Agile opschalen door implementatie van SAFe®

Op weg naar enterprise agility

Welkom in het softwaretijdperk – een verbonden, realtime wereld waarin alle bedrijfstakken afhankelijk zijn van technologie en iedere organisatie (althans deels) een softwarebedrijf is. Ondernemingen moeten hun activiteiten, bedrijfsoplossingen en customer experience digitaal transformeren om concurrerend te blijven. Maar in veel ondernemingen kunnen de bestaande businessmodellen, organisatorische hiërarchie en technologie-infrastructuur de snelle veranderingen niet bijhouden. Agile ontwikkeling heeft in veel organisaties tot flinke verbeteringen geleid. Maar agile ontwikkeling alleen is niet voldoende. Wat ooit alleen voor softwareontwikkeling gold, moet nu naar de hele onderneming worden uitgebreid. De manier waarop mensen werken verandert, en daarmee ieder facet van de bedrijfsvoering. Ondernemingen hebben kortom behoefte aan business agility. Dat wordt de bepalende factor die de winnaars in de digitale economie zal onderscheiden van de verliezers.

Door business agility kunnen mensen snel beslissingen nemen, bijvoorbeeld over de toewijzing van middelen en bij de keuze van de juiste medewerkers voor het juiste werk. Bedrijven zijn daardoor in staat om op nieuwe kansen in te spelen. Om dit niveau van wendbaarheid te bereiken, moet het bedrijfsbesturingssysteem echter tweeledig zijn.

“Welkom in het softwaretijdperk – een tijdperk waarin business agility bepalend zal zijn voor de winnaars en verliezers in de digitale economie.”

Time to Market

Verbeterde kwaliteit

Verhoogde productiviteit

Meer medewerkers- betrokkenheid

White Paper – Unboxing SAFe: Succesvol implementeren van Scaled Agile

Dit whitepaper richt zich op CIO’s en hun teams die van ad-hoc agile willen opschalen naar ‘always agile’. Met als resultaat meer wendbaarheid door complexiteit weg te nemen en voorspelbaarheid te vergroten. We nemen je mee langs alle facetten van de SAFe  Implementation Roadmap en staan telkens stil bij de vraag ‘hoe doe je dat?’. Het whitepaper geeft direct inzetbare kennis en hands-on informatie rondom het implementeren van het SAFe-framework.

Waarom SAFe® (Scaled Agile Framework®)?

SAFe kan voor betere bedrijfsresultaten zorgen door een verbetering van onder meer de productiviteit, de time-to-market, de kwaliteit en de betrokkenheid van medewerkers. Het Scaled Agile Framework (SAFe) is een online kennissysteem van beproefde, geïntegreerde principes, werkwijzen en competenties om Lean, Agile, en DevOps op schaal te implementeren.

SAFe framework

De resultaten van enterprise agility

Van alle ondergenoemde segmenten wordt verlangd dat ze sneller en efficiënter dan ooit innovatieve bedrijfsoplossingen leveren. Daarvoor is in alle gevallen een duaal besturingssysteem noodzakelijk: de bestaande, hiërarchische structuur, met het oog op efficiëntie en schaalvoordelen en, daarnaast, een klantgerichte netwerkstructuur om innovatieve oplossingen te kunnen leveren. Dit kritieke tweede besturingssysteem wordt belichaamd door de zeven kerncompetenties van SAFe. Organisaties die deze competenties beheersen, zullen het digitale tijdperk veroveren.

Lean-Agile bedrijven maken meer winst, vergroten hun marktaandeel, verbeteren de betrokkenheid van hun medewerkers en voldoen beter aan de behoeften van hun klanten.

Lean-Agile non-profitorganisaties verbeteren hun veerkracht, duurzaamheid en afstemming op hun missie.

Lean-Agile overheidsinstellingen leveren oplossingen die zowel een gezonde economie als de veiligheid en het welzijn van de bevolking waarborgen.

Agile opschalen door implementatie van SAFe®

In dit overzicht van SAFe 5 zie je de zeven kerncompetenties die nodig zijn voor business agility. Iedere competentie heeft drie dimensies en bestaat uit een reeks verwante kenniselementen, vaardigheden en gedragingen. Bedrijven die de SAFe-competenties beheersen, kunnen business agility bereiken. Ze kunnen daardoor snel reageren op veranderlijke marktomstandigheden, veranderende behoeften van klanten en opkomende technologieën. Measure & Grow, rechtsboven, legt uit hoe de voortgang van het portfolio kan worden geëvalueerd in het licht van de competenties en hoe vervolgstappen voor verbetering kunnen worden bepaald.

SAFe 5 overview

SAFe Implementation Roadmap

Het bereiken van business agility en de voordelen van Lean-Agile ontwikkeling op schaal is geen alledaagse opgave en SAFe is geen alledaags framework. Voordat organisaties de vruchten van SAFe kunnen plukken, moeten ze een Lean-Agile mindset omarmen en Lean-Agile principes begrijpen en toepassen. Ze moeten waardestromen en Agile Release Trains (ART’s) identificeren, een Lean-Agile portfolio implementeren, kwaliteit inbouwen en de mechanismen voor continue waardelevering en DevOps instellen. En de bedrijfscultuur moet natuurlijk ook evolueren. De SAFe Implementation Roadmap is gebaseerd op beproefde strategieën voor organisatorisch verandermanagement. De roadmap toont de “kritieke stappen” die een onderneming kan zetten om SAFe op ordelijke, betrouwbare en succesvolle wijze te implementeren.

SAFe transformation roadmap

Waarom Quint?

Quint is een internationaal advies-, opleidings- en technologiebedrijf​.​ ​We ondersteun​en ​organisaties bij het ontwerpen en implementeren van hun digitale transformatie. ​Hierbij versnellen en verankeren​ we​ transformaties door mensen, processen, technologie en leiderschap met elkaar te verbinden.

Consulting

Quint helpt organisaties bij het opstarten en professionaliseren van de transitie naar SAFe.

Training & coaching

Onze opleidings- en coachingprogramma’s begeleiden teams bij hun transformatie naar enterprise agility.

Business Simulations

Professionele Business Simulations, oftewel serious games, ondersteunen kennisverwerving en verandering in alle lagen van de organisatie.

Technology

Quint levert de benodigde technologische producten en ondersteuning om SAFe tot een succes te maken.

Insights

White Papers, Events & Videos

White Paper

White Paper – De transformatie naar een Agile Enterprise

Lees meer

Video

Video: Lean Portfolio Management in SAFe

Join the conversation!

White Paper

White Paper – de 6 belangrijkste principes van DevOps

Lees meer

White Paper

White Paper – Zeven succesfactoren voor DevOps

Lees meer

Teams

Guidr: Transformation Platform voor High Performance organisaties

Lees meer

Article

Doelgerichter waarde leveren met de nieuwe Scrum Guide

Lees meer

Contact met Quint

De Oude Molen 1, 1184 VW, Amstelveen, +31 20 305 3700 of stuur ons een bericht.

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.