Quint Research

Rapport Marktonderzoek Gebruik van Public Cloud binnen de Overheid

Public Cloud is in opkomst. Steeds meer organisaties maken gebruik van diensten zoals Microsoft Azure, Amazon Web Services en Google Cloud Platform. Ook SaaS pakketten worden steeds vaker uit de publieke cloud afgenomen. Omdat verschillende begrippen (“Cloud”, “Public Cloud”, “Private Cloud” en “Hybride Cloud”) door elkaar gebruikt worden, ontstaat er verwarring over de mate waarin Public Cloud werkelijk wordt gebruikt. Met name binnen de publieke sector, die vanwege haar maatschappelijke functie geen onverantwoorde stappen wil zetten, is onduidelijk waar en op welke wijze gebruik wordt gemaakt van Public Cloud diensten.

Wat is er onderzocht?

In 2019 heeft Quint daarom dit onderzoek uitgevoerd bij organisaties uit de centrale overheid, uitvoeringsorganisaties en andere overheidsinstellingen. Het verschaft inzicht in de mate van het gebruik van Public Cloud in de publieke sector in Nederland.

Management Samenvatting

Public Cloud Hosting wordt al door veel overheidsorganisaties gebruikt en dat gebruik zal sterk toenemen in de nabije toekomst.

 • 88% verwacht dat deze vorm van cloud meer dan 20% zal groeien in de komende 3 jaar.

Microsoft Azure (71%) is de grote leider op het gebied van Public Cloud Hosting, gevolgd door AWS en in mindere mate Google Cloud Platform.

 • 40% van respondenten gebruikt meerdere Public Cloud Hosting leveranciers tegelijk (multivendor).

Voor de office omgeving gebruikt de publieke sector vooral Office 365 van Microsoft

 • 41% geeft aan Office 365 uit de Public Cloud te gebruiken; de overige organisaties maken nog geen gebruik van de publieke cloud voor hun office omgeving.

Het belangrijkste doel dat de deelnemers uit de publieke sector met Public Cloud Hosting willen bereiken is: verhogen van de flexibiliteit. Het is onduidelijk of dit doel ook bereikt wordt.

 • 70% geeft aan dat zij Public Cloud hosting gebruiken om de flexibiliteit te verhogen.

De beoogde kwaliteitsverbetering, het tweede doel dat respondenten hebben met de inzet van Public Cloud Hosting, wordt veelal niet gehaald.

 • 47% van respondenten geeft aan dat de beoogde kwaliteitsverbetering (een doel van 41% van de respondenten) niet wordt gehaald.

Over het algemeen zijn organisaties tevreden over hun Public Cloud Hosting.

 • 71% geeft aan tevreden te zijn; de overige 29% is ‘neutraal’, geen enkele respondent is ontevreden.

Aanvragen onderzoeksresultaten

*alleen mogelijk indien u werkzaam bent bij een gebruikers organisatie.

Marktonderzoek Public Cloud & Overheid

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.

Meer Cloud

 • White Paper – 7 aspecten om Cloud Readiness te beoordelen

  Lees meer
 • Succes met de Cloud bij ABN AMRO Clearing Bank

  Lees meer
 • De Impact van DevOps en Agile op outsourcing

  Lees meer
 • IT Outsourcing onderzoek ‘Tevredenheid over clouddienstverleners is groot’

  Lees meer