Q
terug

Live Webinar uitvoeringskosten Pensioenfondsen: zelf doen, uitbesteden of liquideren?

Event info
Datum 22-04-2021 (08:30 - 09:30)
Locatie Online
Prijs Gratis
Meld mij aan!
Aanmelden

This event is no longer available (date has already passed).

Volgens de AFM rapporteert meer dan de helft van alle pensioenfondsen te weinig transparant over de gemaakte kosten. Met het nieuwe pensioenstelsel in zicht, worden die kosten voor de deelnemer echter steeds belangrijker. Quint onderzocht de kosten van alle fondsen over de afgelopen vijf jaar en kwam tot een aantal opmerkelijke bevindingen die van belang zijn voor het bestaansrecht van een fonds. Een van de uitkomsten is dat zelfadministrerende fondsen positief tevoorschijn komen uit het onderzoek.

Sprekers Walter Mutsaers (Pensioenfonds Rail & OV) en Arno IJmker (Quint)

Tijdens dit webinar zal Arno IJmker (partner Quint) de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de uitvoeringskosten van pensioenfondsen op een interactieve manier presenteren. Schaalvoordelen, effecten van wel/niet ZAF-en, wel/niet uitbesteden, kosten per uitvoerder en kosten per IT platform komen uitgebreid aan de orde. Inclusief de betekenis daarvan richting het nieuwe stelsel. Walter Mutsaers, voorzitter van het uitvoerende bestuur van Pensioenfonds Rail & OV vertelt over de fusie van de voormalige fondsen SPOV en SPF en de verZAF-ing met hun uitvoerder SPF Beheer, inclusief de voordelen en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.

Doelgroep

Dit webinar is interessant voor fondsbestuurders die nadenken over hun bestaansrecht en over te maken strategische keuzes m.b.t. hun pensioenuitvoering. Verder is het webinar ook bedoeld voor directieleden van pensioenuitvoeringsorganisaties die zich bezinnen over hun toekomstig business model.

Praktische informatie

Dit webinar is alleen toegankelijk voor pensioenfondsbestuurders en directieleden van pensioenuitvoeringsorganisaties. U kunt zich kosteloos aanmelden. Bij vragen over dit event kunt u contact opnemen met Roos Mijnen via roos.mijnen@quintgroup.com.