Agile Transformatie

Snel, flexibel en samenwerkingsgericht reageren op verandering

QUINT WELLINGTON REDWOOD

Agile Transformatie

Onze ervaring leert dat ervaren scrumteams een essentiële hoeksteen zijn voor een agile werkwijze, maar op zichzelf zijn deze teams niet voldoende garantie dat er toegevoegde waarde aan de markt wordt geleverd. Nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de business, zoals producteigenaren en stakeholders, is noodzakelijk om te waarborgen dat de context uit het businessdomein ook doordringt tot de deliveryteams. Om op langere termijn klantwaarde te kunnen leveren, is er daarnaast behoefte aan leiderschap dat transparantie bevordert en een ‘fail fast, learn fast’-mentaliteit ondersteunt, geflankeerd door flexibel portfoliomanagement. Het is een uitdaging om de compliance te bewaren en alles onder controle te houden zonder de gewenste agility te verliezen bij het leveren van nieuwe producten en diensten aan de markt. De staat van dienst die wij hebben opgebouwd bij onze klanten spreekt voor zich en toont aan dat onze aanpak succes op lange termijn oplevert.

CAPABILITIES FOR CHANGE

Agile Awareness Workshop

Waarom een wendbare organisatie worden? Waarom experimenteren met andere vormen van (samen)werken? In onze Awareness Workshop leren uw management en uw teams over het potentieel van agile werken, de kracht van korte feedbacklussen binnen teams, het creëren van flow en directe besluitvorming. Deze workshop biedt u de ideale voorbereiding op uw transformatie.

Agile Maturity Assessment

Hoe wendbaar zijn uw organisatie en uw teams? Om agile te worden, moet u een lang traject afleggen waarbij u voortdurend nieuwe dingen leert en verbeteringen aanbrengt. Dit Maturity Assessment is een online tool die organisaties helpt hun huidige werkwijzen beter te begrijpen, te beslissen wat de volgende stappen moeten zijn en welke incrementele commitments gemaakt moeten worden om een hoogwaardige agile enterprise te worden.

Agile Software Development

We helpen u bij de transitie naar een ander ontwikkelproces met een schaalbare architectuur, die u in staat stelt de levering van hoogwaardige software te versnellen. Door onze principes voor softwareontwikkeling toe te passen, kunt u zelforganisatie realiseren en komen tot aanpassingen in uw portfolio, een kortere backlog, afgestemde teams en bovenal: focus op de business.

Zelforganiserende Agile Teams

Quint is uw partner als het erop aankomt waarde te creëren voor de business uit een transformatie. We leren uw teams hoe ze zelforganiserend kunnen worden, hoe ze hun werkwijzen kunnen optimaliseren en hoe ze met stakeholders kunnen omgaan. Doordat uw mensen niet alleen weten wat ze moeten doen, maar ook hoe, waarom en wanneer ze in actie moeten komen, wordt uw transformatie effectief.

Agile Leiderschap

Het is niet zo eenvoudig om de principes van Agile toe te passen. Het belangrijkste is dat uw mensen samenwerken in hoogpresterende teams. Om uw volledige potentieel te ontsluiten, is een cultuurverschuiving noodzakelijk die sterk leiderschap en een duidelijk commitment van het management vereist. Quint helpt u bij het implementeren van deze nieuwe gedragswijzen en het ontwikkelen van de leiderschapscapaciteiten die u nodig hebt voor een geslaagde transformatie.

Business Agile

Het Agile-concept is gemigreerd tot buiten de oorspronkelijke context van softwareontwikkeling. Ook andere bedrijfseenheden opereren succesvol door op een zelfde wijze te werken, vooral waar het gaat om projectmanagement. Wij helpen u bedrijfseenheden te creëren met kortere doorlooptijden voor projecten en een snellere respons op nieuwe marktontwikkelingen.

Scaled Agile Framework (SAFe)

Hoe gaat u te werk als u 10, 20 of nog meer agile teams hebt? Hoe beheert u het Change & Release-proces terwijl u prioriteit toekent aan de portfolio en de productbacklog? Scaled Agile Framework (SAFe) is een beproefde methode om Agile op enterpriseniveau te implementeren. Quint maakt een effectieve implementatie van SAFe mogelijk.

Agile Project Management

Agile projectmanagement is een waardegedreven aanpak waarmee projectmanagers hoogwaardig werk kunnen afleveren. Bij deze vorm van projectmanagement gaat het erom dat u verandering omarmt, als eerste de functies met de grootste waarde voor de business oplevert en toegang krijgt tot realtime informatie voor het beheren van de kosten, de tijd en de scope. Hierdoor zijn er minder kostbare verrassingen aan het eind van een project, en daardoor worden de doorlooptijden korter.

Agile Governance

Governance gaat over het afstemmen van programma’s op de doelstellingen van de organisatie. De governance bepaalt hoe initiatieven worden ingericht, beheerd en aangestuurd. Deze inrichting van governance is een toepassing van aan Lean ontleende waarden, principes en werkwijzen op de governancetaak. We helpen u een structuur voor governance in te richten waarmee u risico’s kunt beheersen en nieuwe kansen kunt benutten.

Agile Training & Certificering

Het trainen van uw mensen in nieuwe werkwijzen is de ideale manier om uw organisatie of projectteam af te stemmen op de bijbehorende concepten en methodieken. Hoewel mensen het vaak hebben over Agile, zijn er ook nog veel misvattingen en misverstanden. Door de juiste training kunt u de concepten verankeren en de verschillen tussen de beschikbare methodieken verduidelijken.

open rooster, in-company & e-learning

Agile Training & Certificering

Agile Scrum Foundation

De waarde van werken met Agile en Scrum ligt in het opbouwen van voortschrijdend inzicht door zowel de opdrachtgever als het team dat levert. De rolverdeling tussen opdrachtgever en leverancier wordt…

Meer informatie

Scrum Master

Onze Scrum Master training geeft inzicht in de werkwijze, regels en rollen  en de benodigde mindset voor het succesvol werken met Scrum. Je wordt meegenomen in dienend leiderschap om je…

Meer informatie

Scrum Product Owner

De rol van de Scrum Product Owner is misschien wel de meest uitgebreide en veeleisende rol in het scrumproces. Product Owners zijn de spin in het web. Binnen een project moet de Product Owner…

Meer informatie

SAFe for Teams®

Scrum is de meest gebruikte agile aanpak om software te ontwikkelen. De reden hiervoor is dat het snel te begrijpen is en binnen een relatief kort tijdsbestek resultaat kan leveren. Veel organisaties…

Meer informatie

DASA DevOps Fundamentals

De training DevOps Fundamentals zet uiteen wat DevOps inhoudt en hoe het bijdraagt aan het continu realiseren van klantwaarde. DevOps is de werkwijze gericht op het verbeteren van samenwerking,…

Meer informatie

PRINCE2 Agile® Practitioner

Ben je PRINCE2® Foundation gecertificeerd en vragen jouw opdrachten steeds meer om een combinatie van PRINCE2® en Agile projectmanagement? Tijdens deze PRINCE2 Agile training leer je vernieuwende…

Meer informatie
Insights

White Papers, Events & Videos

White Paper

White Paper – De transformatie naar een Agile Enterprise

Lees meer

Community

DevOps Agile Skills Association – DASA

Join the conversation!

Case

Succes met Sourcing Strategie in een Agile/SAFe omgeving bij Logius

Lees meer

White Paper

White Paper – Leiderschap in Lean-Agile organisaties

Lees meer

Video

Video – Masterclass Obeya in een Agile organisatie

Lees meer

Case

Succes met Lean, Agile & DevOps bij de De Nationale Politie

Lees meer

Contact met Quint

De Oude Molen 1

1184 VW, Amstelveen

+31 20 305 3700

quint@quintgroup.com

Stuur ons een bericht

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.