Q
terug

Vision Dinner voor leden RvB, RvC & RvT ‘De agile transformatie van ABN AMRO’

Event info
Datum 04-09-2018 (18:00 - 20:30)
Locatie Kasteel Montfoort, Kasteelplein 1, 3417 JG Montfoort
Prijs gratis
Aanmelden

This event is no longer available (date has already passed).

Toezicht en autonomie: een paradox?

De introductie van nieuwe en disruptieve technologieën, klanten die steeds kritischer worden en steeds hogere verwachtingen hebben: het bedrijfsleven is volop in beweging. Als reactie op deze snelle veranderingen zullen bestuurders moeten nadenken over de rol die zij met hun organisaties in dit snel veranderende speelveld willen innemen. Dit vraagt om lef, focus, wendbaarheid en leiderschap.

Over dit Vision Dinner

Dit vision dinner maakt onderdeel uit van een programmalijn, waarin wij de dialoog tussen bestuurders en toezichthouders faciliteren. Beiden hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden, maar hebben één gezamenlijk doel: het realiseren van een toekomstbestendige, liefst High Performance, organisatie.

Spreker Ton Hagens (Executive Program Director, ABN AMRO)

Ton Hagens is Executive Program Director bij ABN AMRO en geeft in die hoedanigheid leiding aan de agile transformatie van één van de grootste banken van Nederland. Daarvoor was hij actief als COO Corporate Banking en vervulde hij meerdere leiderschapsposities binnen de bank.

Het topmanagement van ABN AMRO signaleerde dat de bank, vanwege haar klassiek vormgegeven bestuur- en besluitmethodiek, achter begon te lopen op andere financiële instellingen. Er moest iets veranderen. Het management nam het voortouw en overtuigde het bestuur ervan dat een nieuwe organisatiestructuur essentieel was voor de toekomst van de bank. Zo startte de agile transformatie van ABN AMRO: autonome teams, wendbaar, snel reagerend en inspelend op de veranderende markt.

Programma

Tijdens dit vision dinner neemt Ton u mee in de wijze waarop hij en zijn collega’s binnen de RvB en RvC draagvlak voor deze transitie hebben gecreëerd. Daarbij beantwoordt hij onder meer de volgende vragen:

  • Hoe bepaalt u wat de juiste organisatievorm voor uw bedrijf is? En hoe gaat u van experimenteren naar implementatie in de bedrijfsvoering?
  • Hoe houdt u als RvC of RvT zicht op de risico’s die met een dergelijke transitie gepaard gaan?
  • Hoe verhoudt toezicht en bestuur zich tot zelfsturende teams?
  • Wat zijn de ervaringen van ABN AMRO met agile werken tot nu toe en wat zijn Tons lessons learned?

Laat u inspireren tijdens dit vision dinner op 4 september 2018. Uw tafelgenoten zijn ongeveer 15 leden RvB, RvC en RvT vanuit een cross-sectorale doelgroep.