Process Mining. Visualiseer, analyseer en optimaliseer processen aan de hand van datagedreven inzichten.

Process Mining als versneller van uw digitale transformatie

Door de digitale transformatie van organisaties vinden steeds meer processen digitaal plaats én groeit de hoeveelheid data explosief. Daardoor kan werk verschillende wegen nemen en een proces anders verlopen dan u voor ogen had. Gevolg is dat het proces onnodig veel geld en tijd kost: een groot deel van de IT-capaciteit wordt uitgegeven aan repeterende handelingen die eenvoudig kunnen worden geautomatiseerd. Dankzij Process Mining besteedt u dat geld en die tijd voortaan aan uw corebusiness.

Zie Process Mining als een navigatiesysteem voor het proces. Niet alleen berekent het de snelste route voor werk en brengt het in kaart of dat de huidige route het efficiëntst is. Ook geeft het real-time updates over de ‘verkeersdrukte’, waardoor u onderweg de route kunt aanpassen om het proces te verbeteren. Process Mining is dus de juiste weg naar datagebaseerde analyse en optimalisatie van processen. Zodat werk sneller, beter en goedkoper wordt uitgevoerd. En de tevredenheid onder medewerkers en klanten toeneemt.

“Gestroomlijnde processen leiden tot slimmer, sneller en voordeliger werken.”

Verkort doorlooptijden en identificeer kansen voor automatisering.

Verhoog de efficiëntie door knelpunten en bad-practices op te sporen.

Haal sneller, slimmer en meer waarde uit uw processen.

Creëren van flow

Er zit altijd een discrepantie tussen hoe organisaties dénken dat een proces verloopt en hoe het daadwerkelijk gaat. Process Mining maakt de procesrealiteit inzichtelijk door het te visualiseren en analyseren. Daardoor zijn we in staat om complexe processen op een begrijpelijke manier in beeld te brengen en afwijkingen in het proces snel te identificeren. Op basis van deze afwijkingen ten opzichte van de ‘happy flow’ kunnen we uw proces optimaliseren. Optimalisatie doen we meestal door het proces te standaardiseren of automatiseren. Process Mining is een continu proces: real-time gegevens leveren steeds nieuwe inzichten op. Daardoor kunt u datagedreven optimaliseren en neemt al het werk binnen het proces de ideale route van A naar B.

Onze veranderaanpak

Onze best practice-aanpak Process Excellence helpt organisaties om datagedreven te transformeren en zorgt ervoor dat werk binnen uw organisatie altijd de juiste route neemt. De aanpak bestaat uit vier stappen:

Verzamelen van data

Eerst verzamelen we uw procesdata, bijvoorbeeld via een rechtstreekse koppeling met uw bronsystemen of door ze te importeren met Excel. Deze gegevens laden we in een Process Mining-tool (bijvoorbeeld van Celonis). Nu kunnen we een datamodel bouwen, waarin we vastleggen hoe de gegevens worden gestructureerd.

Verkennen en analyseren

Vervolgens gaan we verkennen en analyseren. Waar is al het werk begonnen? Welke afslagen heeft het genomen? En waar stopt het werk? Zo leggen we precies bloot waar de bottlenecks zitten en welk werk niet de ‘happy flow’ aflegt. Aan de hand van deze inzichten identificeren we het transformatiepotentieel van het proces.

Verbeteren van het proces

Vaak verbeteren we via standaardisatie of automatisering. Automatisering zorgt er onder meer voor dat storingen automatisch worden gemeld en doorgestuurd naar de juiste oplosgroep. Vanzelfsprekend bespreken we iedere mogelijke verbetering eerst uitgebreid met u.

Continu monitoren

Tot slot monitoren we het proces door vooraf gedefinieerde KPI’s zoals doorlooptijd en klanttevredenheid te meten. Als bepaalde KPI’s worden gehaald, kunt u daarvan een automatische notificatie ontvangen. Omdat uw proces en data blijven veranderen, is continue monitoring noodzakelijk. Zo kunnen we namelijk garanderen dat het proces optimaal blijft verlopen.

Waarom Quint?

Quint is een internationaal advies-, opleidings- en technologiebedrijf​.​ ​We ondersteun​en ​organisaties bij het ontwerpen en implementeren van hun digitale transformatie. ​Hierbij versnellen en verankeren​ we​ transformaties door mensen, processen, technologie en leiderschap met elkaar te verbinden. We hebben ervaren experts die Process Mining-trajecten en bijbehorende digitale transformaties kunnen begeleiden. We hebben de beste technologie om de processen te visualiseren, optimaliseren en controleren. Onze projecten zijn turnkey: verzamelen van data, visualiseren, analyseren, realiseren van verbeteringen en real-time monitoren voor continue optimalisatie, Quint heeft alle onder één dak. Onze Process Excellence-aanpak is gebaseerd op de best practices uit het Process Mining-vakgebied en inmiddels geïmplementeerd bij tal van organisaties.

Meer Enterprise Automation

White Paper

White Paper – Lean IT Service Management, een richtlijn voor transformatie

Lees meer

Artikel

Process Mining als versneller van uw digitale transformatie

Lees meer

Technology

Celonis

Lees meer

Artikel

Service Automation: De extreme behoefte aan gebruiksgemak

Lees meer

Process Mining

Wat is Process Mining en welke resultaten brengt het?

Lees meer

Artikel

Snel en efficiënt applicaties ontwikkelen met Low-Code, waar moet u op letten?

Lees meer

Contact met Quint

De Oude Molen 1, 1184 VW, Amstelveen, +31 20 305 3700 of stuur ons een bericht.

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.