Coachen van (remote) agile teams

Een Agile manier van werken met begeleiding van de Product Owner en Scrum Master (remote/ op afstand/ virtueel)

Coachen van (remote) Agile teams

Teams worden pas écht getest in hun Agile manier van werken op het moment dat ze gedwongen op afstand moeten gaan samenwerken. In hoeverre heeft u teams die gedeeltelijk in het buitenland werken (outsourcing)? Hoe werkt een team samen ten tijde van Corona, nu iedereen verplicht thuis moet werken? We merken dat teams drukker zijn dan hiervoor met calls calls die elkaar onafgebroken opvolgen. In hoeverre bent u met de juiste dingen bezig en wordt u niet geleefd door de waan van de dag (en crisis)? Agile werken biedt een sterke houvast door middel van een vaste cadans met rituelen die voor focus en flow zorgen in een team én tussen teams.

“We zijn ongevraagd een virtueel team geworden en we waren drukker dan ooit met alle calls die elkaar opvolgde. Goed Agile werken zorgt nu voor houvast, duidelijkheid en goede focus met prioritering!”

Verhoogde efficiëntie

Optimaliseer samenwerking binnen en tussen teams & implementeer hiermee een uniforme Way of Working (best practice) die de efficiëntie middels effectiviteit verhoogd.

Verkort time to market van uw organisatie

Verkort de time to market door het uniform werken aan Minimal Viable Product(s) en profiteer van de voordelen van Agile werken.

Snellere realisatie van business doelstellingen

Snelle realisatie van Business doelstellingen door middel van commitment, afstemming & transparantie in prioriteitstellingen, targets en deadlines waaraan gewerkt wordt

Coachen van (remote) Agile teams

Wij helpen organisaties op weg richting effectieve samenwerking, om juist nu met elkaar de business doelstellingen te realiseren. Continuïteit in werk en de juiste dingen doen zijn nu belangrijker dan ooit. Onze best practice aanpak combineert het ontwerpen van een ideale eindsituatie met daadwerkelijk Agile werken. Deze iteratieve werkwijze zorgt ervoor dat de veranderkracht in de organisatie optimaal wordt benut. We doen dit middels de 70-20-10 leermethode waarin de nadruk op ontwikkeling ligt middels o.a. (persoonlijke) coaching voor individuen, teams en management directie. Zo verankeren we de Way of Work ook in de mindset van iedereen binnen de organisatie door de nieuwe manier van werken onder begeleiding van een coach eerst samen te doen en daarna zelf te doen.

Onze aanpak

We realiseren concrete resultaten samen met jullie waarbij er een snellere time to market is, verhoogde efficiëntie, 100% alignment met de business doelstellingen en daardoor snellere realisatie van de business doelstellingen. Hieronder een paar mogelijke voorbeelden van deliverables in deze aanpak:

  • Vaststelling huidige Way of Working, performance & maturiteit
  • Uniforme beschrijving Best Practice Way of Work (incl. rollen & rituelen)
  • Skill matrix met role clarity (wie is waarvan met welke expertise en competenties)
  • Het coachen middels o.a. trainen, voordoen en samen doen (op afstand) van de rituelen (zoals; stand up, sprint planning, refinement, retrospective, PI Planning, exploration, ready proces etc.)

Contact met Quint

De Oude Molen 1, 1184 VW, Amstelveen, +31 20 305 3700 of stuur ons een bericht.

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.

Meer agile werken

Video

Video – Masterclass Obeya in een Agile organisatie

Lees meer

Video

White Paper – Vijf best practices om Obeya het brein van uw Agile Enterprise te maken

Lees meer

Training

Obeya Foundation voor leidinggevenden

Lees meer

Artikel

Accelerative Leadership – weg met zaken die vertragen!

Lees meer

Artikel

Zes tips om uw organisatie effectief door de coronacrisis te navigeren (& de belangrijkste digitale hervormingen die daaraan bijdragen)

Lees meer

Echt agile werken is werken voorbij de hype…

Lees meer