GRC & Informatiebeveiliging

De oplossing zit niet in de controle op de bedrijfsvoering maar in de uitvoering.

ICT is een fors deel van het primaire proces geworden. De digitalisering neemt in snel tempo toe. Datagedreven werken staat centraal. De kwaliteit, integriteit, beschikbaarheid en veiligheid van data en informatie zijn zowel succesfactor als afbreukrisico voor de organisatie. Daarnaast is er een bestaand IT-landschap dat dient te integreren met de nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. De voortbrengingsketen van (ICT-)diensten wordt meer divers en steeds complexer. Het hebben van een sterke organisatie, met de juiste vakmensen, is essentieel om aan vereisten van een wendbare, integere en beheerste bedrijfsvoering te voldoen.

“De juiste governance, actieve risicobeheersing en een voldoende volwassen informatiebeveiliging, zijn mede bepalend voor het succes van de onderneming.”

Wendbaar

een succesvolle digitale transformatie door een sterke organisatie

Integer

aantoonbaar een integere en beheerste bedrijfsvoering

Beheerst

de uitbesteding van diensten conform afspraak en gestelde vereisten

Toezicht (DNB)

voldoen aan de vereisten die zijn gesteld aan organisaties en hun bestuurders

Het belang van een volwassen Informatiebeveiliging

De beveiliging van informatie heeft de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. Dat hangt nauw samen met het voortdurend toenemende belang van geautomatiseerde gegevensverwerking en de daarmee gepaard gaande risico’s voor een integere, vertrouwelijke en ongestoorde informatievoorziening. Die risico’s hebben een extra dimensie gekregen door de explosieve en de mondiale groei van elektronische gegevensuitwisseling tussen mensen en organisaties.

Digitalisering

Datagedreven werken staat centraal. De integriteit, de beschikbaarheid en de beveiliging van die data zijn essentieel. Niet alleen voor succes, ook ter mitigatie van risico’s voor de bedrijfsvoering.

Beheersing uitbesteding

Ketenbeheersing is de grote uitdaging bij uitbesteding: worden de juiste producten en diensten geleverd, op tijd en conform afspraken en vereisten?

Informatiebeveiliging

De beschikbaarheid, de integriteit, de vertrouwelijkheid en de controleerbaarheid van de (handmatige en geautomatiseerde) informatievoorziening waarborgen.

Waarom Quint?

Een gedegen aanpak

Het realiseren van een voldoende volwassen informatiebeveiliging (conform vereisten vanuit wet- en regelgeving en toezicht) vergt een gedegen aanpak. Quint ondersteunt organisaties door inzicht te verschaffen in de huidige volwassenheid en een gap-analyse om de route te bepalen naar een adequate informatiebeveiliging. Quint helpt met het realiseren van de juiste basis qua beleid, standaarden en baselines. Dit vanuit de missie, visie en strategie van onze klant. Aansluitend realiseren we opzet, bestaan en werking van de informatiebeveiliging zodat er sprake is van een aantoonbaar integere en beheerste bedrijfsvoering. Informatiebeveiliging is mensenwerk. Eigenaarschap, vakmanschap, betekenis en zingeving staan centraal.

Governance gericht op gewenst gedrag

Goed huisvaderschap, een gezonde bedrijfsvoering, werkafspraken gericht op gewenst gedrag. Governance, Risk, Compliance en de beveiliging van data en informatie, gericht op het ondersteunen van uw (digitale) strategie en de doelen van uw organisatie. Aantoonbaar in control, rekening houdend met wet- en regelgeving en met in- en externe toezichthouders, voor uw organisatie en uw klanten. Quint helpt, met kennis en ervaring en met ondersteunende technologie.

Vanuit businesswaarde

Vanuit businesswaarde beredeneren we hoe de informatiebeveiliging optimaal ingezet wordt om de doelstellingen van uw organisatie te ondersteunen. Een sterke organisatie is essentieel voor de gewenste digitale transformatie, voor het beheersen van uitbestede dienstverlening en een adequate informatiebeveiliging. Ons motto daarbij is dat de juiste uitvoering van werkzaamheden centraal staat en niet de controle. De integere en beheerste bedrijfsvoering staat in dienst van de bedrijfsdoelstellingen.

Werken bij Quint

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s die impact willen maken bij onze klanten. Die meehelpen aan een beheerste uitbesteding van ICT diensten, die zorgen voor sterke wendbare organisaties om de digitale transformatie bij onze klanten mogelijk te maken en die zorgen dat de data en informatie veilig is. Bij Quint werk je in een team van circa 40 collega’s die samen met jou in de adviespraktijk CIO werken. In je adviestrajecten werk je met collega’s die je aanvullen en ondersteunen; je kunt putten uit een team met enthousiaste mensen met wie je kunt spiegelen. Je staat er dus nooit alleen voor. Onze teams bestaan uit specialisten uit diverse disciplines zoals bijvoorbeeld architectuur, GRC, service management en verander/interim management. Onze opdrachten kenmerken zich door de combinatie van specifieke inhoudelijke vraagstukken over governance, risk, compliance en informatiebeveiliging en het in de praktijk toepassen.

Vacatures bij Quint >

Meer GRC & Informatiebeveiliging

Interview

Interview met Marco Saas (CFO ONVZ) over Digitale transformatie en Wendbaarheid

Lees meer

Artikel

Blog-serie agile GRC; Passen governance, risk en compliance wel in een agile organisatie?

Lees meer

Training

Regie Foundation

Lees meer

Customer succes

Succes met Informatiebeveiliging bij SPF Beheer

Lees meer

Serious Gaming

IT Regie Serious Game ‘Fast Fusion Food ‘

Lees meer

Video

Vertrouwen & Regie – een gesprek tussen Bart Stofberg en Ronald Israels

Lees meer