Q
terug

White Paper – De vijf bouwstenen van succesvolle Enterprise Transformaties

Elke organisatie heeft in de laatste jaren wel één of meerdere bedrijfsbrede veranderingen meegemaakt. Deze volgen elkaar ook steeds sneller op. In de jaren 90 kwam de eerste tooling om generieke diensten te standaardiseren en te automatiseren. Daarop volgde de trend rondom de inzet van de lean methodiek en niet snel daarna maakte agile werken zijn intrede in de markt.

Hoe vaak zijn in uw organisatie woorden als wendbaarheid, Agile, DevOps, kostenbesparing en beheersbaarheid gebruikt? Organisaties willen steeds meer en vaker veranderen. Vaak wordt er dan aangegeven dat de teams niet veranderen, niet willen veranderen en dat de kloof tussen management en medewerkers blijft bestaan. Maar, zeker in deze tijd, blijft de behoefte aan transformaties die er voor zorgen dat de organisatie beter, sneller en slimmer gaat functioneren. De vraag is nu of al de ingezette methodieken (lean, Agile Scrum etc.) de organisatie nu werkelijk voldoende helpen om optimaal de klant te bedienen?

Bij de uitvoering van verschillende verandertrajecten zijn we met vallen en opstaan tot een aantal lessons learned gekomen. Centraal staat de integraliteit in de aanpak die ervoor zorgt dat het geheel als collectief samen tot bijzondere dingen in staat is. Hierbij staat value for money centraal, dus wat heeft echt prioriteit binnen de organisatie ongeacht een afdeling of business unit. In dit white paper delen wij onze ervaringen rondom succesvolle business transformaties.

Download
Whitepaper Request (NL region)
Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.

Meer weten? Bel +31 20 305 3700 of email naar quint@quintgroup.com