Q
terug

Live webinar Financiële Dienstverleners: Toezicht op informatiebeveiliging

Event info
Datum 18-05-2021 (11:00 - 11:45)
Locatie Online
Prijs Gratis
Meld mij aan!
Aanmelden

This event is no longer available (date has already passed).

Veel middelgrote en kleinere organisaties in de financiële sector worstelen met het realiseren van kwaliteit, integriteit, beschikbaarheid en veiligheid van data en informatie. Dat maakt het lastig aan te tonen dat de organisatie voldoet aan de eisen van autoriteiten zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en aan interne richtlijnen. De eisen zijn niet altijd even duidelijk en de vrijheid in beheersmaatregelen om er invulling aan te geven is groot, waardoor het voelt als tasten in het duister. Interne controles ontbreken soms, en eenmaal ingericht blijken ze erg veel tijd te kosten, waarmee de wendbaarheid onder druk komt te staan.

Beheersing van de informatievoorziening is een uitdaging, zeker wanneer het geduld van een toezichthouder of bestuurder lijkt op te raken. Digitaliseren en beter ontsluiten van beheersingsinformatie met betrekking tot de informatievoorziening is noodzakelijk om de business scherp en veilig te runnen en tegelijkertijd DNB eenvoudig te bedienen. Quint ondersteunt klanten om versneld in control te komen. Hierbij gebruiken we best practices rond processen, beheersmaatregelen en interne controles, ondersteund met tooling.

Over dit webinar

Tijdens dit webinar laten de experts van Quint u kennismaken met de oplossing voor bovenstaande uitdaging. Aan de hand van een fictieve organisatie laten wij u zien hoe er adequaat kan worden omgegaan met risico’s, beheersmaatregelen en interne controles rond informatiebeveiligingsbeleid en leveranciersmanagement (ketenaansprakelijkheid!). Ook laten wij u zien hoe dit is verwerkt in workflows, rapportages en dashboards. Dit webinar geeft u handvatten om het in control komen en blijven van uw eigen informatievoorziening effectief vorm te geven.

Doelgroep

Dit event is interessant voor bestuurders en leidinggevenden in de financiële sector die initiatieven aansturen die zijn gericht op een aantoonbaar betere beheersing van de informatievoorziening en daarbij een praktische leidraad zoeken. Hiermee kunnen zij zelf en de managers en medewerkers in de organisatie hun control verantwoordelijkheden doelgericht en efficiënt vervullen, zowel in de verbeterfase als tijdens de reguliere operatie.

Praktische informatie

Onze events zijn niet toegankelijk voor leveranciers en richt zich op professionals en leidinggevenden bij gebruikersorganisaties. U kunt zich kosteloos aanmelden. Quint behoudt zich het recht voor aanmeldingen te weigeren die niet tot de doelgroep behoren. Bij vragen over dit event kunt u contact opnemen met Roos Mijnen via roos.mijnen@quintgroup.com.