Sourcing, katalysator voor innovatie

Rapport Dutch Sourcing & Cloud Study 2022

De door Whitelane Research in samenwerking met Quint uitgevoerde Dutch IT Outsourcing Study 2022 onderzoekt meer dan 430 unieke IT-outsourcingcontracten van meer dan 400 van de grootste IT-uitbesteders van Nederland gehouden over 210 deelnemers van organisaties met de hoogste IT uitgaven. Alle sectoren zijn erin vertegenwoordigd. Het Nederlandse onderzoek maakt deel uit van jaarlijkse onderzoeken naar IT-outsourcing.

We vragen sourcing executives (CIO’s, CFO’s of degenen die direct aan hen rapporteren) naar hun outsourcingsplannen en naar hun mening over dienstverleners. Het onderzoek geeft een uitgebreid beeld van het IT-outsourcings landschap, een overzicht van de belangrijkste outsourcingtrends, evalueert en rangschikt de belangrijkste IT-serviceproviders op basis van een reeks kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) en analyseert trends in outsourcing governance en de impact van nieuwe technologieën.

Ontzorgen en versnellen met sourcing

Wil je als organisatie een digitale transformatie bereiken, dan vraagt dat om verandering in mensen, processen en technologie. Sourcing van technologie is daarbij een belangrijke sleutel tot en versneller van succes. Organisaties kunnen met de juiste sourcing van hun technologie succesvolle digitale transformatie bewerkstelligen, kosten verlagen, de efficiëntie verbeteren en innovaties versnellen. Of het nu gaat om het verplaatsen van rekenkracht naar de cloud, het benutten van het meest geschikte AI-platform, outsourcing van ontwikkelcapaciteit of insourcing van een onderscheidend proces, een passende sourcingstrategie draagt bij aan het succes van de digitale transformatie.

Een versnelling van de digitale transformatie

Jaarlijks onderzoekt Quint in samenwerking met Whitelane Research de ontwikkelingen op het gebied van sourcing in Europa en in Nederland in het bijzonder. Wanneer CIO’s en direct reports wordt gevraagd of ze verwachten de komende jaren meer of minder gebruik gaan maken van sourcing komt duidelijk een toename naar voren: In 2019 geeft 42% van de Nederlandse organisaties aan te zullen gaan outsourcen versus 11% die juist meer gaan insourcen. De belangrijkste redenen om meer van de markt gebruik te maken zijn nog altijd focus op core business, kwaliteitsverbetering van diensten en kostenoptimalisatie. Daarnaast zien we steeds vaker bedrijven gerichte relaties aangaan gericht op innovatie. Samenwerking met marktpartijen en nieuwe digitale platformen biedt bedrijven een springplank en versnelling in hun digitale transformatie.

Focus op kernactiviteiten & versnellen van innovatie

Verhogen van kwaliteit & klanttevredenheid

Optimaliseren en transparantie van kosten

Best-practices in sourcing

Sourcing met oog voor mensen, processen en technologie is onontbeerlijk om in de digitale wereld concurrerend te blijven. Met een goede sourcingstrategie wordt het maximale uit de eigen capaciteiten en de mogelijkheden in de markt gehaald. Met ruim 25 jaar ervaring op dit gebied heeft Quint de best practices, templates, tools en voorbeelden voor alle fasen van een sourcingsproject. Al jaren achtereen mogen we de titel World’s Best Outsourcing Advisor voeren, toegekend door de International Association of Outsourcing Professionals (IAOP). Onze opdrachtgevers krijgen van ons altijd onafhankelijk advies. Wij zijn niet gelieerd aan IT-leveranciers. Wij werken slechts in het belang van de klant, en kijken naar de mix die het best aansluit bij de doelstellingen.

“Organisaties kunnen met de juiste sourcing van hun technologie succesvolle digitale transformatie bewerkstelligen, kosten verlagen, de efficiëntie verbeteren en innovaties versnellen.”

Versnelling door inzet van SaaS-platformen.

Software-as-a-Service is in iedere organisatie te vinden. We zien dat digitale platformen als ServiceNow en Salesforce maar ook platformen voor bijvoorbeeld HRM een grotere rol spelen in digitalisering van bedrijfsprocessen. Vraagstukken die door toepassing van deze apps en platformen ontstaan liggen op het gebied van data-integratie, veiligheid en natuurlijk licentiekosten.

Schaalbaarheid en lagere kosten door public cloud.

De mogelijkheden van onbeperkte flexibiliteit en schaalbaarheid tegen lagere kosten overtuigt veel organisaties om diensten van Azure, AWS of Google op te nemen in hun IT-landschap. We zien hier vraagstukken ontstaan over hoe deze nieuwe diensten moeten worden geïntegreerd in het bestaande landschap met private en non cloud-omgevingen (hybrid cloud) en hoe cloud management effectief kan worden ingericht.

Sourcing meets agile en DevOps.

Veel organisaties hebben agile als way of working geadapteerd en starten met het implementeren van DevOps. Deze nieuwe werkwijzen vragen om evaluatie van de inzet van en samenwerking met leveranciers. De bekende fixed-price/fixed date en SLA-based contracting moet in deze nieuwe context worden geplaatst en omgezet worden in andere (contractuele) afspraken.

Onze veranderaanpak

Door de lange-termijn impact op de organisatie is in- of outsourcing een strategisch vraagstuk waarbij gevolgen van potentiële keuzes zo veel mogelijk vooraf inzichtelijk moeten worden gemaakt. Wat gaat de organisatie zelf doen? Wat gaat er samen met anderen worden gedaan? Wat wordt er uitbesteed? Welke apps en diensten gaan naar de cloud? We starten de strategiefase met het delen van de laatste trends, onderzoeksresultaten en best practices van Quint zodat er een goed beeld ontstaat van wat er in de markt speelt en mogelijk is.

Inzicht in de situatie, de risico’s en kansen

Het is belangrijk om kennis te nemen van de huidige situatie, de risico’s, de kansen en beperkingen. Daarbij kijken we breder dan alleen naar de technologie. We kijken ook naar de impact op mensen, de juridische en financiële aspecten zoals lopende verplichtingen, en hoe business en IT-processen zich in de toekomst gaan ontwikkelen.

Inzet van technologie om complexiteit te managen

De regie op sourcing is vooral mensenwerk, maar er zijn ook platformen die helpen om de complexiteit te managen. Welke leverancier heeft welke verantwoordelijkheid? Dat probleem is te verhelpen door afspraken te maken over (aansluiting op) het eigen regieplatform. Dit verzekert een ‘single source of truth’ en van volledige transparantie van de performance.

Het optimale sourcingscenario & implementatie

We bepalen vervolgens de doelen die bereikt moeten worden en als de doelen helder zijn, formuleren we scenario’s en toetsen we die aan de doelen, risico’s en kansen om daarna het optimale sourcingscenario te kiezen. Ten slotte is het belangrijk om de vervolgstappen voor implementatie te bepalen.

White Paper

White Paper – Sourcing als versneller van digitale transformatie

Lees meer

Onderzoek

Marktonderzoek Gebruik van Public Cloud binnen de Overheid (editie 2020 – 2021)

Lees meer

Artikel

Alex van den Bergh over de trends, de do’s en de don’ts rondom outsourcing van IT

Lees meer

White Paper

White Paper – Hoe Service Integration and Management (SIAM) echt werkend te krijgen

Lees meer

Sourcing training

Academy

Lees meer

Onderzoek

Rapport – Outsourcing van pensioenadministraties en systemen

Lees meer

Contact met Quint

De Oude Molen 1, 1184 VW, Amstelveen, +31 20 305 3700 of stuur ons een bericht.

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.