Q
terug

Webinar: Outsourcing in de Zorg (Met praktijkcase Magentazorg ‘Volledig naar de cloud met uitbesteding ICT’)

Event info
Datum 23-04-2021 (08:15 - 09:00)
Locatie Online
Prijs Gratis
Meld mij aan!
Aanmelden

This event is no longer available (date has already passed).

Graag nodigen wij u uit voor het webinar Cloud en ICT outsourcing in de zorgsector. Het thema dat centraal staat is: ‘Welke uitdagingen zien zorgorganisaties in cure en care rond het uitbesteden van ICT en welke rol speelt de cloud daarbij.

Praktijkcase Magentazorg ‘Volledig naar de cloud’

Sprekers Jacco Vooijs, Manager ICT bij Magentazorg & Hans-Jörgen Dekker, Principal Consultant bij Quint gaan met elkaar in dialoog over de uitdagingen waarmee een zorgorganisatie te maken krijgt wanneer zij haar ICT wil uitbesteden. Daarbij is voldoende ruimte om vragen vanuit de deelnemers van dit webinar in te brengen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar lessons learned en een slimme aanpak van uitbesteding en migratie naar de cloud. Hans-Jörgen haalt in de discussie de relevante ontwikkelingen in zorgmarkt aan vanuit het Quint Cloud en IT Outsourcing in de Zorg marktonderzoek 2021.

Over het Cloud en IT Outsourcing in de Zorg marktonderzoek 2021

Jaarlijks onderzoekt Quint de trends en ontwikkelingen rondom outsourcing van IT, digitale transformatie en cloud bij zorgorganisaties, zowel in de Care als de Cure. De resultaten van het onderzoek geven het meest complete beeld van de ontwikkelingen in de zorgsector van Nederland. Graag delen wij de ervaringen en de best practices van de sourcing van informatievoorziening in de zorg met u.

Doelgroep

Dit event is relevant voor directie en management binnen cure en care organisaties, die betrokken of verantwoordelijk zijn voor (uitbesteding van) ICT.

Praktische informatie

U kunt zich kosteloos aanmelden. Dit event richt zich op professionals en leidinggevenden bij gebruikersorganisaties en is niet toegankelijk voor leveranciers. Quint behoudt zich het recht voor aanmeldingen te weigeren die niet tot de doelgroep behoren. Bij vragen over dit event kunt u contact opnemen met Roos Mijnen via roos.mijnen@quintgroup.com.