Q
terug

Verlaagt COVID-19 de drempel voor de inzet van nearshore en offshore?

De coronacrisis heeft flink wat impact gehad op Nederlandse bedrijven en offshore dienstverleners. Thuis werken is de norm en online vergaderen is aan de orde van de dag. Quint heeft onderzocht hoe groot die impact is, in hoeverre de drempel voor nearshoring en offshoring is verlaagd en wat de uitdagingen zijn. In India en andere offshorelanden werken honderdduizenden mensen in de IT voor organisaties buiten hun land. Door het coronavirus zijn zij allemaal in lockdown gegaan. Plotseling moesten ook zij van huis uit werken met alle uitdagingen van dien. Zo is voor thuiswerken een goede, snelle internetverbinding cruciaal en verdient security extra aandacht. De meeste grote leveranciers hebben deze zaken inmiddels goed opgelost. Soms door tijdelijk mensen in Nederland op te schalen, maar in veel gevallen is het ook gelukt om het werk vanuit nearshore en offshore van huis uit plaats te laten vinden. Een operatie die zijn weerga niet kent.

Zorgen om continuïteit

Welke ontwikkelingen zijn er nu rond offshoring en nearshoring onder invloed van COVID-19? Uit ons onderzoek blijkt dat organisaties in deze periode andere prioriteiten aan hun IT stellen. Voor een groot gedeelte is de prioriteit op dit moment kostenbesparing. Meer dan 60 procent van de bedrijven geeft aan dat ze om die reden projecten hebben stopgezet. Ook investeringen in IT en in de opleiding van medewerkers worden uitgesteld. De afremming van de economie komt duidelijk terug in deze cijfers en dat heeft zijn invloed op outsourcing en offshoring. Organisaties zijn in relatief korte tijd in staat gebleken de dagelijkse werkzaamheden voort te zetten. De vraag die veel organisaties zich nu stellen is: houden we dat wel vol in de komende maanden, misschien zelfs jaren? Bijna 30 procent geeft aan dat de way of working onder COVID-19 hen zorgen baart. Daarbij vragen organisaties zich af of ze in staat zullen zijn de IT-dienstverlening up-to-date te houden.

COVID-19 verkleint de stap naar nearshore en offshore

We hebben ook specifiek gevraagd wat medewerkers van werken op afstand vinden. Een opvallende conclusie is dat 60 procent van de medewerkers nu anders staat tegenover werken op afstand. Meer dan de helft van de deelnemers is positiever gaan denken over remote werken dan in het begin van de coronacrisis. Vooral voor het snel afstemmen van specifieke zaken voldoet een online meeting goed. Voor brainstormen over complexe onderwerpen heeft face-to-face communiceren volgens veel respondenten de voorkeur. Internetverbindingen die niet stabiel zijn, microfoons die niet aanstaan – of onbedoeld juist wél – niet met meer mensen tegelijk kunnen praten, het zijn zaken die vooral creatief werken nogal eens in de weg staan. Een deel van die ongemakken is te verhelpen door de vergaderstijl aan te passen. 57 procent van de deelnemers aan ons onderzoek heeft aangegeven dat inmiddels te hebben gedaan. Zij gaan beter voorbereid de meeting in en zijn op zoek gegaan naar tools om creatief samen te werken. Deze trend zal zeker doorzetten.

Uitdagingen die blijven bestaan

Goede ontwikkelingen dus, al zijn er nog genoeg aspecten die blijvend aandacht verdienen. Dankzij COVID-19 is het verschil tussen onshore en offshore wat de locatie betreft weggenomen. Iedereen werkt immers op afstand. Daarbij is het belangrijk aandacht te houden voor de rapportagelijn. Medewerkers op offshore-locaties blijven immers rapporteren aan iemand in de organisatie van de serviceprovider.

Je kunt die rapportage-barrière oplossen, maar cultuurverschillen tussen de verschillende landen op het gebied van leiderschap blijven bestaan. Daarbij is geen sprake van een goede of foute leiderschapsstijl. Pas je een leiderschapsstijl toe zonder met die verschillen rekening te houden, dan kan dat echter problemen veroorzaken. Die zijn gemakkelijk te vermijden als je je er bewust van bent. Dit is een belangrijk onderwerp dat in onze training over cultuurverschillen aan de orde komt: je bewust zijn van de verschillende leiderschapsstijlen en weten hoe je daar effectief mee omgaat.

Succes in tijden van COVID-19

We kunnen concluderen dat hoewel COVID-19 een significante impact heeft gehad op global delivery, veel grote leveranciers snel en adequaat maatregelen hebben kunnen nemen om de impact te beperken. De crisis heeft aangetoond dat werken op afstand de barrière voor global delivery verlaagt omdat iedereen ook binnen Nederland ‘op afstand’ werkt. Daarbij hebben belangrijke aspecten nog steeds aandacht nodig: cultuur, reporting en leadership en zaken als taal en tijdverschil. Om succesvol te kunnen zijn, blijft aandacht voor de overbrugging van verschillen, teambuilding en leadership cruciaal.

Auteurs: Prarthana Ramdas en Alex van den Bergh