Enterprise Cloud, schaalbaarheid als fundament

De optimale cloudmix

In een tijd waarin de samenleving en de markt steeds digitaler worden, moeten organisaties zorgen dat ze digitaal transformeren. Organisaties die als digital natives willen opereren, hebben een aantal kenmerken: ze zijn flexibel en kunnen meebewegen met de vraag, ze kunnen snel diensten aanpassen, ze zijn overal en via elk kanaal bereikbaar en ze bieden continuïteit en stabiliteit. Een van de middelen om dit te bereiken, is het inzetten van de juiste vormen van cloud. Aanbieders van public cloud hebben inmiddels een stevige positie verworven. In Europa zijn AWS, Google Cloud Platform en Azure erg populair bij organisaties als het gaat om hosting in de public cloud. Ondanks de voordelen van de cloud zijn er ook vraagstukken. Met name rondom public cloud bestaan er zorgen over security/compliance, compatibiliteit met het bestaande IT-landschap, kosten versus baten en lock-in (moeilijk weg kunnen bij bijvoorbeeld een SaaS leverancier).

Een effectieve cloudstrategie

Met een effectieve cloudstrategie kunnen organisaties de optimale cloudmix kiezen en zo de maximale voordelen behalen tegen aanvaardbare risico’s en kosten. Wat precies de optimale cloudmix is, hangt af van de meerwaarde die de organisatie wil leveren aan zijn klanten, de producten en diensten die daaraan ten grondslag liggen, het huidige IT-landschap en regelgeving. Deze factoren zijn doorgaans verschillend per dienst, domein en soms zelfs per applicatie en ze veranderen ook nog eens in de loop van de tijd. De strategie ‘public cloud tenzij’ is een te grote simplificatie van de werkelijkheid. Een hybrid cloudstrategie kijkt verder en differentieert op basis van de verschillende producten en diensten binnen een organisatie.

Flexibele beschikbaarheid van extra capaciteit.

Toegang tot nieuwe en/of tijdelijke functionaliteit.

Betaalbare continuïteit door back-up & recovery opties.

Cloud-landingszones

Omdat iedere organisatie zijn eigen optimale en dus unieke cloudmix heeft, introduceert Quint verschillende landingszones waarmee we een hybridcloudstrategie definiëren. Wij brengen in kaart in welke landingszone de business processen en onderliggende applicaties nu draaien en wat de meest geschikte landingszone voor morgen en overmorgen is. Ook kijken we naar reeds gedane investeringen en (on-) mogelijkheden van migraties. Op die manier ontdekken we hoe de organisatie optimaal gebruik kan maken van diverse soorten cloud en hoe deze zich ontwikkelen in de loop van de tijd. Zo kunnen ook (investerings-)besluiten voor de middellange en lange termijn worden genomen.

“De strategie ‘public cloud tenzij’ is een te grote simplificatie van de werkelijkheid. Het bepalen van de optimale hybrid cloudstrategie vraagt om een slimme aanpak.”

Onafhankelijk advies als fundament

Omdat Quint niet gelieerd is aan cloud- of hostingaanbieders zijn onze adviezen niet gekleurd door commerciële of politieke voorkeuren. De opdrachtgever is verzekerd van advies en ondersteuning die 100% in het belang staat van de (business-)doelen. Met de hybrid cloudstrategie die Quint biedt, komt de organisatie ‘in control’ bij de toepassing van de juiste cloudconcepten. Het bepalen van de optimale hybrid-cloudstrategie vergt een gedegen aanpak.

Visie & Analyse

Cloud is een containerbegrip en hybrid cloud is een complex onderwerp; daarom investeren we eerst tijd in het creëren van een gedeeld referentiekader. Nadat er een gedeeld referentiekader is, moet er ook volledige transparantie zijn over waar de organisatie vandaag de dag staat qua inzet en (on-) mogelijkheden van de verschillende cloud-landingszones.

Toetsing van processen en het IT-landschap

We onderzoeken de belangrijkste businessprocessen en bijbehorende kenmerken en doelen van de (IT-) organisatie. Deze inzichten hebben invloed op welk type cloud het beste past. Ook kijken we in detail naar het onderliggende applicatieportfolio. Daardoor wordt duidelijk wat eenvoudig naar een andere vorm van cloud kan of waar dat moeilijk of vrijwel onmogelijk is.

De optimale cloudmix & roadmap

We stellen vast wat de strategische opties zijn gegeven de situatie, de doelen en de (on-)mogelijkheden. Er ontstaat een beeld over de cloud-roadmap en welke onderdelen op welk moment een verschuiving naar de cloud kunnen maken. In de laatste stap kijken we naar de vervolgstappen die gezet moeten worden om de gewenste cloudmix te realiseren en om de applicaties te migreren.

White Paper

White Paper – Hybrid Cloud, het fundament van digitale transformatie

Lees meer

Marktonderzoek

Rapport Marktonderzoek Gebruik van Public Cloud binnen de Overheid – editie 2022

Lees meer

Case

Succes met de Cloud bij ABN AMRO Clearing Bank

Lees meer

White Paper

White Paper – 7 aspecten om Cloud Readiness te beoordelen

Lees meer

Whitepaper

Whitepaper: Realiseer de waarde van Cloud Sourcing (door Quint en Amazon Webservices)

Lees meer

Cloud & Sourcing trainingen

Academy

Lees meer

Contact met Quint

De Oude Molen 1, 1184 VW, Amstelveen, +31 20 305 3700 of stuur ons een bericht.

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.