Q
terug

Vision Dinner Pensioenen – Regelingen vereenvoudigen of (IT-)uitvoering optimaliseren?

Event info
Datum 28-11-2019 (17:00 - 20:30)
Locatie Buitenplaats Amerongen
Aanmelden

This event is no longer available (date has already passed).

The date for this event has passed.

Op weg naar een kosten-efficiënte pensioenuitvoering met minder niet-financiële risico’s

De effectiviteit van de pensioenuitvoering heeft lange tijd relatief weinig aandacht gekregen binnen de sector, maar komt door de laatste ontwikkelingen, zoals behoefte aan kostenreductie, verscherpt toezicht, uitbesteding en software geschiktheid, steeds hoger op de agenda van menig bestuurder en uitvoerder. Na de succesvolle publicatie van het Quint rapport over marktaanbieders (over zowel uitvoerders als softwareleveranciers) zullen op donderdag 28 november a.s. de resultaten worden gepresenteerd van een aanvullend onderzoek onder een groot aantal uitvoerders, zowel uit de collectieve als de verzekeringssector.

Sprekers

Na de bekendmaking van de onderzoeksresultaten zal Fieke van der Lecq, (o.a.) hoogleraar Pensioenmarkten Vrije Universiteit en Kroonlid van de SER, hierop reageren en een onafhankelijke visie geven op de markt voor pensioenuitvoering. Daarnaast zal Daan Heijting, algemeen directeur PGB Pensioendiensten, laten zien hoe zijn uitvoeringsorganisatie met een heldere strategie de toekomst tegemoet gaat.

Doelgroep

Voor u als deelnemer geeft dit event een vernieuwend inzicht in de uitdagingen die in de sector spelen en welke antwoorden daarvoor beschikbaar zijn. Het event is bedoeld voor executive management van uitvoeringsorganisaties, zoals directie, hoofd IT, hoofd risk management, hoofd operations, etc. Naast de presentaties en discussies is er volop gelegenheid om te netwerken en ideeën uit te wisselen met collega’s uit de sector.

Programma

Het ontvangst is vanaf 17.00 uur, het inhoudelijke programma inclusief diner duurt van 17.30 – 20.30 uur. Aansluitend is er ook gelegenheid voor koffie en netwerken. 

* Onze survey nog niet ingevuld? Dan graag hier alsnog. Dank!

Praktische informatie

Deelname aan deze bijeenkomst is vrij van kosten. Bij vragen over dit event kunt u contact opnemen met Eleonora van IJssel via +31 (0)6 26522810, eleonora.van.ijssel@quintgroup.com. Quint behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren die niet voldoen aan het gewenste profiel.