Q
terug

Ontbijtsessie voor corporatiebestuurders: Digitalisering in het hart van de organisatie

Event info
Datum 19-11-2021 (08:00 - 11:00)
Locatie Quint, De Oude Molen 1, Amstelveen
Aanmelden
Event sign up (NL region)
Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.

Het landschap rondom digitalisering en automatisering wordt steeds meer volwassen. Woningcorporaties bewegen richting een tijdperk waarin het normaal is om data uit te wisselen. Neem Robotics, waarbij handwerk wordt overgenomen door de ‘digitale medewerker’. Toch zien we in de praktijk dat deze toepassingen binnen de corporatie nog geen gemeengoed zijn. Huurders en medewerkers moeten vaak nog via mail, telefoon of een portaal verzoeken indienen. De afhandeling vraagt betrokkenheid van verschillende rollen waardoor de huurder vaak dagen moet wachten voordat de vraag beantwoord wordt. Uitstel van keuzes, security uitdagingen, versnippering van applicaties en nog weinig draagvlak voor technologische oplossingen: een combinatie waardoor kansen onbenut blijven. Vele samenwerkingsverbanden ten spijt, denken wij dat gericht onderling klankbord op bestuursniveau bijdraagt succesvolle digitalisering.

Inhoud

Quint observeert dat corporaties nog te vaak worstelen met gebrek aan kennis en ervaring om digitalisering goed te laten werken voor de huurders en de medewerkers. We doelen niet op de verantwoordelijkheid van IT, maar op inrichten van corporatie-brede, digitaal ondersteunde, ketens. Een aspect waar de bestuurder een belangrijke rol in heeft. Deze ontbijtsessie creëert wederzijds inzicht en reikt handvatten om elkaar verder te helpen in de balans tussen stabiele kwaliteit IT (denk aan standaardisatie) en wendbaar kunnen anticiperen op kansen die zich aandienen. Laat u faciliteren in besluitvorming op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen en moeten worden.

Een opzet die corporaties en haar bestuurders in staat stelt te bepalen waar digitalisering bijdraagt aan data gebaseerd betrouwbaar inzicht, resulterend in stabiele(re) dienstverlening met tijd voor de huurder. In voorbereiding met Karin Verdooren van De Key, Nico Overdevest van Rochdale en Sander Heinsman van Portaal heten we u welkom bij deze sessie. In een RIVM compliant opgezette ontbijtsessie en Ronde Tafel, is er ruimte voor 12 gasten.

Doelgroep

Dit event is interessant voor corporatiebestuurders die dagelijks nog ervaren dat digitalisering nog geen gemeengoed is. Of zelfs geremd wordt door de eerder beschreven uitdagingen. Quint

Programma

  • Korte introductie en toelichting van opzet;
  • Discussie over maximaal vijf relevante stellingen in Ronde Tafel opzet;
  • Afsluitend gesprek over ‘wat nu’ op basis van de discussie uitkomsten.

Praktische informatie

Bij vragen over dit event kunt u contact opnemen met Eleonora van IJssel op eleonora.van.ijssel@quintgroup.com. De ontbijtsessie wordt vrijdag 19 november veilig en RIVM richtlijnen indachtig, georganiseerd bij Quint, De Oude Molen 1, in Amstelveen. U bent welkom vanaf 08.00 en er is ruimte voor 12 gasten.

  • 08.00 – 08.30 ontbijt
  • 08.30 – 09.45 lagerhuis discussie
  • 09.45 – 10.00 koffie/thee/netwerk
  • 10.00 – 10.45 afsluitend gesprek, gericht op vervolgstappen
  • 10.45- 11.00 afronding