Algemene voorwaarden

De Quint Wellington Redwood Group en haar dochterondernemingen, ‘Quint’ in het kort, bieden de inhoud van deze website aan onder de genoemde voorwaarden. We kunnen periodiek deze voorwaarden wijzigen. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 20 december 2004. Door de toegang tot en het gebruik van deze website, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Copyrights

Alle inhoud en functionaliteit op de website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s en pictogrammen zijn het exclusieve eigendom van Quint Wellington Redwood of haar licentiegevers en worden beschermd door de internationale wetten op het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

De handelsmerken, ontwerpen en logo’s weergegeven op de website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Quint Wellington Redwood en haar licentiegevers. De handelsmerken, logo’s en dienstmerken die op deze website zijn vermeld, zijn eigendom van Quint Wellington Redwood en / of haar licentiegevers. Alle Handelsmerken die geen eigendom zijn van Quint Wellington Redwood en / of haar licentiegevers, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, en worden met toestemming gebruikt.

Noch deze site, noch enig deel van de inhoud van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quint Wellington Redwood worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst (“gepost”), overgebracht of worden gedistribueerd, behoudens dat Quint Wellington Redwood u niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte toestemming verleent voor het benaderen en afbeelden van de webpagina’s binnen deze site, uitsluitend op uw computer en voor uw persoonlijke, niet commerciële gebruik van deze website.

Gebruik van de site-inhoud

Quint verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor de toegang en het gebruik van content welke op de website staat. Noch deze site, noch enig deel van de inhoud van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quint Wellington Redwood worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst (“gepost”), overgebracht of gedistribueerd worden.

Gebruiker publicaties

U erkent en gaat ermee akkoord dat Quint eigenaar is van het recht op het gebruiken, publiceren en anderszins exploiteren van alle informatie die u plaatst of anderszins publiceert op de website in berichten, antwoorden op de enquêtes, en overige uitingen. U doet hierbij afstand van alle claims tegen Quint voor elke vermeende of werkelijke schendingen van enige rechten van privacy of publiciteit, morele rechten, of de rechten van de toekenning in verband met het van zulke bijdrage.

U gaat ermee akkoord dat u geen berichten zal plaatsen of anderszins publiceren op de website welke (a) bedreigend, smadelijk, lasterlijk of obsceen zijn, (b) kan aanzetten tot gedrag dat zou neerkomen op een misdrijf, of anderszins een schending van de wet, (c) inbreuk maken op de intellectuele eigendom, privacy of andere rechten van derden, (d) een computer virus of andere schadelijke elementen bevatten, (e) reclame of andere commerciële uitingen bevatten, (f) misleidende verklaringen bevatten. Quint kan niet alle informatie welke op de website door gebruikers wordt geplaatst beoordelen en is niet verantwoordelijk voor dergelijke informatie zoals hierboven beschreven. Quint behoudt zich het recht voor om publicaties van bezoeker van de website te weigeren of te verwijderen.

Websites van derden

Deze website kan koppelingen bevatten naar websites van derden, en in sommige gevallen kan de getoonde inhoud op deze website afkomstig zijn van websites van derden. Quint heeft geen verantwoordelijkheid voor deze websites van derden, die vallen onder de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van deze websites.