Q
terug

Vision Dinner ‘Gericht investeren in startups en scale-ups met kennisopbouw voor duurzame innovatie door Eneco’

Event info
Datum 25-06-2019 (17:30 - 20:30)
Locatie Regio Utrecht
Aanmelden

This event is no longer available (date has already passed).

Corporate Venturing als strategisch Thema

De energietransitie, verschuiving van centrale naar decentrale opwekking, de digitale revolutie en toetreding van disruptors. Tal van ontwikkelingen maken dat Eneco moet nadenken over haar rol in de toekomst – en haar dwingt om na te denken over de houdbaarheid van haar businessmodellen. Voor Eneco betekent dit concreet dat zij zich transformeert van energieleverancier naar Energy Services & Data Company. Om deze transformatie tot een succes te maken kiest zij ervoor om te investeren in startups en scale-ups om op die manier de benodigde kennis in huis te halen. Venturing is daarmee voor Eneco onmiskenbaar een strategisch thema.

Inhoud van dit Vision Dinner

Leonie Baneke is Head of Venturing – Investment Director bij Eneco.
Leonie houdt zich bezig met het identificeren van – en investeren in innovatieve startups en scale-ups om vanuit cocreatie tot innovatieve producten, diensten en businessmodellen te komen. Dit doet zij met name op het gebied van elektrisch vervoer, energiemanagement en energiediensten. Eén van de grootste – en bekendste – voorbeelden is de ontwikkeling van slimme thermostaat Toon.

Tijdens haar presentatie laat Leonie aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe Eneco startups en scale-ups selecteert die ervoor zorgen dat zij in de voorhoede van de energietransitie kan acteren. Ook laat zij zien hoe de samenwerking er in de praktijk uit ziet en wat haar lessons learned in dat verband zijn.

Laat u inspireren tijdens dit Quint Vision Dinner op dinsdag 25 juni. De bijeenkomst vindt plaats in de regio Utrecht. Uw tafelgenoten zijn ongeveer 20 directeuren vanuit een cross-sectorale doelgroep. We pakken graag met u door op de relevantie van corporate venturing in digitale transformatie.

 

Quint behoudt het recht om aanmeldingen te weigeren indien deze niet binnen de doelgroep horen. Heeft u twijfel of dit evenement voor u geschikt is? Neem dan contact op met Roos Mijnen via +31 20 305 3700.