Q
terug

Design Thinking Workshop Zorg Accare

Event info
Datum 28-02-2020 (09:00 - 13:00)
Locatie Accare, Groningerstraat 352, 9402 LT, Assen
Prijs gratis (inclusief lunch)
Aanmelden

This event is no longer available (date has already passed).

The date for this event has passed.

U kent Quint Healthcare van de diverse ontbijtsessies, ronde tafels of andere vormen van kennisdeling. We ondersteunen zorgorganisaties bij vraagstukken rondom digitale strategie, strategische sourcingsvraagstukken en digitale transformatie.

Design Thinking

In een wereld waar digitale revoluties elkaar in rap tempo opvolgen, is het lastig gelijk de oplossingsrichting te vinden (en te kiezen). Zorgorganisaties moeten innoveren om relevant te blijven. Er is een nieuwe mindset nodig waarin snelheid, creativiteit en slagkracht de sleutelbegrippen zijn om succesvol met schaarse middelen kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden. Deze continue innovatie kan worden bereikt middels Design Thinking. Waarom? Omdat Design Thinking een ideale methode is om vanuit de essentie te redeneren. Alvorens (te) snel tot oplossingen te komen staan we stil bij de kernvragen: waarom en voor wie?

Customer Journey

Elke 6 weken organiseren wij op dinsdag een open workshop ‘Innoveren met Design Thinking’. Een aantal keren per jaar organiseren wij dat voor de zorg op locatie van een van onze relaties. Het doel is om middels de Design Thinking methode een ‘customer journey’ te ontwerpen en direct te toetsen. Uitgangspunt bij deze workshop is een primair zorgproces dat we gaan verbeteren door ‘out of the box’ te denken. Waar zitten de knelpunten en hoe kan het beter, bezien vanuit de cliënt of zorgprofessional? En wat kan technologie daaraan bijdragen? Door de pragmatische opzet van de workshop gaat u aan het einde van de ochtend naar huis met direct toepasbare kennis over het ontwerpen van een customer journey middels Design Thinking.

Voor wie is deze sessie interessant?

Deze workshop richt zich op zorgmanagers en -professionals die op zoek zijn naar concrete handvatten om innovatie in hun zorgorganisatie te versnellen. Quint behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren die niet voldoen aan het gewenste profiel.