Q
terug

Webinar: De businesscase voor Lean Portfolio Management (van strategie naar uitvoering)

Event info
Datum 16-11-2021 (11:00 - 12:00)
Locatie Online
Meld mij aan!

Organisaties moeten zien te overleven in tijden van snelle veranderingen. Klanten hebben steeds veranderende wensen, wet- en regelgeving stelt eisen aan de bedrijfsvoering en organisaties moeten inspelen op onverwachte gebeurtenissen, met COVID-19 als meest recente voorbeeld. Het hebben van een heldere strategie is noodzakelijk maar hoe koppel je die strategie aan de uitvoering? Daarbij lopen veel organisaties tegen een aantal uitdagingen aan.

  • De geprioriteerde projecten hebben vaak geen duidelijke verbinding met de strategische doelstellingen.
  • Projecten & programma’s lopen lang, waardoor deze niet eenvoudig af te breken of bij te sturen zijn.
  • Nieuwe prioriteiten zorgen voor situaties waarbij teams vol komen te zitten en de wendbaarheid terugloopt
  • Door dit overvolle portfolio is het lastig om goed overzicht te bewaren rondom de lopende projecten.

Simpelweg initiatieven toevoegen op het reeds overvolle portfolio werkt niet meer vanwege deze uitdagingen. Kortom: er is een andere aanpak nodig.

Lean Portfolio Management: richt je op de strategische executie

Lean Portfolio Management is een krachtig middel om strategische executie te bereiken binnen de organisatie. Door het klein maken van initiatieven blijft de wendbaarheid gewaarborgd en wordt de doorlooptijd verkort. Ieder initiatief dient de realisatie van een of meer strategische doelstellingen die voor de hele keten duidelijk zijn gemaakt. Ook worden de initiatieven transparant voor alle belanghebbenden weergegeven, waardoor de organisatie in staat is om beslissingen te nemen met zo compleet mogelijke informatie. Met Lean Portfolio Management zorgt een organisatie er zo voor dat de belangrijkste initiatieven tot uitvoering komen, dat de waarde van die initiatieven eerder gerealiseerd wordt en dat het portfolioproces bijdraagt aan het behalen van strategische doelstellingen.

Over dit webinar

In deze sessies nemen wij je mee langs alle facetten van het implementeren van Lean Portfolio Management. We kijken niet alleen naar de strategische en tactische keuzes die er gemaakt moeten worden maar ook naar de benodigde technologie en en cultuur om de waarde van Lean Portfolio Management te maximaliseren.

  • Wat is de business case voor het invoeren van Lean Portfolio management?
  • Wat is LPM? Wanneer is LPM voor uw organisatie relevant? Welke resultaatsbelofte geeft LPM?
  • Wat is de best-practice aanpak die leidt tot succes?
  • Op basis van lean-principes overzicht en structuur aanbrengen op het portfolio.
  • Verbinden van het portfolio met de operatie.
  • Welke ondersteunende methodieken en technologie helpt LPM succesvol te zijn in de praktijk?

Voor wie

We leggen uit hoe beleidsbepalers, product managers, portfolio managers en delivery teams de tooling kunnen gebruiken om de bedrijfsstrategie te beheren en voortgang en statussen real-time te analyseren. En lichten toe hoe Quint u kan helpen te starten met lean portfolio management ondersteund door Jira Align.

Praktische informatie

Onze events zijn niet toegankelijk voor leveranciers. U kunt zich kosteloos aanmelden. Dit event richt zich op professionals en leidinggevenden bij gebruikersorganisaties. Bij vragen over dit event kunt u contact opnemen met Eleonora van IJssel via eleonora.van.ijssel@quintgroup.com