschikken over de benodigde vaardigheden voor DevOps. Het is voor organisaties belangrijk te weten welke competenties nodig zijn voor het invullen van de nieuwe functies die de verschuiving naar DevOps met zich meebrengt. DASA wil organisaties hierbij de hand reiken door functies te definiëren en een universeel kwalificatieprogramma te ontwikkelen voor scholing in vaardigheden op het gebied van DevOps en Agile. Tegelijkertijd kunnen de betrokken professionals dankzij dergelijke opleidings- en kwalificatieprogramma’s de vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben om succesvol met DevOps aan de slag te gaan. En nog belangrijker: door dit vakgebied te verrijken met ‘thought leadership’, wil DASA IT-professionals inspireren om als voortrekkers van de gewenste verandering op te treden door de verworven kennis in praktijk te brengen en met anderen te delen.

Het DevOps-competentiemodel

Het competentiemodel van DASA weerspiegelt de visie dat de rol van de IT-engineer een meer generieke betekenis krijgt naarmate DevOps-teams zich verder ontwikkelen. Het komt er in grote lijnen op neer dat elk teamlid het werk van een ander teamlid kan doen. De sleutel tot werken in een dergelijke omgeving is de erkenning dat in elk DevOps-team een bepaalde set vaardigheden en kennis aanwezig moet zijn. De verdeling van die vaardigheden en kennis kan per team verschillen. Maar elk team moet ervoor zorgen dat de vaardigheden en kennisniveaus binnen alle relevante vakgebieden in voldoende mate aanwezig zijn om te waarborgen dat de diensten geleverd worden volgens de wensen en behoeften van de klant.

DevOps: vaardigheids- en gedragsgebieden

Het competentiemodel van DASA onderscheidt acht kennisgebieden en vier vaardigheids- en gedragsgebieden die relevant zijn voor DevOps. Elke professional in een DevOps-team moet in zekere mate beschikken over alle twaalf competenties. Dit is neergelegd in het professionele kwalificatieprogramma van DASA.

DevOps-vaardigheidsgebieden

 1. Moed: kunnen uitdragen, coachen, zelfvertrouwen, proactief zijn, reflectie, vertrouwen, open discussies, experimenteren, ‘fail fast’ en de moed om te veranderen.
 2. Teambuilding: begrip voor andermans standpunt, samenwerking, wederzijdse verantwoording, gemeenschappelijk doel en het vermogen om de dienst of het product integraal te ondersteunen.
 3. DevOps-leiderschap: teams faciliteren om topprestaties te leveren, bescheidenheid, transparantie, denken vanuit het perspectief van de servicelevenscyclus en stakeholdermanagement.
 4. Voortdurende verbetering: ‘vandaag doen we ons werk beter dan gisteren’, Kaizen-instelling, kwaliteit aan de bron, ‘de eerste keer goed’, kennis delen en aanpassingsvermogen.

DevOps-kennisgebieden

 1. Optimalisatie van de businesswaarde: gebruik van IT-services in de praktijk (inclusief directe feedbacklus om opmerkingen van gebruikers door te geven aan de teams), servicelevelmanagement, ‘definition of done’, monitoren van businessactiviteiten/-prestaties en businesscasemanagement.
 2. Businessanalyse: functionele eisen, niet-functionele eisen, langetermijnontwikkeling van businessprocessen (op basis van een interpretatie van de marktontwikkelingen) en (verfijning van de) gegevensanalyse.
 3. Architectuur en ontwerp: zorgen dat de ontwikkelingen en de huidige situatie goed op elkaar aansluiten, algemeen ontwerp voor services, en patronen en stijlen.
 4. Programmering: beheersing van software-engineering, ‘everything as code’, datamanagement.
 5. Continue levering: geautomatiseerd testen, release- en deploymentmanagement, configuratiebeheer, versiebeheer, cloud, ‘containerization’ en ‘feature-driven’ levering.
 6. Testspecificatie: ontwerp van testcases en testconcepten.
 7. Infrastructuur: technische monitoring, performancemanagement (zoals werklastverdeling), capaciteits- en beschikbaarheidsbeheer, reliability engineering, cloud en ‘containerization’.
 8. Beveiliging, risico’s en compliance: beveiliging en planning van servicecontinuïteit.
OPEN ROOSTER, IN-COMPANY & E-LEARNING

DevOps Training & Certificering

DASA DevOps Fundamentals

De training DevOps Fundamentals zet uiteen wat DevOps inhoudt en hoe het bijdraagt aan het continu realiseren van klantwaarde. DevOps is de werkwijze gericht op het verbeteren van samenwerking,…

Meer informatie

DASA DevOps Professional: Enable and Scale

De DASA DevOps Professional: Enable and Scale (voorheen DevOps Practitioner) training borduurt voort op de basis die is gelegd met de DASA DevOps Fundamentals training. Deze DevOps Professional:…

Meer informatie

DASA DevOps Product Owner

De Product Owner vervult in een DevOps-omgeving een cruciale leiderschapsrol en is verantwoordelijk voor het managen van de volledige levenscyclus van een product, van de wieg tot aan het graf. Het…

Meer informatie
Inisghts

DevOps Papers & Events

White Paper

White Paper – de 6 belangrijkste principes van DevOps

Lees meer

White Paper

White Paper – DevOps Competence Framework

Lees meer

White Paper

White Paper – De zin en onzin van DevOps

Lees meer

White Paper

White Paper – Vier DevOps paden naar wendbaarheid & continuïteit

Lees meer

White Paper

White Paper – Zeven succesfactoren voor DevOps

Lees meer

Brochure

DASA Brochure – Waarom een DevOps Agile Skills association?

Lees meer