Service Integration And Management (SIAM)

Outsourced services beheren en leveren die voldoen aan de eisen van de business

QUINT WELLINGTON REDWOOD

Service Integration And Management (SIAM)

De governance van outsourcing is een actueel onderwerp in de agenda van veel IT-leiders. Service Integration And Management (SIAM) gaat verder dan alleen de regie op vraag en aanbod. SIAM neemt verantwoordelijkheid voor de end-to-end beschikbaarstelling van services aan de business, gebaseerd op KPI’s. Dit gaat gepaard met de integratie van alle interne en externe (uitbestede) services (inclusief de cloud) in de IT-waardeketen. Quint brengt nieuwe, iteratieve Agile/DevOps-organisaties in verbinding met de beschikbaarstelling van services met SIAM.

CAPABILITIES FOR CHANGE

SIAM Workshop

Voor de implementatie van Service Integration And Management is de beste manier om te beginnen een beoordeling van de volwassenheid op vijf kerngebieden: governance, businesseisen, procesvolwassenheid, rollen en vaardigheden, en benodigde tools. We helpen u bij het identificeren van uw kansen en must-haves om een complete roadmap voor uw traject op te stellen.

Ontwerp & Implementatie van SIAM

Gedeeltelijke outsourcing van SIAM is haalbaar, maar om voldoende beschikbaarstelling van services mogelijk te maken moet u meerdere essentiële functies van SIAM intern behouden. De enige manier om controle over uw IT-serviceproviders uit te oefenen, is het slaan van bruggen tussen de business (vraagzijde) en uw IT-serviceproviders (aanbodzijde), het rationaliseren van legacy-omgevingen en het overschakelen naar agile services op basis van de (private en/of publieke) cloud.

SIAM Technologie Selectie

SIAM omvat per definitie het gebruik van technologieplatforms om alle leveranciers onder één servicedesk te integreren met een centraal aanspreekpunt en supportmodel. De servicedesk orkestreert en monitort end-to-end business-services van meerdere leveranciers. We weten hoe we een goed onderhoudbare technologiestack kunnen creëren die belangrijke taken automatiseert en de efficiëntie van de SIAM functie verbetert.

Staffing van de SIAM activiteiten

Technologie op zichzelf is niet voldoende om u een concurrentievoordeel te verschaffen. Differentiatie is afhankelijk van de toepassing van de technologie: wie past de technologie toe en hoe effectief zijn deze personen? Onze oplossingen voor IT-staffing helpen u bij het aantrekken en optimaliseren van de meest strategische en variabele succesfactor: uw mensen. Quint heeft meer dan 15 jaar ervaring met het ontwerpen van regiefuncties en onze experts kunnen u deze taken uit handen nemen.

Coaching van SIAM Professionals

De toepassing van Service Integration And Management heeft te maken met mensen en de manier waarop zij kunnen samenwerken in een effectief team dat operationele begrenzingen overschrijdt. Om dit potentieel te ontsluiten, is een cultuurverschuiving noodzakelijk die sterk leiderschap en een duidelijk commitment van het management vereist. Wij helpen u bij het implementeren van deze nieuwe gedragswijzen en het ontwikkelen van de leiderschapscapaciteiten die u nodig hebt voor een geslaagde transformatie.

SIAM Training & Certificering

Sinds SIAM op de voorgrond is getreden als een belangrijke discipline binnen IT-servicemanagement, is er grote behoefte ontstaan aan training en certificering om de benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen. In onze opleidingen introduceren we alle begrippen en kernbeginselen en gaan we nader in op de uitdagingen en risico’s die gepaard gaan met de implementatie.

OPEN ROOSTER, IN-COMPANY & E-LEARNING

SIAM Training & Certificering

Service Integration And Management (SIAM) Foundation

Regievoering bij outsourcing is een onderwerp dat hoog op de agenda van organisaties staat. Bij Service Integration And Management (SIAM) gaat het om het integreren van de sub-services van allerlei…

Meer informatie

IAOP® Certified Outsourcing Professional

De Outsourcing Master Class is een onderdeel van het IAOP (International Outsourcing Association of Professionals) COP® (Certified Outsourcing Professional®) programma. Outsourcing professionals…

Meer informatie
Insights

White Papers, Events & Videos

White Paper

White Paper – Hoe Service Integration and Management (SIAM) echt werkend te krijgen

Lees meer

Artikel

Regievoering anno 2018: Service integratie als enabler voor Agile en DevOps

Lees meer

Markt Onderzoek

Marktonderzoek – CSR in Outsourcing, wie geeft erom?

Lees meer

Artikel

Regie op externe ICT-dienstverleners binnenshuis houden met SIAM

Lees meer

White Paper

White Paper – 7 aspecten om Cloud Readiness te beoordelen

Lees meer

White Paper

White Paper – Regie organiseren

Lees meer

Contact met Quint

De Oude Molen 1

1184 VW, Amstelveen

+31 20 305 3700

quint@quintgroup.com

Stuur ons een bericht

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.