Q
terug

Webinar: resultaten onderzoek Hypotheeksoftwareplatformen en -services (bevindingen en aanbevelingen)

Event info
Datum 07-10-2021 (11:00 - 12:00)
Locatie Online
Meld mij aan!
Aanmelden

This event is no longer available (date has already passed).

Als onafhankelijk management adviesbureau adviseert Quint organisaties bij het ontwerpen en operationaliseren van hun digitale transformatie. Quint signaleert bij hypotheekverstrekkers een toenemende aandacht om flexibel in te kunnen spelen op de snel veranderende behoeften van consumenten. Fysiek contact met de adviseur is nog altijd een sterke klantwens en tegelijkertijd blijft het volledig digitaal afsluiten van de hypotheek achter. Quint ziet het gebruik van digitale middelen in de communicatie en samenwerking in de keten bij het aanvragen en servicen van hypotheken toenemen. Dit heeft enerzijds impact op de wijze waarop hypotheekaanbieders (gaan) communiceren met hun klanten. Anderzijds verwacht de klant op het juiste moment de nodige informatie te ontvangen. Digitalisering van het aanvraagproces inclusief documenten (bronontsluiting en PSD2) met voorspellende data-analyse maakt dit mogelijk.

Over dit webinar

Quint nodigt u graag uit op donderdag 7 oktober 11.00u-12.00u deel te nemen aan de webinar rondom de presentatie van de resultaten van ons jaarlijks onderzoeksrapport “Hypotheeksoftwareplatformen en -servicers”. Tijdens de webinar lichten Caspar Tondeur en Jan Heuthorst de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van ons onderzoek toe. Aansluitend deelt Willem Oudijk (Manager intermediaire distributie-hypotheken bij Rabobank) zijn visie op de hypotheeksector in relatie tot de toekomst van hypotheekuitvoering. De doelgroep voor dit webinar is directies van hypotheekverstrekkers, intermediairs en servicers.

Wat is er onderzocht?

Dit rapport biedt een goed overzicht voor directies van hypotheekverstrekkers, intermediairs en servicers van welke marktpartijen welke oplossingen bieden. Daarnaast wat de belangrijkste trends in de markt en maatschappij en de effecten ervan op de partijen in de hypotheekmarkt. In dit rapport vindt u een antwoord op de vragen:

  • Welke uitdagingen hebben directies van hypotheekverstrekkers, intermediairs en servicers bij het selecteren van een toekomstvaste oplossing voor hun hypotheekadministratie?
  • Hoe ziet de markt van aanbieders voor hypotheeksoftwaresystemen en –servicers eruit?

De diverse processen binnen de uitvoering van de hypotheekadministratie zijn in dit rapport gedefinieerd. Daarbij is de basisarchitectuur van moderne IT-oplossingen in kaart gebracht. Vervolgens is gekeken welke marktpartijen welke oplossingen bieden, wat de belangrijkste kenmerken per partij is en wat hun focus is qua dienstverlening, ingedeeld naar BPO (Business Process Outsourcing), SaaS (Software as a Service), Licentie en/ of Infrastructuur diensten.

Over Quint

Quint adviseert directies van hypotheekverstrekkers, intermediairs en servicers bij het bepalen van hun (digitale) strategie, bij de selectie en het contracteren van leveranciers van hypotheeksoftware en bij de daadwerkelijke transitie en operationalisering van de dienstverlening.

Praktische informatie

Onze events zijn niet toegankelijk voor leveranciers en richt zich op professionals en leidinggevenden bij gebruikersorganisaties. U kunt zich kosteloos aanmelden. Quint behoudt zich het recht voor aanmeldingen te weigeren die niet tot de doelgroep behoren. Bij vragen over dit event kunt u contact opnemen met Eleonora van IJssel via eleonora.van.ijssel@quintgroup.com.