Digitale Strategie, startpunt voor digitale transformatie

Uitblinken of afhaken?

De technologische ontwikkelingen en de nieuwe sociale en economische realiteit brengen alle onderdelen in organisaties samen rondom één centrale doelstelling: digitale transformatie. Immers, vandaag de dag is Google een bank, Apple een autofabrikant en Albert Heijn een online retailer. Toekomstige concurrenten komen uit onverwachte hoek. Innovatieve technologie, verandering in sociaal gedrag door digitalisering, klanten die altijd online zijn en disruptieve startups maken digitale transformatie tot dé prioriteit van organisaties die hun voorsprong willen behouden of willen grijpen.

Waarom heb ik een digitale strategie nodig?

Digitale strategie biedt de kans om de klantwaarde te vergroten, door inzet van digitale middelen, slim gebruik van data en het snel inzetten van de juiste professionals op de juiste plek. Organisaties die digitaliseren, duiken in technologie, investeren in cloud, robotics, domotica en zijn vertrouwd met platformen als ServiceNow en Salesforce. Ze gaan aan de slag met low code, artificial intelligence en machine learning en maken hun medewerkers digitaal vaardig. Om nu over de grenzen van de actualiteit heen te kijken, de juiste beslissingen te kunnen nemen en innovatie in het DNA van de organisatie te krijgen, heb je behoefte aan een digitale strategie waarin klanten en medewerkers centraal staan, die duidelijk is over de doelen en helder is over wat de verandering voor klanten en medewerkers betekent.

Verbeter de klantbeleving

Stroomlijn processen en bedrijfsvoering

Ontwikkel nieuwe proposities en business modellen

Hoe ziet een digitale strategie eruit?

Een digitale strategie definieert de manier waarop digitalisering en het gebruik van data de klantbenadering en bedrijfsprocessen verbeteren. Daarnaast geeft het richting aan de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologie en soms zelfs van nieuwe bedrijfsmodellen. Deze digitale roadmap en de bijpassende enterprise architectuur is realiseerbaar. Gevalideerd door klanten en gedragen door medewerkers.

“Om nu over de grenzen van de actualiteit heen te kijken, de juiste beslissingen te kunnen nemen en innovatie in het DNA van de organisatie te krijgen, heb je behoefte aan een digitale strategie.”

Onze veranderaanpak

We zorgen voor een concrete strategie, een bijpassende enterprise architectuur en roadmap. Samen realiseren we deze en gebruiken daarbij creatieve en inspirerende werkmethodes zoals design thinking en prototyping. Het resultaat daarvan bestaat niet uit honderd PowerPoint-slides, maar is een passende digitale strategie met tastbare antwoorden op de vragen. De digitale roadmap is realiseerbaar.

Digitale visie & Customer Journey

Vanuit de bedrijfsstrategie ontwikkelen we een digitale visie en de ‘Customer journeys’ waarmee zichtbaar wordt waar de kansen van digitalisering liggen voor klanten, producten, diensten, processen en medewerkers.

Impact op de enterprise-architectuur

We ontwerpen de bouwstenen die richting geven aan de digitalisering in relatie tot het bedrijfsfunctiemodel, het enterprise datamodel en de informatie-, applicatie- & technische architectuur.

Business Case en Transformatie roadmap

De businesscase en transformatie roadmap voorzien in de kosten-batenanalyse van investeringen en de bijbehorende veranderaanpak voor operationalisering van de strategie gericht op cultuur, leiderschap en medewerkers.

White Paper

White Paper – Digitale transformatie, hoe doe je dat?

Lees meer

Artikel

Aan de slag met design thinking: een praktisch stappenplan

Lees meer

Artikel

Innoveren kun je niet organiseren, innovatievermogen wél

Lees meer

Artikel

De tien bouwstenen van een digitale transformatie

Lees meer

White Paper

White Paper – Hybrid Cloud, het fundament van digitale transformatie

Lees meer

Digitale Strategie training

Academy

Bekijk video

Contact met Quint

De Oude Molen 1, 1184 VW, Amstelveen, +31 20 305 3700 of stuur ons een bericht.

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.