Q
terug

Live Webinar Pensioenfondsen – Op weg naar een kosten-efficiënte pensioenuitvoering met minder (niet-)financiële risico’s

Event info
Datum 12-05-2020 (09:00 - 10:00)
Locatie Online
Prijs Gratis
Meld mij aan!
Aanmelden

This event is no longer available (date has already passed).

De effectiviteit van de pensioenuitvoering heeft lange tijd relatief weinig aandacht gekregen binnen de sector, maar komt door de laatste ontwikkelingen, zoals behoefte aan kostenreductie, verscherpt toezicht, uitbesteding en software geschiktheid, steeds hoger op de agenda van menig bestuurder en uitvoerder.

Webinar

Op 12 mei a.s. organiseert Quint speciaal voor pensioenfondsbestuurders een live webinar rondom het thema ‘Regelingen vereenvoudigen of (IT-) uitvoering optimaliseren?’.

Aanleiding

Korte tijd geleden heeft Quint een onderzoek gedaan onder Nederlandse pensioenuitvoerders rondom de thema’s IT Strategie, Organisatie, Pensioenadministratie en Risicomanagement. Na de succesvolle publicatie van het Quint rapport over marktaanbieders (over zowel uitvoerders als softwareleveranciers) en artikelen in PensioenPro over dit onderzoek en de digitalisering in de pensioensector zullen op donderdag 12 mei a.s. de resultaten worden gepresenteerd van het aanvullend onderzoek onder een groot aantal uitvoerders.

Sprekers

Na de bekendmaking van de onderzoeksresultaten door Arno IJmker, partner bij Quint, zal Fieke van der Lecq, (o.a. hoogleraar Pensioenmarkten Vrije Universiteit), hierop reageren en een onafhankelijke visie geven op de markt voor pensioenuitvoering.

Doelgroep

Voor u als deelnemer geeft dit webinar een vernieuwend inzicht in de uitdagingen die in de sector spelen en welke antwoorden daarvoor beschikbaar zijn. Het webinar is exclusief voor pensioenfondsbestuurders.

Praktische informatie

Deelname aan deze bijeenkomst is vrij van kosten. Bij vragen over dit webinar kunt u contact opnemen met Roos Mijnen (roos.mijnen@quintgroup.com). Quint behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren die niet voldoen aan het gewenste profiel.