LEAN IT

Realiseer operational excellence met een klantgerichte cultuur die leidt tot hogere servicekwaliteit, grotere efficiëntie en lagere kosten

QUINT WELLINGTON REDWOOD

Lean IT

Lean IT gaat over het maximaliseren van de klantwaarde en de flow van die waarde via waardestromen door de hele keten. Lean IT legt het fundament voor een op Agile en DevOps gebaseerde werkwijze. En Lean IT is gericht op voortdurende verbetering van de IT-deliveryprocessen door verspilling te minimaliseren. Het doel van Lean is, kortom, meer waarde creëren met minder middelen. De implementatie van Lean vergroot de IT-productiviteit binnen 12 maanden met gemiddeld 25%. Bovendien kan uw IT-afdeling effectiever en transparanter werken en meer relevantie krijgen voor uw collega’s en klanten.

CAPABILITIES FOR CHANGE

IT verbeteren met behulp van Lean

Lean IT is de toepassing van Lean-principes op alle aspecten van IT. Lean IT kan worden toegepast op IT-servicemanagement, softwareontwikkeling, projectmanagement en beheerprocessen. We kunnen u helpen Lean IT te implementeren om de klantwaarde te maximaliseren en de verspilling te minimaliseren. We gebruiken gedegen principes, tools en methoden uit zowel Lean als Six Sigma om u te helpen uw IT-doelstellingen te verwezenlijken.

Lean Leadership in IT

Bij de transformatie van een organisatie gaat het niet alleen om het toevoegen van nieuwe technologie. Voor een geslaagde en duurzame verandering dient u een inspirerende gedragsverandering te bewerkstelligen. Lean Leadership in IT bevordert de ontwikkeling van een cultuur waarin voortdurende verbetering wordt gestimuleerd en anderen worden geholpen om zichzelf te verbeteren. We kunnen u helpen uw organisatie te verbeteren door middel van efficiënt en effectief leiderschap.

Lean Visual Management

Visual Management is een best practice uit Lean die dient om alle betrokkenen bij het proces te informeren (ook degenen die niet op de hoogte zijn van alle details), zodat ze snel een overzicht krijgen van wat zich afspeelt. Hierdoor weet uiteindelijk iedereen welke aspecten onder controle zijn en welke niet. We helpen u bij het implementeren van effectief en op maat gemaakt Lean Visual Management, zodat u op elk gewenst moment weet hoe uw IT-teams en uw organisatie als geheel eraan toe zijn.

Obeya op de Werkvloer

Een belangrijk element van Visual Management is Obeya (Japans voor ‘grote kamer’). Obeya is een Lean-concept voor het inrichten van een fysieke ruimte waar u strategieën en projectplannen opstelt. Obeya helpt u om ideeën te genereren, effectief samen te werken met het management en andere stakeholders en een compleet overzicht te krijgen van de projecten en alle problemen die opgelost moeten worden.

Lean IT Measurement

In traditioneel IT-servicemanagement wordt vaak intensief gebruikgemaakt van metrieken om verschillende aspecten van processen te kunnen beoordelen. Deze aanpak is erg gedetailleerd, maar maakt het moeilijk om te bepalen welke metrieken het zwaarst wegen voor het uiteindelijke resultaat. De KPI’s die bij een Lean IT-aanpak worden gebruikt, leggen de nadruk op de prestaties en de gewenste resultaten en de manier om deze te bereiken, zonder daarbij de processen zelf uit het oog te verliezen.

Lean IT Continuous Improvement

We helpen onze klanten bij het implementeren van werkwijzen voor voortdurende verbetering. Hierbij hoort dat we een Kaizen-mentaliteit bevorderen, die wordt ondersteund door de DMAIC-methode voor probleemoplossing. Door een cultuur voor voortdurende verbetering en vaardigheden voor probleemoplossing te verankeren, kunnen IT-organisaties veel effectiever uitvoering geven aan processen zoals probleemmanagement.

Lean IT Training & Certificering

Naar onze mening is het voor iedereen binnen IT belangrijk dat ze een goed inzicht hebben in het effect van Lean-principes in IT. Naast vaardigheidstrainingen betekent dit dat een nieuwe mentaliteit moet worden bevorderd die gericht is op waardestromen, flow, pull en perfectie. Onze trainings- en certificeringscursussen voor Lean IT helpen professionals bij het starten (en voortzetten) van hun Lean IT-traject.

Lean IT Association (LITA)

De Lean IT Association (LITA) is een organisatie zonder winstoogmerk die is opgericht om een wereldwijde standaard voor Lean IT-onderricht en -certificering op te stellen via een gestandaardiseerd kennisbestand. LITA is van mening dat ‘denken en handelen’ vanuit Lean integraal deel moet uitmaken van elke IT-organisatie en van de toolkit van elke IT-professional.

Lees meer

OPEN ROOSTER, IN-COMPANY & E-LEARNING

Lean IT Training & Certificering

Lean IT Foundation

Jij wilt jouw IT-beheer of -ontwikkelorganisatie effectiever, efficiënter en sneller laten functioneren? Je wilt ervoor zorgen dat er een efficiënt change management beleid wordt gevoerd? Je wilt…

Meer informatie

Lean IT Kaizen

In deze Lean IT Kaizen training brengen we je alle fijne kneepjes bij op het gebied van continue verbetering, zodat je optimaal bent voorbereid op jouw rol als Lean IT Kaizen Lead. Een Kaizen Lead…

Meer informatie

Lean IT Leadership

Deze Lean Leadership training voor IT is uitermate geschikt voor managers en professionals die het voortouw willen nemen in het veranderproces van hun organisatie naar een Lean organisatie. Tijdens…

Meer informatie

Agile Scrum Foundation

De waarde van werken met Agile en Scrum ligt in het opbouwen van voortschrijdend inzicht door zowel de opdrachtgever als het team dat levert. De rolverdeling tussen opdrachtgever en leverancier wordt…

Meer informatie
Insights

White Papers, Events & Videos

White Paper

White Paper – Lean IT Service Management, een richtlijn voor transformatie

Lees meer

Video

Video – Masterclass Obeya in een Agile organisatie

Lees meer

eBook

eBook – Het toepassen van Lean binnen de IT context

Lees meer

Community

Lean IT Association – LITA

Join the conversation!

White Paper

White Paper – de vier stappen naar Lean IT Leiderschap

Lees meer

Case

Succes met Lean, Agile & DevOps bij de De Nationale Politie

Lees meer

Contact met Quint

De Oude Molen 1

1184 VW, Amstelveen

+31 20 305 3700

quint@quintgroup.com

Stuur ons een bericht

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.