Q
terug

Webinar Serie: Sourcingcontracten in een Agile wereld – de implementatie van Sourcing modellen in de Agile werkwijze

Event info
Datum 16-06-2021 (11:00 - 11:45)
Locatie Online
Prijs Gratis
Meld mij aan!
Aanmelden

This event is no longer available (date has already passed).

Contractvormen voor samenwerking met leveranciers in Agile werkwijze

Om te overleven zal een organisatie in staat moeten zijn om snel mee te gaan met beweeglijke markten en veranderlijke omstandigheden. Personen, afdelingen, teams, leveranciers en organisaties moeten wendbaar zijn en zich continu moeten kunnen passen. Er zijn natuurlijk allerlei manieren om dit effectief, maar ook efficiënt, op te pakken. Tegenwoordig zijn er veel organisaties die kiezen voor de Agile werkwijze. Met deze werkwijze wordt met multidisciplinaire teams in korte cycli gewerkt om sneller op veranderingen in te spelen. Zo heb je grip op de voortgang van processen en projecten binnen de organisatie. Daarbij krijgen klanten en ontwikkelaars sneller bruikbare feedback en worden de risico’s geminimaliseerd.

Binnen de multidisciplinaire teams wordt in veel gevallen ook samengewerkt met leveranciers met gebruik van verschillende contractvormen (ook Sourcing Archetypes genoemd). Op dit moment wordt de samenwerking vaak op basis van Time and Material contracten afgerekend. Oftewel; leveranciers worden uitbetaald op basis van het aantal bestede uren in een team in plaats van toegevoegde waarde. Deze “one size fits all aanpak” geeft geen juist antwoord op de huidige dynamiek in de markt en staat ook op gespannen voet met het doelstelling om gezamenlijk waarde te willen creëren (=output).

Heldere afspraken om het maximale uit een Agile samenwerking te halen

De samenwerkingsvorm met de leverancier moet in lijn zijn met de doelstelling van de business. Hierbij kan de samenwerking variëren van de inhuur van specifieke kennis tot het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het behalen van een business doelstelling.

U kunt zich kosteloos aanmelden voor een of meerdere sessies.

Sessie 5: de implementatie van Sourcing modellen in de Agile werkwijze

Woensdag 16 juni 2021 – 11:00 uur

 • Introductie tot de gebruikte sourcing archetypes in de Agile werkwijze
 • Implementatie karakteristieken per sourcing archetype in de Agile werkwijze

aanmelden>>

Andere sessies in deze serie


Sessie 1: sourcing modellen in de Agile werkwijze

Woensdag 7 april 2021 – 11:00 uur

 • Introductie tot de gebruikte sourcing archetypes in de Agile werkwijze
 • Verwerking van gebruikte archetypes in de Agile werkwijze, SAFe rituelen
 • Gebalanceerde set van KPI’s; gelukkiger, sneller, beter, goedkoper

aanmelden>>


Sessie 2: het T&M supplemented Sourcing model

Woensdag 21 april 2021 – 11:00 uur

 • Overzicht van T&M supplemented KPI’s gebruikt door klanten
 • Gebalanceerde set van KPI’s; gelukkiger, sneller, beter, goedkoper
 • Potentie van T&M supplemented sourcing archetype
 • Karakteristieken die gereedheid aangeven voor het besturen van het T&M supplemented model

aanmelden>>


Sessie 3: het output based Sourcing model in de Agile werkwijze

Woensdag 19 mei 2021 – 11:00 uur

 • Overzicht van output-based gebruikt door klanten teams
 • Potentie van output-based sourcing archetype
 • Karakteristieken die gereedheid aangeven voor het besturen van het output-based model

aanmelden>>


Sessie 4: het outcome based Sourcing model

Woensdag 2 juni 2021 – 11:00 uur

 • Overzicht van outcome-based gebruikt door klanten
 • Potentie van outcome-based sourcing archetype
 • Karakteristieken die gereedheid aangeven voor het besturen van het outcome-based model

aanmelden>>


Over deze serie

Deze webinar serie is bedoeld om organisaties, die de Agile werkvorm hebben omarmt, inzicht te geven in waar ze zelf staan mbt de samenwerking met leveranciers en welke andere wijze ook mogelijk zijn. In 5 deepdives sessies geeft Quint inzicht in de verschillende samenwerkingsvormen, ook wel Sourcing Archetypes genoemd. Per Sourcing archetype wordt nader ingegaan op de specifieke kenmerken, randvoorwaarde voor succes, de voor- en nadelen, de wijze waarop deze kunnen worden ingebed in de reguliere Agile rituelen en de wijze waarop dit geïmplementeerd kan worden.

Praktische informatie

Dit event is interessant voor deelnemers welke de samenwerkingsvormen met leveranciers in de Agile way of working willen optimaliseren. Onze events zijn niet toegankelijk voor leveranciers en richt zich op professionals en leidinggevenden bij gebruikersorganisaties. U kunt zich kosteloos aanmelden. Quint behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren die niet tot de juiste doelgroep behoren. Bij vragen over dit event kunt u contact opnemen met Roos Mijnen via roos.mijnen@quintgroup.com.