Lean IT Association

LITA

Lean IT Association

De Lean IT Association (LITA) is een non-profitorganisatie. Vanuit haar bredere doelstelling zet de Lean IT Association zich in voor de invoering van een wereldwijde standaard voor opleidingen en certificeringen op het gebied van Lean IT. ‘Lean denken’ is weten hoe je bedrijfsprocessen moet beoordelen om verspilling in deze processen te kunnen opsporen en elimineren. Veel IT-professionals en stakeholders, werkzaam in allerlei bedrijfsfuncties en op alle denkbare niveaus (operationeel, tactisch en strategisch), zijn inmiddels gecertificeerd of zijn daarmee bezig met als doel de verspilling binnen hun organisatie te verminderen en de efficiency te verbeteren. Vandaag de dag is het van essentieel belang dat organisaties hun dagelijkse bedrijfsactiviteiten onder controle hebben en deze waar nodig verder kunnen optimaliseren. Bovendien moeten ze hun businessmodellen en technologieën voortdurend vernieuwen. Lean IT biedt voor beide uitdagingen een krachtige en robuuste oplossing. Lean is gebaseerd op principes rond operational excellence, het centraal stellen van de klant, het uitrollen van strategieën en het sturen van veranderingen, transities en het gedrag en de motivatie van teams en individuele teamleden.

LEAN IT EDUCATIE

Doelstellingen van de Lean IT Association

VAARDIGHEIDSONTWIKKELING

Lean IT certificering

Het Certificering Schema omvat een viertal certificeringen voor verschillende niveaus, beginnend bij de basis met Lean IT Foundation, gevolgd door Kaizen en eindigend bij Leadership en/of Coach. Elk niveau reikt aanvullende kennis en vaardigheden aan en gezamenlijk leiden de niveaus tot competenties waarmee een professional de invoering van Lean IT of de ontwikkeling van initiatieven in een organisatie kan ondersteunen.

Lean IT Association Certifications

OPEN ROOSTER, IN-COMPANY & ELEARNING

Lean IT Training & Certificering

Lean IT Foundation

Jij wilt jouw IT-beheer of -ontwikkelorganisatie effectiever, efficiënter en sneller laten functioneren? Je wilt ervoor zorgen dat er een efficiënt change management beleid wordt gevoerd? Je wilt…

Meer informatie

Lean IT Kaizen

In deze Lean IT Kaizen training brengen we je alle fijne kneepjes bij op het gebied van continue verbetering, zodat je optimaal bent voorbereid op jouw rol als Lean IT Kaizen Lead. Een Kaizen Lead…

Meer informatie

Lean IT Leadership

Deze Lean Leadership training voor IT is uitermate geschikt voor managers en professionals die het voortouw willen nemen in het veranderproces van hun organisatie naar een Lean organisatie. Tijdens…

Meer informatie
FAQs

Veelgestelde vragen over Lean IT

Wat is het verschil tussen ‘framework-driven’ IT en Lean IT?

Procesraamwerken bieden een op best practices gebaseerd referentiemodel voor een specifieke IT-managementdiscipline. Lean IT zorgt dat de processen die worden geïmplementeerd of verbeterd, ook daadwerkelijk geschikt zijn voor hun specifieke doel door verspilling te elimineren en de processen te versnellen.

Wordt Lean IT gepositioneerd als een methode, een raamwerk of een benadering?

Lean IT is een kwaliteitsgerichte systeembenadering die als doel heeft klantwaarde, levertijd en kosten te optimaliseren. Lean IT reikt hiervoor denkmodellen en verbetermethoden aan die op elk procesraamwerk kunnen worden toegepast.

Hoe past Lean IT binnen een organisatie waar geen Lean Manufacturing wordt toegepast?

Hoewel de principes van Lean oorspronkelijk zijn ontwikkeld ter verbetering van de processtromen en prestaties in de productiesector, kunnen de methoden, modellen en concepten van Lean in alle mogelijke waardestromen en bedrijfsprocessen worden toegepast. Als de IT-organisatie van een onderneming overstapt op Lean, is het niet noodzakelijk dat de business (de klant) dit ook doet, maar het kan natuurlijk geen kwaad. Een IT-organisatie kan zich dus richten op het leveren van meer klantwaarde, zonder afhankelijk te zijn van de wijze waarop de klant zelf opereert.

Wij hebben ervaring met Lean Six Sigma en we passen ook Lean toe. Waarin verschilt Lean nu precies van Six Sigma?

Six Sigma is een afgeleide van Lean, in de jaren 80 en 90 ontwikkeld door bedrijven zoals Motorola en GE Capital. Bij Six Sigma staat kwantitatieve statistische analyse centraal. Lean Six Sigma is een combinatie van Lean en kwantitatieve analyse, waarbij de nadruk ligt op het verwijderen van gebreken en afwijkingen uit processen. Bij Lean IT ligt de focus op klantwaarde, levertijd en kosten. Het essentiële verschil is dat Six Sigma zich voornamelijk richt op data, terwijl Lean zich toespitst op het menselijk gedrag en de werkwijzen en praktijken binnen waardestromen.

Wat is het verschil tussen Six Sigma-certificering en Lean IT-certificering? Kunnen de twee systemen naast elkaar bestaan of zijn ze concurrerend? Als ze naast elkaar kunnen bestaan, op welke manier vullen ze elkaar dan aan?

Lean Six Sigma-certificering is gericht op het behalen van ‘Belts’, die het niveau aangeven waarop de cursist de onderdelen gegevensanalyse, probleemoplossing en projectoplevering beheerst. Lean IT-certificering verschaft cursisten vaardigheden voor specifieke rollen binnen Lean. Voorbeelden zijn Lean IT Leadership, Lean IT Coach en Lean IT Kaizen.

Waarin verschilt LITA-certificering van andere Lean IT-certificering?

LITA-certificering is specifiek gericht op het toepassen van de Lean-principes van de Toyota Way (Go See, Ask Why, Show Respect) op praktijken en processen op het gebied van IT-management. Deze leiderschapsprincipes richten zich op het gedrag, de cultuur en de houding van de organisatie en het individu. Bij andere vormen van certificering draait het vooral om statistische analyse en kwantitatieve metingen als aspecten van gegevensanalyse. Lean IT-certificering zoals die vroeger werd toegepast, is inmiddels vervangen door LITA-certificering. Voor de Foundation-certificering zijn de syllabi van de vroegere Lean IT-certificaten samengevoegd om zo een omvattend basiscertificeringsniveau te creëren. De andere LITA-certificeringen (Lean IT Kaizen, Lean IT Coach en Lean IT Leadership) bestonden voorheen niet als internationaal gestandaardiseerde certificeringen. LITA streeft ernaar een wereldwijde standaard neer te zetten voor alle Lean IT-certificeringen.

Waarin verschilt Lean IT van Kaizen?

Kaizen is een Japans woord voor ‘incrementele voortdurende verandering’. Het is een van de principes en praktijken die binnen de Lean IT-certificeringscursussen worden onderwezen en toegepast.

Is Lean IT een implementatiemethode voor een IT-servicemanagementprogramma?

Lean IT betreft het toepassen van algemene Lean-principes en op Lean gebaseerde verbeterpraktijken op eender welk IT-managementproces of raamwerk voor IT-management. Lean IT is dus niet alleen van toepassing op IT-servicemanagement, maar ook op softwareontwikkelprocessen, projectmanagementprocessen en beheerpraktijken. De praktijk wijst echter uit dat zowel IT-afdelingen als businessmanagers niet altijd inzien dat IT zodanig kan worden ingericht dat het waarde toevoegt in plaats van alleen maar een onvermijdelijke kostenpost te zijn.

Hoe verhoudt deze certificering zich tot de Green Belt- en Black Belt-certificeringen van Six Sigma?

LITA-certificering vult de Six Sigma-certificering aan door te focussen op functiegerichte vaardigheden voor personen die betrokken zijn bij Lean IT-verbeteringen. Bij Six Sigma leren cursisten met name hoe ze effectief data kunnen analyseren en problemen kunnen oplossen. Lean IT-certificering legt de nadruk op de wijze waarop Lean gedrags- en leiderschapsmodellen in een organisatie kunnen worden toegepast om gedrag, houding en cultuur te beïnvloeden.

Wat is de cursus Lean IT Foundation?

Lean IT Foundation is de eerste cursus, waarin de basiselementen van Lean IT worden uiteengezet. Deze tweedaagse cursus is bedoeld voor managers en specialisten binnen IT-organisaties en voor IT-professionals die gaan deelnemen aan of betrokken zullen worden bij Lean IT-projecten. De cursus behandelt de volgende onderwerpen: inleiding op Lean, klanten, processen, prestaties, Lean organisaties, gedrag en houding, en probleemoplossing.

Wat is de cursus Lean IT Kaizen?

Lean IT Kaizen is een driedaagse cursus op practitionerniveau waarin deelnemers leren om het Lean-concept te definiëren en de verbeterinitiatieven van Kaizen te faciliteren. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die Kaizen definieert, plant, begeleidt en faciliteert, en voor team- of afdelingsleden die als taak hebben om de toepassing van Lean-principes en op Lean gebaseerde praktijken binnen hun team of afdeling te bevorderen. Deelnemers aan deze cursus moeten beschikken over een Lean IT Foundation-certificaat.

Wat is de cursus Lean IT Leadership?

Deze driedaagse cursus is bedoeld voor leiders van Lean IT-initiatieven. Tijdens deze cursus komen geavanceerde Lean IT-principes aan bod en complexe onderwerpen zoals leiderschap van Lean-initiatieven en veranderfactoren, zodat de cursus een blijvende waarde heeft. De cursus is gericht op Lean-leiders en op teamleden die verantwoordelijk zijn voor het creëren van draagvlak voor Lean IT-gerelateerde praktijken en principes en het implementeren daarvan. Deelnemers aan deze cursus moeten beschikken over een Lean IT Foundation-certificaat.

Wat is de cursus Lean IT Coach?

Lean IT Coach is een driedaagse cursus waarin u leert hoe u een IT-organisatie kunt trainen en beoordelen, met als doel succesvol een transformatie of een complex verbeterinitiatief op basis van Lean-principes te realiseren. Daarbij komen onder meer de waardestromen van een organisatie en de verbanden met governance aan bod. Deelnemers aan deze cursus moeten beschikken over een Lean IT Foundation-certificaat.

Insights

Lean IT White Papers & Events

White Paper

White Paper – Vier eenvoudige manieren om de vicieuze cirkel te doorbreken met Lean IT

Lees meer

eBook

eBook – Het toepassen van Lean binnen de IT context

Lees meer

White Paper

White Paper – de vier stappen naar Lean IT Leiderschap

Lees meer

White Paper

White Paper – Lean IT Service Management, een richtlijn voor transformatie

Lees meer

Syllabus

Lean IT Foundation Training Syllabus

Lees meer

White Paper

White Paper – DevOps Competence Framework

Lees meer