Q
terug

Vision Dinner: PepsiCo & start-up denken binnen een corporate omgeving (met Charlotte Zelders, Head of Digital Acceleration)

Event info
Datum 12-11-2019 (17:30 - 20:30)
Locatie Kasteel Montfoort, Kasteelplein 1, 3417 JG Montfoort
Aanmelden

This event is no longer available (date has already passed).

Digitalisering staat hoog op de strategische agenda van PepsiCo. Er wordt veel geïnvesteerd om de digitale ambities van de organisatie te realiseren en het aantal digital teams is groeiende. In deze teams werken werknemers met verschillende profielen samen aan nieuwe manieren om de klant te bereiken en te bedienen. Maar de digitale transformatie van PepsiCo gaat niet alleen over technologie: het gaat om mensen – zíj zijn bepalend voor het succes van de transformatie.

Charlotte ZeldersSpreker: Charlotte Zelders, Head of Digital Acceleration bij PepsiCo Benelux

Charlotte is als Head of Digital Acceleration verantwoordelijk voor de versnelling van de digitale ontwikkelingen binnen PepsiCo Benelux. Daarbij zet zij zwaar in op het menselijke aspect en het bouwen van een digitale cultuur: de organisatie meekrijgen in veranderingen en het verbeteren van digital savviness binnen de gehele organisatie. Versnellen kan volgens Charlotte alleen wanneer iedereen in de organisatie meedoet. Zo organiseerde zij een Digital Week met als thema ‘Disrupt or be disrupted’ en is een innovatieplatform ontwikkeld waarop medewerkers hun eigen ideeën kunnen zetten. Hieruit zijn twee interne start ups ontstaan. Tijdens haar presentatie neemt Charlotte u mee in de digitale reis van PepsiCo. Daarbij gaat zij in op de randvoorwaarden voor succesvolle digitale transformatie: mensen, cultuur en leiderschap. Think big, act small is haar devies.

Opzet

Dit Vision Dinner maakt onderdeel uit van een programmalijn gericht op Directeuren IT & Business. Beiden hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden, maar hebben één gezamenlijk doel: het realiseren van een toekomstbestendige, liefst High Performance, organisatie. Quint vult de presentatie aan met lessons learned op deze randvoorwaarden en moedigt als gebruikelijk het tafelgezelschap aan tot het bespreken en delen van praktijkervaring.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan dit kleinschalige en besloten Vision Dinner. De ontvangst is vanaf 17.30 uur, het inhoudelijke programma inclusief diner duurt van 18.00 – 20.30 uur. Aansluitend is er gelegenheid voor koffie en netwerken. Deelname aan deze bijeenkomst is vrij van kosten.