Q
terug

Vision Dinner: Cultuurverandering vanuit de Boardroom (met Judith Koole, COO Stedin)

Event info
Datum 18-09-2019 (17:00 - 21:00)
Locatie Kloosterhoeve, Kloosterweg 2, 3481 XC Harmelen
Aanmelden

This event is no longer available (date has already passed).

In 2017 werd Eneco Groep gesplitst in een energiebedrijf en een netwerkbedrijf. Hiermee werd de productie en levering van elektriciteit en gas gescheiden van het beheer van de elektriciteit- en gasnetten. Het beheer werd ondergebracht bij netwerkbedrijf Stedin Groep. Sindsdien heeft Stedin een eigen strategie en visie met daarbij haar eigen bedrijfscultuur. Maar niet alleen de loskoppeling van Eneco bepaalde in belangrijke mate de koers en de bijbehorende organisatiestructuur. De energietransitie speelt een minstens zo grote rol. Klanten gaan bijvoorbeeld steeds meer energie zelf opwekken en nieuwe spelers met innovatieve diensten treden razendsnel toe tot de markt. Dat vraagt om wendbaarheid en innovatief vermogen.

Spreker Judith Koole (COO, Lid Raad van Bestuur, Stedin Groep)

Judith KooleTijdens haar presentatie laat Judith Koole u zien welke veranderingen zij heeft doorgevoerd om Stedin klaar te stomen voor de toekomst. Waar binnen Eneco nog grotendeels een verticale organisatie bestond heeft Judith de transitie naar een horizontale organisatie ingezet. Door teams meer vrijheid te geven en deze gedeeltelijk agile te laten werken krijgen zij de gelegenheid om zelf initiatieven te ontplooien die bijdragen aan de toekomst van het bedrijf. Het transformatieproces is echter nooit eindig: de markt waarin zij acteert verandert snel en daarom moet continu gekeken worden welke rol de organisatie in de toekomst kan spelen. Dat is een enorme uitdaging en werknemers spelen daarin een cruciale rol. Het aanpassingsvermogen van de organisatie valt of staat met werknemers: om veranderingen succesvol door te kunnen voeren is draagvlak onder werknemers cruciaal. Judith deelt haar lessons learned in dat verband.

Opzet

Dit Vision Dinner maakt onderdeel uit van een programmalijn, waarin Quint en Flevum de dialoog tussen bestuurders en toezichthouders faciliteren. Beiden hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden, maar hebben één gezamenlijk doel: het realiseren van een toekomstbestendige, liefst High Performance, organisatie.

Doelgroep

Laat u inspireren tijdens dit Vision Dinner op woensdag 18 september 2019. De bijeenkomst vindt plaats in de regio Utrecht. Uw tafelgenoten zijn ongeveer 15 leden RvB, RvC en RvT vanuit een cross-sectorale doelgroep.