Quint Research

Rapport Marktonderzoek Gebruik van Public Cloud binnen de Overheid - editie 2022

De afgelopen jaren is een versnelling van digitale transformaties in de publieke sector zichtbaar, gevoed door de steeds snellere opkomst en groei van nieuwe technologieën, in combinatie met een toenemende acceptatie hiervan in beleid en praktijk. De COVID-19 pandemie die het afgelopen jaar onverminderd en wereldwijd impact heeft gehad op onze wijze van werken heeft de vraag naar nieuwe, anders in te zetten technologie alleen maar versterkt. Sinds enkele jaren doet Quint onderzoek naar het gebruik van Public Cloud in Europa, waarbij we specifiek kijken naar het gebruik van Public Cloud binnen de publieke sector in Nederland. Zichtbaar is dat de overheid als gevolg van de wereldwijde omstandigheden versneld stappen maakt naar nieuwe mogelijkheden zoals het hybride werken, waarbij onveranderd blijft dat deze sector gezien haar maatschappelijke functie voorzichtig is met cloud adoptie. De trend naar verdergaande adoptie zet echter onstuitbaar door, zo toont ons onderzoek aan.

We zien onder meer dat Cloud Hosting door een steeds groter aantal organisaties in de publieke sector wordt gebruikt, vaak in een combinatie van meerdere cloud hosting vormen (zoals private cloud en public cloud). Een grote meerderheid van de organisaties (82%, was 73%) geeft aan dat Cloud hosting naar verwachting een groei van meer dan 20% zal vertonen in de komende drie jaar. Quint verwacht dat het gebruik van Public Cloud diensten verder, en versneld, zal blijven toenemen en een hybride IT landschap de norm wordt. Als onafhankelijk, strategisch adviseur helpen we u graag om op een verantwoorde en doelmatige wijze de juiste keuzes rondom cloud te maken en regie te voeren over een hybride landschap.

Management Samenvatting

  • Cloud Hosting wordt door een steeds groter aantal organisaties in de publieke sector gebruikt. Vaak zien we een combinatie van cloud hosting vormen (zoals private cloud en public cloud).

 

  • Net als in 2020 verwacht een grote meerderheid van de organisaties (82%, was 73%) dat Cloud hosting een groei van meer dan 20% zal vertonen in de komende drie jaar.

 

  • Hier tegenover staat een door 73% van de respondenten verwachte daling van het gebruik van een eigen datacenter, (non-private cloud) met meer dan 20% de komende 3 jaar.

 

  • De belangrijkste belemmeringen voor verdere inzet van Public Cloud hosting zijn evenals vorig jaar het verandervermogen van de eigen organisatie (59%), wet- en regelgeving en kaders zoals beveiliging en compliance (45% en 41%).

 

  • Microsoft Azure is evenals in voorgaande jaren de meest gebruikte Public Cloud oplossing. Amazon en Google worden niet genoemd.

 

  • 57% van de organisaties geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de Public Cloud hosting. De overige organisaties geven het oordeel ‘neutraal’.

 

  • De belangrijkste doelen voor het gebruiken van een Public Cloud oplossing zijn het verhogen van flexibiliteit, vergroten van innovatievermogen en reduceren van IT-beheeractiviteiten. De doelstelling ‘vergroten van het innovatievermogen’ wordt het vaakst (29%) volledig behaald.

Downloaden onderzoeksresultaten

*alleen mogelijk indien u werkzaam bent bij een gebruikers organisatie.

Marktonderzoek Public Cloud & Overheid 2022

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.

Meer Cloud