Gezondheidszorg

Op weg naar datagedreven zorg

Een toekomstbestendige zorgsector met data en AI

De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit. Maar de betaalbaarheid staat onder druk en er zijn nijpende personeelstekorten. Verandering is noodzakelijk om ook in de toekomst hoogwaardige zorg te waarborgen. Wij geloven dat zorgorganisaties een betere zorg leveren als ze op technologisch vlak worden ondersteund. Pas dan kunnen ze optimaal voordeel halen uit ontwikkelingen op dit gebied en uit de data die ze tot hun beschikking hebben. Wij activeren data en ontwikkelen innovatieve oplossingen voor een betere zorg. Op die manier houden we de zorg betaalbaar en verlichten we de werkdruk.

Met behulp van advanced analytics en AI kunnen instellingen en ziekenhuizen gigantische hoeveelheden data analyseren. Dit geeft ze waardevolle inzichten. Op basis hiervan kunnen ze hun processen verbeteren, knelpunten wegnemen, en kosten en verspilling terugdringen. Ook als het gaat om patiënten biedt AI veel mogelijkheden. Denk aan betere diagnoses, nauwkeurigere medicatie, verbeterde beveiliging van patiëntgegevens en hulp bij klinische beslissingen.

 

 

Onze expertise voor de zorgsector

Innovatie van de zorg met AI

Hoeveel initiatieven en pilots worden er geïmplementeerd? De meeste zorgomgevingen zijn er nog niet klaar voor om ML- en AI-modellen in hun dagelijkse werk op te nemen. De meeste initiatieven bevinden zich nog op onderzoeks- of ontwikkelingsniveau. Wij helpen u om AI-oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Dit zorgt dat uw initiatieven uitgroeien tot beproefde systemen in een operationele omgeving. Wij zijn voorstander van responsible en explainable AI. Dit zorgt voor duurzame AI-modellen die zorgprofessionals ondersteunen. Services zoals AI-gedreven diagnose, gerichte interventie en automatische triage zullen een grote impact op zorgorganisaties hebben.

Procesoptimalisatie

Tegenwoordig ligt de focus steeds meer op de optimalisering van operationele processen en het wegnemen van knelpunten. Zorgsystemen kunnen hun voordeel doen met machine learning en voorspellende modellen om het medische traject te verbeteren. Ook de doorstroom van patiënten door de verschillende afdelingen van een organisatie kan hiermee worden verbeterd. Een betere doorstroom van patiënten zorgt onder meer voor kortere wachttijden, minder overwerk, betere resultaten voor patiënten en grotere tevredenheid bij patiënten en medici.

People analytics

Wilt u de interne data van uw organisatie gebruiken om uw teams en professionals sterker te maken? Zorgprofessionals zijn vaak uw belangrijkste kapitaal. Maar goed personeel is moeilijk te vinden. De ontwikkeling van datagedreven oplossingen ontlast en ondersteunt de mensen die in uw zorgorganisatie werken. De data van zorgdomotica, slimme sensors en cliëntmonitoring dragen bij aan een betere werkomgeving. Ook kunt u met onze hulp een grote slag maken als het gaat om optimalisatieproblemen. Denk aan rekening houden met persoonlijke voorkeuren bij het inroosteren van personeel, de planning optimaliseren zonder uw mensen te overvragen en lacunes identificeren in de kennis en bevoegdheden van uw personeel. Bovendien helpen we u bij de ontwikkeling van voorspellende modellen. Zo krijgt u bijvoorbeeld inzicht in hoeverre uw oproepkrachten de komende week inzetbaar zijn of hoeveel personeel er de komende tijd uitstroomt.

Care & Cure-voorspelling

Hulp bij klinische beslissingen is een van de belangrijkste gebieden in de zorg waar data en AI duidelijk waarde toevoegen. Met predictive analytics ontdekken medici patronen in meerdere databronnen. Dit resulteert in een betere besluitvorming en patiëntenzorg die accurater en tijdiger is.

Data cloudplatform voor de Zorg en Life Sciences

Voor inzichten uit data kan je gebruik maken van een dataplatform in de cloud. Quint heeft veel ervaring met het realiseren en optimaliseren van data platformen in de cloud, resulterend in zowel kostenreductie als performance verbetering.

Lees meer

Solutions

Data Hub

Lees meer

Solutions

Applied AI

Lees meer

Rapport

Rapport marktonderzoek: Echte toegevoegde waarde bereiken met Data Analytics & AI

Lees meer

Video

Booking.com over Data Science, Machine Learning & Artificial Intelligence

Lees meer

Artikel

Het wordt tijd voor een Chief Ethics Officer!

Lees meer

Reference Case

Succes met Data Governance (DMBOK) bij Vitens

Lees meer

Contact Quint

United States & Canada

Philadelphia | +1 484 843 1770

Netherlands

Amsterdam | +31 20 305 3700

Spain & Latin America

Madrid | +34 914 290 584

India, Middle-East & Africa

Noida | +91 98 1885 5635

Asia-Pacific

Kuala Lumpur​ | +60 3201 19879

Japan

Tokyo | +81 35281 0901

Leave us a message

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.