Q
terug

Executive Round Table: de Service Organisatie anno 2019: Regievoering & SIAM

Event info
Datum 10-09-2019 (08:00 - 11:00)
Locatie Quint, De Oude Molen 4, 1184 VW, Amstelveen
Aanmelden

This event is no longer available (date has already passed).

The date for this event has passed.

Regievoering bij outsourcing is een onderwerp dat meer dan vijftien jaar hoog op de agenda van CIO’s staat. Maar nu is de noodzaak voor Regievoering actueler dan ooit. Door de opkomst van Cloud, DevOps en Agile verandert de manier van samenwerking tussen klantorganisaties en (IT)-dienstverleners drastisch. Daarbij komt nog dat de eisen vanuit security- en vanuit compliance-optiek (w.o. AVG) ook nog eens toenemen. Kenmerkend hierbij is dat er complexe ketens van technologie en services ontstaan die afhankelijkheden kennen. Organisaties besteden een deel van deze services uit en worden daarmee een onderdeel in een netwerk van partners. De vraag hierbij is hoe je regie over alle interne en externe digitale diensten, ontwikkelingen, middelen en partijen moet gaan vormgeven. SIAM (Service Integration And Management) kan hierbij ondersteunen zodat de diensten van verschillende leveranciers op elkaar afgestemd en geïntegreerd zijn. Zodanig dat de (interne) klant het gevoel heeft dat hij maar met één dienstverlener te maken heeft.

Inhoud van deze Ronde Tafel

Het doel van deze Ronde Tafel is het delen van ervaringen en best practices omtrent het onderwerp moderne Regievoering en SIAM in het licht van de ontwikkelingen als Cloud, Agile, DevOps, en AVG. We gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen zoals:

  • Welke ontwikkelingen in de markt zijn van belang?
  • Hoe geef je een effectieve Regie / SIAM-functie vorm?
  • Welke technologische mogelijkheden zijn er om de Regie / SIAM-organisatie mee te ondersteunen?

Voor wie is deze Ronde Tafel interessant?

Deze Ronde Tafel is met name gericht op IT Managers en CIO’s die regievoering tussen de business en de interne en externe leveranciers tot één van hun belangrijke uitdagingen zien en benieuwd zijn naar toekomstige vormen van IT service delivery.

Programma

We starten om 08:00 met een ontbijt en ronden om 11:00 af. U kunt zich kosteloos aanmelden. Bij vragen over dit event kunt u contact opnemen met Kim Hajer via +31 (0)85 273 33 28 of kim.hajer@quintgroup.com