Q
terug

Live Webinar: Presentatie Rapport pensioenadministraties en systemen – met keynote Wim Henk Steenpoorte, APG

Event info
Datum 29-09-2020 (16:00 - 17:15)
Locatie Online
Prijs Gratis
Meld mij aan!
Aanmelden

This event is no longer available (date has already passed).

Als onafhankelijk management adviesbureau adviseert Quint organisaties bij het ontwerpen en operationaliseren van hun digitale transformatie. Quint signaleert in haar adviesopdrachten een toenemende aandacht voor niet-financiële risico’s in de pensioensector. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet, naar aanleiding van een eerste onderzoek in 2018, ruimte voor verbetering en doet de aanbeveling om te zorgen voor voldoende beheersing van de (IT) continuïteit en een actueel inzicht in het IT landschap van pensioenfondsen en -uitvoerders. Het pensioenadministratiesysteem is een belangrijk component binnen het IT landschap van pensioenuitvoerders. Quint adviseert pensioenbesturen en –uitvoerders bij het bepalen van strategie, bij de selectie en het contracteren van pensioenadministratie(software)leveranciers, en bij de daadwerkelijke transitie en operationalisering van de dienstverlening.

Over dit webinar

Quint nodigt u graag uit op dinsdag 29 september 16.00u-17.15u deel te nemen aan de webinar rondom de lancering van ons jaarlijks onderzoeksrapport “Pensioenadministraties en -systemen”. De editie 2020-2021 is aanzienlijk uitgebreid ten opzichte van vorig jaar, inclusief de impact van het Pensioenakkoord op de ontwikkelingen bij uitvoerders en leveranciers. Tijdens de webinar licht managing partner Arno IJmker de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van ons onderzoek toe. Aansluitend deelt Wim Henk Steenpoorte (voormalig RvB-lid APG en nu bij APG-verantwoordelijk voor het Nieuwe Pensioen Contract) zijn visie op het Pensioenakkoord in relatie tot de toekomst van pensioenuitvoering. De doelgroep voor dit webinar is pensioenfondsbestuurders en directieleden van uitvoerders.

Wat is er onderzocht?

Dit rapport biedt een goede start voor pensioenfondsbestuurders en directies van pensioenuitvoerders om een volgende stap te maken in strategische keuzes om de toekomst aan te kunnen en ook bij een nieuw pensioenstelstel tegen redelijke kosten compliant te blijven én de deelnemers goed te bedienen. In dit rapport vindt u een antwoord op de vragen:

  • Welke uitdagingen hebben pensioenbestuurders bij het selecteren van een toekomstvaste oplossing voor hun pensioenuitvoering?
  • Op welke aspecten moet gelet worden bij een strategische sourcing keuze door het pensioenbestuur gegeven de niet-financiële risico’s?
  • Hoe ziet de markt van aanbieders voor pensioenuitvoering en –software eruit?

De diverse processen binnen de uitvoering van de pensioenadministratie zijn in dit rapport gedefinieerd. Daarbij is de basisarchitectuur van moderne IT-oplossingen in kaart gebracht. Vervolgens is gekeken welke marktpartijen welke oplossingen bieden, wat de belangrijkste kenmerken per partij is en wat hun focus is qua dienstverlening, ingedeeld naar BPO (Business Process Outsourcing), SaaS (Software as a Service), Licentie en/ of Infrastructuur diensten.

Praktische informatie

Graag nodigen wij u uit om dit webinar bij te wonen. U kunt zich kosteloos aanmelden. Het webinar richt zich op pensioenfondsbestuurders en directieleden van uitvoerders. Quint behoudt zich het recht voor aanmeldingen te weigeren, zonder opgave van reden. Bij vragen over dit event kunt u contact opnemen met Roos Mijnen via roos.mijnen@quintgroup.com.