Q
terug

Big Data & Ethiek, het blijft mensenwerk – Bart Stofberg

In deze video gaat Bart Stofberg (Organisatieveranderaar bij Quint) verder in op de ethische kant van het gebruik maken van Big Data. Want het gesprek zou niet alleen moeten gaan over de vraag hoe we gebruik willen maken van big data, maar ook over hoe we omgaan met de uitwassen die big data potentieel met zich meebrengt. Anders gezegd, wat is de ethiek van big data en de technologieën om data te verzamelen? Wanneer is het hek van de dam? Het gaat niet langer alleen om het voldoen aan privacywetgeving; het gaat om de verwachtingen van de klant. Het is essentieel om het vertrouwen van de klant te verkrijgen én te behouden. En hoe ethisch en integer willen we zelf zijn? Niet alleen de naleving van de wet voldoet. Hoe kunnen we producten en diensten creëren met het gebruik van machine learning en AI zonder dat we de grens overschrijden?

Quint helpt u bij het voorbereiden van uw organisatie op een datagedreven toekomst en bij het creëren van nieuwe rollen en governanceprocessen. We begeleiden u bij het implementeren van een datacentrische cultuur, het invoeren van nieuwe technologieën zoals zelflerende systemen en textmining en het versterken van uw medewerkers met de benodigde talenten en vaardigheden.

Tags
Big Data, Data Governance, Data Management