Remote opstarten van nieuwe (agile) teams

Hoe start je remote met een team wat agile en virtueel moet gaan werken, dus zonder een eerste fysieke meeting

Remote opstarten van nieuwe (agile) teams

We zijn allemaal in korte tijd ongevraagd virtueel gaan werken, gelijktijdig blijft het werk het werk. We moeten dan ook met z’n allen een nieuwe manier van samenwerking in het team en tussen teams uitvinden om onze klant(en) optimaal te helpen. We zien naast veel experimenteren én ook de behoefte om samenwerken structureel beter te doen. Het zijn deze ervaringen en inzichten die we willen delen bij zowel functionerende en startende teams. Organisaties zoals de Ministeries van Defensie en – economische zaken, a.s.r., ING, Politie, UWV en RDW zijn samen met professionals zoals die van Quint bezig om te experimenteren, te leren en te verbeteren. We nemen u mee op onze reis.

“Ik had nooit gedacht dat we zo makkelijk op afstand met elkaar als nieuw team konden starten met een kick off en nieuwe werkwijze.”

100% clear goal setting & purpose of team(s)

Duidelijke doelstellingen en purpose van een team zorgt voor alignment met de business doelstellingen en duidelijke ambitie setting.

Versnelling van de digitale transformatie

Versnel uw digitale transformatie door vanaf moment één de juiste werkwijze in combinatie met tools te gebruiken en uniform te implementeren.

Productiviteit verhoging met meestal 20%

Profiteer van de voordelen van best practices, online hulpmiddelen, visual management bij opstart van teams en het elimineren van meetings die niet meer nodig zijn.

Online opstart van nieuwe teams

Hoe start ik op een niet fysieke wijze een nieuw team? Hoe ziet een kick-off er uit? Hoe stellen we doelen vast en begrijpen we elkaar als we niet bij elkaar in één ruimte zitten? Hoe werken we effectief samen en delen we kennis, inzicht en bepalen we prioriteit? Hoe zetten we communicatie en samenwerkingstools optimaal in om dit te ondersteunen? De aanpak geeft focus op de doelstellingen, handvatten hoe te starten, hoe te versnellen en continue te verbeteren. Het eindresultaat is een gedeeld beeld met de belanghebbenden en de teams verantwoordelijk voor realisatie.

Onze aanpak

Wij helpen u snel op weg met het online brengen van uw nieuwe teams! We gebruiken een set aan werkwijzen, tools en sjablonen waarmee we uw teams snel en doelmatig opstarten. We introduceren een specifieke Way of Working en leren uw teams de rituelen toe te passen in deze virtuele setup. In de toekomst kunt u dan kiezen voor een optimale mix tussen fysieke – en digitale opzet. We ondersteunen u online bij het initiëren, uitvoeren en opvolgen van de nieuw gestarte teams. Aanvullende online training en coaching behoort ook tot de mogelijkheden.

Contact met Quint

De Oude Molen 1, 1184 VW, Amstelveen, +31 20 305 3700 of stuur ons een bericht.

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.

Meer agile werken

Video

Video – Masterclass Obeya in een Agile organisatie

Lees meer

Video

White Paper – Vijf best practices om Obeya het brein van uw Agile Enterprise te maken

Lees meer

Training

Obeya Foundation voor leidinggevenden

Lees meer

Artikel

Accelerative Leadership – weg met zaken die vertragen!

Lees meer

Artikel

Zes tips om uw organisatie effectief door de coronacrisis te navigeren (& de belangrijkste digitale hervormingen die daaraan bijdragen)

Lees meer

Echt agile werken is werken voorbij de hype…

Lees meer