Q
terug

Vision Dinner voor leden RvB, RvC & RvT ‘High Performance Organizations – De strategische heroriëntatie van Marktplaats’

Event info
Datum 03-10-2018 (18:00 - 20:30)
Locatie Green Village, Blokhoeve 7, Nieuwegein
Prijs gratis
Aanmelden

This event is no longer available (date has already passed).

De introductie van nieuwe en disruptieve technologieën, klanten die steeds kritischer worden en steeds hogere verwachtingen hebben: het bedrijfsleven is volop in beweging. Als reactie op deze snelle veranderingen zullen bestuurders moeten nadenken over de rol die zij met hun organisaties in dit snel veranderende speelveld willen innemen. Dit vraagt om lef, focus, wendbaarheid en leiderschap.

Over dit Vision Dinner

Dit vision dinner maakt onderdeel uit van een programmalijn, waarin wij de dialoog tussen bestuurders en toezichthouders faciliteren. Beiden hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden, maar hebben één gezamenlijk doel: het realiseren van een toekomstbestendige, liefst High Performance, organisatie.

Spreker Olivier van Duijn, CEO van Marktplaats en General Manager eBay Benelux

Om te kunnen anticiperen op de snel veranderende wereld om hem heen, besloot Olivier enkele jaren geleden de Marktplaats organisatie helemaal om te gooien; de customer journey kwam daarin centraal te staan. Volgens Olivier was een integrale aanpak (strategie, structuur en mensen) met focus op flexibiliteit noodzakelijk om langetermijndoelen te kunnen behalen. Daarom werd de interne oriëntatie op business units losgelaten en vertegenwoordigen multidisciplinaire teams nu elk een specifiek onderdeel van de gebruikerservaring op Marktplaats. De teams zijn volledig zelfsturend en kiezen autonoom hoe en waaraan wordt gewerkt. Veranderingen vinden op deze manier snel plaats. Recente innovaties zijn bijvoorbeeld het betalen met iDeal en de persoonlijke advertentie feed onder de noemer ‘voor jou’.

Programma

Tijdens zijn presentatie neemt Olivier u mee in de strategische overwegingen die aan deze heroriëntatie ten grondslag hebben gelegen. Daarbij gaat hij in op de uitdagingen die hij heeft ondervonden en deelt hij zijn lessons learned. Vervolgens blikt hij met u vooruit en laat hij u zien hoe nieuwe technologieën als Blockchain, Artificial Intelligence en Voice kunnen bijdragen aan zijn ambitie voor de toekomst: kopen en verkopen in vijf minuten, met een lach.

Laat u inspireren tijdens dit vision dinner op woensdag 3 oktober 2018. De bijeenkomst vindt plaats bij Green Village in Nieuwegein. Uw tafelgenoten zijn ongeveer 15 leden RvB, RvC en RvT vanuit een cross-sectorale doelgroep. We vertrouwen erop met Olivier’s sprekerschap wederom een mooie invulling te geven aan de programmalijn van Quint en Flevum voor Bestuurders en Toezichthouders.