Lean Agile Enterprise, fundament voor wendbaarheid

Disrupt before you become disrupted

“Disrupt before you become disrupted,” is het mantra dat doorklinkt in elke sector. De steeds sneller op elkaar volgende ontwikkelingen in technologie veranderen ons leven als persoon, als klant en als werknemer. Om te overleven, moeten bedrijven op hun beurt hun manier van werken veranderen. De disruptors in de markt hebben agility onder de knie gekregen door het creëren van innovatieve ecosystemen waarbij wendbaarheid is ingebouwd in de hele organisatie: van ideeën tot productontwikkeling, helemaal tot release en support. Het resultaat? Hun producten bereiken de klant binnen enkele uren, dagen of weken in plaats van maanden of jaren. Hierdoor vergroten ze hun marktaandeel, verlagen ze hun kosten, zorgen ze voor een hogere klanttevredenheid en daardoor verslaan ze de concurrentie.

Scrum als wondermiddel voor organisatorische knelpunten?

In de praktijk zien we tal van organisaties scrum practices hanteren als methode om kortcyclische besturing te introduceren. Maar dat is niet voldoende en bovendien gaat het vaak mis na aanvankelijk enthousiasme. De praktijk leert dat een organisatie vaak terugvalt naar de oude manier van werken. Er is geen meetbare verbetering in gedragsaspecten en leiderschap, er worden silo’s gevormd, de teams werken onvoldoende samen en er zijn geen waardeketens (team versus flow). Het effect is dat de weerstand om te veranderen alleen maar groter wordt.

Lever sneller meerwaarde tegen lagere kosten.

Reageer effectiever op marktveranderingen en klantbehoefte.

Verminder complexiteit door te werken in waardestromen.

Wat is Enterprise Agility dan?

Enterprise Agility is een manier van werken en organiseren die een organisatie in staat stelt om snelheid en stabiliteit met elkaar in balans te brengen. Door een strategische focus op operationele discipline, accelerative leiderschap en slimme technologie neemt de reactiesnelheid toe en wordt complexiteit verminderd. Met andere woorden: Enterprise Agility betekent het vermogen van de hele organisatie om flexibel te zijn en behendig te kunnen reageren op veranderingen in de omgeving. Omdat agile gebaseerd is op de kernprincipes van lean, is het een ontwikkeling die de komende jaren organisaties zal blijven ondersteunen in hun transformaties.

“Door een lean agile organisatie te worden, kan een bedrijf de snelheid verhogen, beter reageren en zich aanpassen aan de behoeften van de klant, de productiviteit verhogen en werknemers betrekken.”

Agile opschalen door implementatie van SAFe®

Organisaties moeten hun activiteiten, bedrijfsoplossingen en customer experience digitaal transformeren om concurrerend te blijven. Maar in veel organisaties kunnen de bestaande businessmodellen, organisatorische hiërarchie en technologie-infrastructuur de snelle veranderingen niet bijhouden. De manier waarop mensen werken verandert, en daarmee ieder facet van de bedrijfsvoering. Er is behoefte aan business agility. SAFe kan voor betere resultaten zorgen door een verbetering van onder meer de productiviteit, de time-to-market, de kwaliteit en de betrokkenheid van medewerkers. Het Scaled Agile Framework (SAFe) is een online kennissysteem van beproefde, geïntegreerde principes, werkwijzen en competenties om Lean, Agile, en DevOps op schaal te implementeren.

Lean Portfolio Management voor een betere strategische executie

Veel organisaties hebben een duidelijke strategie geformuleerd. Maar hoe koppel je die strategie aan de uitvoering? Lean Portfolio Management helpt om de strategie concreter te maken en de organisatie beter bestuurbaar te maken. Door strategische initiatieven kleiner te maken, wordt de wendbaarheid vergroot en de doorlooptijd verkort. Zo komen de belangrijkste initiatieven tot uitvoering en zijn de strategische doelstellingen eerder binnen handbereik. Het uitgangspunt van LPM is het definiëren, bijstellen en uitvoeren van een strategie gericht op het daadwerkelijk realiseren van doelstellingen in de markt. We richten ons daarbij niet zozeer op het prioriteren van projecten (met een gesloten scope) maar op thema’s, producten en diensten.

Onze veranderaanpak

Het belang van een wendbare organisatie is duidelijk, maar hoe verander je van een traditionele organisatie naar een Lean Agile Enterprise? Quint adviseert en ondersteunt bedrijven bij die transformatie. De aanpak is gebaseerd op lean principes en een agile manier van werken en richt zich op drie doelen: waardecreatie, versnelling & kwaliteit en leiderschap.

Lean & agile als fundament voor waardecreatie

We brengen ervaring en best practices in van succesvolle enterprise transformaties. Hiermee identificeren we snel de grootste knelpunten in het waardecreatieproces en lossen we deze op door de principes van lean en agile toe te passen.

Duurzaam opschalen van teams

Veel bedrijven zijn succesvol in experimenteren binnen teams, maar opschalen van het samenwerken in waardestromen is uitdagend. We zorgen dat het niet bij experimenteren blijft en dat de hele organisatie de principes en leerpunten overneemt en blijft toepassen.

Accelerative leiderschap

Enterprise agility heeft weinig kans van slagen als de leiders niet mee veranderen en niet voorop lopen als rolmodellen. Leiders moeten ontwikkelen naar een leiderschapsstijl gebaseerd op vertrouwen, employee empowerment en commitment.

White Paper

White Paper – Leiderschap in Lean-Agile organisaties

Lees meer

Video

Video – Masterclass Obeya in een Agile organisatie

Lees meer

White Paper

White Paper – De transformatie naar een Agile Enterprise

Lees meer

video

Video: de Lean Agile Enterprise – overleven is optioneel!

Lees meer

White Paper

White Paper – de vier stappen naar Lean IT Leiderschap

Lees meer

Sneller Beter & Slimmer

Guidr: het transformatie platform

Lees meer

Contact met Quint

De Oude Molen 1, 1184 VW, Amstelveen, +31 20 305 3700 of stuur ons een bericht.

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.