Enterprise DevOps, sneller beter en slimmer

“If you build it, you own it.”

DevOps is een beweging om ontwikkeling (Dev) en beheer (Ops) dichter bij elkaar te brengen en maximaal gebruik te maken van automatisering van handmatig werk en processen. Betere samenwerking zorgt voor gedeelde verantwoordelijkheid voor het resultaat, terwijl verregaande automatisering zorgt voor versnelling gebruikmakend van een gestandaardiseerde en flexibele infrastructuur. Veel organisaties zien DevOps als de logische stap na agile. Nu de business via een agile manier van werken direct betrokken wordt bij de ontwikkeling van nieuwe software, is het tijd om ook de brug te slaan naar IT-operations. Agile brengt versnelling in de organisatie door met product owners te gaan werken in kleine iteraties, waardoor frequenter nieuwe applicaties en releases opgeleverd worden. Daarbij ontstaat wel het risico dat deze manier van werken strandt in de handmatige, langzame en foutgevoelige hand-over processen tussen software development en IT-operations. DevOps-initiatieven spelen hierop in.

Van DevOps naar Enterprise DevOps

“If you build it, you own it.” Het klinkt eenvoudig, maar hoe zorg je nu dat de agile en DevOps way of working op elkaar inhaken? Hoe zorg je dat DevOps en vooral de investering in de standaardisatie en automatisering van test- en deploymentprocessen zich ook echt terugverdient? In onze visie reikt de noodzaak tot intensievere samenwerking en automatisering verder dan enkel ontwikkeling en operations. Ook is wendbaarheid, continue feedback en integratie nodig vanuit het businessdomein, security, architectuur, data en externe leveranciers. Alleen zo wordt de gehele keten (valuestream), van idee tot waarde, geoptimaliseerd. Daarnaast biedt (met name public) cloud steeds meer mogelijkheden om IT-processen en -diensten te standaardiseren en automatiseren. De schaalbaarheid, flexibiliteit en functionaliteit die deze clouddiensten en -platformen bieden, passen organisaties steeds vaker toe ter ondersteuning van hun dienstverlening. DevOps faciliteert en accelereert de adoptie en gebruik van deze cloudplatformen.

Verkorten van de doorlooptijden van releases en changes.

Verbeteren van de kwaliteit en betrouwbaarheid van levering.

Optimaliseren van de waarde voor klanten en gebruikers.

Welke resultaten levert Enterprise DevOps op?

Enterprise DevOps levert niet alleen de resultaten die DevOps ook levert, zoals snellere deployments van releases en minder verstoringen. Het gaat niet alleen om de automatisering van een enkelvoudige pipeline of om het faciliteren van een of enkele DevOps-teams. Enterprise DevOps gaat verder en richt zich op een bredere en meer doordachte transformatie van alle ICT-voortbrengingsprocessen binnen Dev en Ops. Enterprise DevOps legt een nieuw fundament onder uw IT-organisatie, gebaseerd op een hoge mate van standaardisatie en automatisering van processen en werkwijzen. Het doel is naast versnelling en minder foutgevoeligheid ook verhoging van beheersbaarheid en transparantie. Zonder deze laatste twee elementen zien wij een DevOps-transformatie stranden in ‘vrijheid en blijheid’, terwijl DevOps juist ook gaat om ‘verantwoordelijkheid en voorspelbaarheid.’

“Enterprise DevOps legt een nieuw fundament onder de IT organisatie, gebaseerd op een hoge mate van standaardisatie en automatisering van processen en werkwijzen.”

Onafhankelijk advies als fundament - onze aanpak

Quint helpt de organisatie bij het adopteren van Enterprise DevOps-principes en best practices. Bij DevOps is nooit sprake van one size fits all. Samen met de opdrachtgever leggen we focus op de gebieden die de meeste waarde bieden voor een organisatie met de juiste fundamenten over de assen van mensen, processen en technologie. We maken gebruik van frameworks, best practices (DASA, DORA) en technologieplatformen (Atlassian, ServiceNow, XebiaLabs, AppDynamics, MicroFocus) om DevOps gestalte te geven binnen de organisatie.

Ontwerp & Inrichting

We ontwerpen het DevOps Governance-model waarin de verantwoordelijkheden van werken in een DevOps-ecosysteem in samenhang met operations eenduidig zijn gedefinieerd. Het bevat ook het IT4IT-ontwerp met daarin een overzicht van het IT-tooling-landschap (van ontwikkelstraat en testen tot CI/CD en service management).

Assessment & Roadmap

Elk team bevindt zich op een uniek startpunt en met zijn eigen specifieke uitdagingen. We starten daarom altijd met meten waar de teams staan op basis van DevOps dimensies en principes. Via het DevOps Team Performance Platform kunnen teams op basis van fact based metrics gericht werken aan de continue verbetering van hun teamontwikkeling en performance.

Transformatie Dashboard

Het DevOps Leadership Dashboard biedt inzicht en overzicht in de performance en de (groei van) volwassenheid van de DevOps-teams en aan hen toevertrouwde applicaties. Metrics worden samengesteld door het aggregeren van data uit verschillende tools (Jenkins, Jira, XebiaLabs, etc.) die gebruikt worden in de organisatie.

White Paper

White Paper – Zeven succesfactoren voor DevOps

Lees meer

White Paper

White Paper – Vijf voorwaarden voor een succesvolle Enterprise DevOps-organisatie

Lees meer

White Paper

White Paper – de 5 disfuncties van een DevOps coach (en hoe ze te overwinnen)

Lees meer

Case

Succes met DevOps en Agile bij Rabobank

Lees meer

Artikel

Is regie nog wel nodig bij DevOps?

Lees meer

Sneller Beter & Slimmer

Guidr: het transformatie platform

Lees meer

Contact met Quint

De Oude Molen 1, 1184 VW, Amstelveen, +31 20 305 3700 of stuur ons een bericht.

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.