IT & Sourcing Governance, besturen orkestreren en integreren

Regisseren van digitale diensten

Om digitaal te kunnen transformeren en concurrerend te blijven, halen organisaties de beste digitale producten en diensten uit de markt en combineren ze die met de eigen diensten. Technologische ontwikkelingen zoals cloud, AI en robotics bieden nieuwe mogelijkheden en zijn onmisbaar in een digitale transformatie. Intern wordt de transitie naar moderne werkwijzen gebaseerd op agile en DevOps. Daarnaast is er een bestaand IT-landschap dat dient te integreren met de nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. De voortbrengingsketen van (ICT-)diensten binnen organisaties wordt daardoor diverser en complexer. Elke leverancier in de voortbrengingsketen heeft zijn eigen werkwijze en framework om optimaal te functioneren. Denk hierbij aan ITIL®, SIAM, agile en IT4IT. Een regiefunctie probeert de brug te slaan tussen alle betrokken partijen van change tot run en van demand tot supply. Het verbinden van mensen die met elkaar in de voortbrengingsketen werken, is in essentie wat regievoering behelst.

GRC & Informatiebeveiliging

ICT is een fors deel van het primaire proces geworden. De digitalisering neemt in snel tempo toe. Datagedreven werken staat centraal. De kwaliteit, integriteit, beschikbaarheid en veiligheid van data en informatie zijn zowel succesfactor als afbreukrisico voor de organisatie. Daarnaast is er een bestaand IT-landschap dat dient te integreren met de nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. De voortbrengingsketen van (ICT-)diensten wordt meer divers en steeds complexer. Het hebben van een sterke organisatie, met de juiste vakmensen, is essentieel om aan vereisten van een wendbare, integere en beheerste bedrijfsvoering te voldoen.

Meer GRC & Informatiebeveiliging

De drie hoofdactiviteiten van Regie

De IT-voortbrengingsketen wordt meestal verdeeld. Klassiek is de scheiding tussen de change en run. Een tweede belangrijke scheiding is die tussen demand (de vraagzijde) en supply (de aanbodzijde, die vaak deels bij externe leveranciers is belegd). Om de samenwerking tussen interne en externe leveranciers te bevorderen, wordt service-integratie (SIAM) als mechanisme ingezet. Binnen regievoering is een aantal hoofdactiviteiten te onderscheiden.

Besturen (strategy to plan)

De strategische doelstellingen van de IT-voortbrengingsketen zijn bekend en worden vertaald naar een service en sourcingsportfolio en een langetermijnplan.

Orkestreren (plan to capability)

Het voortbrengingsproces wordt aan de hand van het serviceportfolio opgebouwd (ontwerp en implementatie) uit verschillende capabilities of deelservices.

Integreren (service to benefit)

De (deel-)services, intern en uitbesteed, binnen de voortbrengingsketen operationeel optimaal laten samenwerken. Integreren omvat ook service-integratie (SIAM).

Regievoering als integraal onderdeel van de waardeketen

Quint beschouwt de IT-voortbrengingsketen als een integraal onderdeel van de waardeketen van een klant in plaats van een IT-waardeketen op zichzelf die diensten levert aan de business. Dit betekent dat regievoering dus over alle betrokken partijen in de voortbrengingsketen moet plaatsvinden (intern – de business, agile teams, DevOps-teams, de centrale interne IT-functie – en externe leveranciers) en niet uitsluitend meer de IT-functie en externe leveranciers betreft. Daarmee ontstaat een fundamenteel andere visie op regie dan bij het klassieke demand supply- denken. Regie omvat de gehele voortbrengingsketen waarbij waarde leveren voor het bedrijfsproces/de keten het uitgangspunt is.

“De voortbrengingsketen van (IT-)diensten binnen organisaties wordt diverser en complexer. Regievoering van de keten is cruciaal voor kwalitatieve end-to-end dienstverlening.”

Onafhankelijk advies als fundament - onze aanpak

Onze best-practices hebben betrekking op de organisatie-inrichting, processen, rollen en mensen. Daarnaast omvat de best-practice ook een keuze voor de architectuur/platform. Dit platform is in veel gevallen de kern van de geautomatiseerde regie. Op basis hiervan worden regievoering, SIAM, GRC (governance risk & compliance), ketenmonitoring en cloud management geautomatiseerd. De toepassing van deze practices leidt tot een moderne omgeving waar SIAM-practices worden gebruikt om de samenwerking van partijen in de volledige voortbrengingsketen te waarborgen.

Een visie op regie

Samen bepalen we tijdens verschillende workshops de toekomstige positionering en strategie van regie. Dit gebeurt vanuit de gedachte dat de voortbrengingsketen integraal over alle partijen heen gestuurd moet worden. Ook bepalen de scope van de nieuwe regiefunctie in relatie tot contracten, leveranciers, en nieuwe ontwikkelingen.

Ontwerp & Roadmap

Op basis van de visie worden de onderdelen van de voortbrengingsketen nader in beeld gebracht en bepalen we welke veranderingen noodzakelijk zijn. Dit houdt ook in dat we de opzet, technologie en bemensing van de Regieorganisatie uitwerken. Aangezien regie en de voortbrengingsketen vele onderdelen van een organisatie betreffen, is het vinden van draagvlak en commitment essentieel.

Implementatie & Verbetering

We brengen de roadmap tot uitvoering. Dit betreft een veranderingstraject waarbij mensen, processen en technologie worden meegenomen langs de aspecten Besturen, Orkestreren en Integreren. We werken aan de optimalisatie en continue verbetering van de Regieorganisatie om de modernisering en actualisering van regie te continueren.

White Paper

White Paper – Regie organiseren

Lees meer

Artikel

Regievoering anno nu: SIAM in het perspectief van DevOps & Agile

Lees meer

White Paper

White Paper – Hoe Service Integration and Management (SIAM) echt werkend te krijgen

Lees meer

Succes

Succes met Interne Beheersing bij de Informatievoorziening van de Belastingdienst

Lees meer

Artikel

Wendbaar én in control: hoe je Governance, Risk en Compliance toepast in een agile enterprise

Lees meer

Video

Grip op Regie, een video serie over het regisseren van digitale diensten

Lees meer

Contact met Quint

De Oude Molen 1, 1184 VW, Amstelveen, +31 20 305 3700 of stuur ons een bericht.

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.