Ons verhaal

Door het leggen van verbindingen, versnellen we digitale en organisatorische transformatie.

Dare To Challenge

Quint Wellington Redwood

Onze visie & missie

Quint ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en operationaliseren van hun digitale transformatie. Samen ontwikkelen we een koers die zich snel en effectief kan aanpassen, anticiperend en reagerend op kansen en bedreigingen.

Technologie is een belangrijke impuls voor verandering. Organisaties hebben moeite om de snel opeenvolgende ontwikkelingen bij te houden en effectief toe te passen. Fundamentele keuzes over businessmodellen, besturing en inrichting moeten worden gemaakt.

We helpen organisaties om die keuzes te maken door de status quo uit te dagen en door mensen, processen en technologie met elkaar te verbinden. Zo versnellen en verankeren we digitale transformaties en brengen we technologie tot waarde voor de organisatie en haar omgeving.

Challenge

We dagen onze opdrachtgevers en onszelf uit om concrete verbeteringen en resultaten te realiseren. Dit betekent dat we niet bang zijn om onze mening te geven en om meningen van onszelf en van anderen in twijfel te trekken. Onze aanpak is om niet vanaf de zijlijn te adviseren, we staan ‘met onze voeten in de modder’.

Connect

De werelden van business en technologie brengen we samen. We delen kennis en organiseren samenwerkingsverbanden waarmee verandering en innovatie worden versneld. We ontwikkelen teams en mensen in nieuwe vormen van samenwerking en leiderschap om zo iedereen tot zijn recht te laten komen en te laten groeien binnen de organisatie. Hierbij staan lean en agility centraal.

Change

Mensen, processen en technologie zien wij als elkaar versterkende factoren. Samen vormen zij het fundament van duurzame verandering. We verbinden en verbeteren deze factoren met behulp van analyse, ontwerp en implementatie. Door opleiding en coaching verankeren we het vermogen om te veranderen, zodat de transformatie ook zonder Quint kan worden voortgezet.

Global Challenges

Onze focus op uw uitdagingen

Slim omgaan met data

Organisaties kunnen big data en voorspellende analyses gebruiken om op het juiste moment de juiste gegevens, producten, diensten en acties te leveren. Big data bestaat uit grote gegevenspools die…

Meer informatie

Samensmelten van Technology & Business

Digitaal zakendoen vereist een mix van vaardigheden om maatschappelijke trends, mobiliteit, de cloud en informatie op creatieve wijze te laten samenvallen op een punt waar er geen onderscheid meer is…

Meer informatie

Digitaliseren van producten en diensten

Het belang van een integrale klantervaring wordt steeds groter. Producten en diensten worden gedefinieerd op basis van een geheel van digitale mogelijkheden of het leveren van digitale content. De…

Meer informatie

Innoveren binnen bedrijfsecosystemen

Organisaties kunnen innoveren door samen te werken met aanvullende organisaties. Kijken voorbij de traditionele grenzen van de branche, creëert nieuwe kansen voor innovatie, snelheid bij het…

Meer informatie

Organiseren van Excellente IT

IT is in de loop van de tijd een steeds belangrijkere rol in het bedrijfsleven gaan spelen. Toch worstelen veel IT-organisaties nog steeds met de veranderingen die deze ontwikkeling met zich…

Meer informatie

Transformeren naar een High Performance Organization

Overal ter wereld streven organisaties naar blijvend succes. Voor de meeste organisaties is het nemen van de eerste stap daarbij het moeilijkst. Moet een bedrijf beginnen met het aantrekken van…

Meer informatie
CAPABILITIES FOR CHANGE

Wat we doen

Agile Transformatie

De afgelopen jaren hebben agile ontwikkeltechnieken een stevige voet aan de grond gekregen in het IT-domein. En met de komst van de Lean Startup definiëren organisaties nu ook minimaal levensvatbare…

Meer informatie

Big Data Management & Data Science

Door datascience en voorspellende analyses in uw dagelijkse activiteiten te verankeren, maakt u uw onderneming meer agile. Het verzamelen, verrijken, analyseren en interpreteren van data wordt steeds…

Meer informatie

DevOps & Continuous Delivery

Digitale transformatie heeft tal van veranderingen op gang gebracht in het bedrijfsleven en deze ontwikkelingen zijn nog lang niet ten einde. De wereld wordt met de dag beter onderling verbonden,…

Meer informatie

Digitale Strategie

Een digitale strategie definieert de manier waarop digitalisering en het gebruik van data de klantbenadering en bedrijfsprocessen verbeteren. Daarnaast geeft het richting aan de ontwikkeling en het…

Meer informatie

Lean Agile Enterprise

Enterprise Agility is een manier van werken en organiseren die een organisatie in staat stelt om snelheid en stabiliteit met elkaar in balans te brengen. Door een strategische focus op operationele…

Meer informatie

Sourcing Advies

Sourcing met oog voor mensen, processen en technologie is onontbeerlijk om in de digitale wereld concurrerend te blijven. Met een goede sourcingstrategie wordt het maximale uit de eigen capaciteiten…

Meer informatie

Cloud Strategie & Implementatie

Het gebruik van de cloud neemt exponentieel toe. Vrijwel alle leveranciers brengen hun cloudoplossingen agressief onder de aandacht en de meeste ondernemingen maken nu op de een of andere wijze…

Meer informatie

Enterprise Architecture & Technology Innovation

De opkomst van nieuwe, ontwrichtende technologieën beïnvloedt het gedrag van de klant. Het is absoluut noodzakelijk dat u flexibel en actueel bent, maar ook afgestemd op de snelle ontwikkelingen in…

Meer informatie

IT Governance, Risk & Compliance

Goed huisvaderschap, een gezonde bedrijfsvoering, werkafspraken gericht op gewenst gedrag. Governance, Risk en Compliance gericht op het ondersteunen van uw (digitale) strategie en de doelen van uw…

Meer informatie

Customer Service Management

Ontleend aan het lean-paradigma is Customer Service Management gericht op het creëren van flow met klantbeleving als resultaat. Flow vertaalt zich niet alleen in snelheid van afhandeling van…

Meer informatie

Service Integration And Management

De governance van outsourcing is een actueel onderwerp in de agenda van veel IT-leiders. Service Automation And Management (SIAM) gaat verder dan alleen de regie op vraag en aanbod. SIAM neemt…

Meer informatie

IT Regie

Regie-organisaties (Demand Supply Organizations, DSO’s) moeten toegevoegde waarde aan hun organisatie leveren. Voor wat betreft het management ligt de focus bij de relaties met sourcingpartners…

Meer informatie

Contact Quint

De Oude Molen 1

1184 VW, Amstelveen

+31 20 305 3700

quint@quintgroup.com

Stuur ons een bericht

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.