Q
terug

Digitaal voorsorteren op trends in de zorg

Personeelstekorten. Virussen. Digitalisatie. Het aantal economische, ecologische en technologische trends dat op de Nederlandse gezondheidszorg afkomt, is groot. En de impact die deze trends zullen hebben, is zo mogelijk nog groter. Maar over welke trends hebben we het precies? Wanneer denken zorgorganisaties de gevolgen van deze ontwikkelingen te merken en in welke mate? Om de zorg te helpen zich voor te bereiden op wat komen staat, ging Quint de markt op voor onderzoek. Het resultaat? Een scherpe blik op macrotrends in de zorg, gevangen in een duidelijk en bruikbaar rapport.

Eerste DESTEP marktonderzoek

“Het is de eerste keer dat we op deze manier – samen met de markt – onderzoek deden naar trends in de zorg”, vertelt Leon Wijnen, initiator en lid van Quints onderzoeksteam. “Natuurlijk hielden we als adviseurs in healthcare altijd al de ontwikkelingen in de gaten. De actieve toetsing onder zorginstellingen én de focus op zowel demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische als politiek-juridische factoren maken het onderzoek nu echter realistischer en completer.” In plaats van roepen vanaf de zijlijn, geeft Quint aan welke trends de markt zelf het meest relevant vindt. Hoe schatten cure- en care-organisaties de impact in? Hoe snel komt het een en ander op hen af? Voor het onderzoek heeft Quint zo breed mogelijk gekeken.

Genoeg personeel met 21st century skills

Als belangrijke trends worden het huidige personeelstekort en een verwachte economische recessie genoemd. De gevolgen van bezuinigingen, virusuitbraken en een toenemende zorgvraag door vergrijzing en zorgcomplexiteit zullen volgens het merendeel van de respondenten groot zijn. “Wat ik ook wel verwacht had”, aldus Wijnen. Uit het onderzoek blijkt verder dat 97% van de bevraagden van mening is dat de toename van gegevensuitwisseling en de bijhorende privacy en security issues binnen een jaar voor de nodige technologische uitdagingen zorgen. En zorgmedewerkers met 21st century skills als creativiteit en ict-vaardigheden? Die zijn volgens 92% van de respondenten onmisbaar.

Tijd voor een digitale strategie

Naast de toenemende focus op preventie in plaats van ziekte, is voor mij de spreiding op het gebied van technologie het meest opvallend”, gaat Wijnen verder. “De ene bestuurder ziet al volop kansen in digitalisering, de ander is wat conservatiever en moet het eerst nog zien. Naar ons idee wordt vooral de snelheid waarmee technologie op zorgorganisaties afkomt, nog te vaak onderschat. Gelukkig wordt het besef dat technologie de sleutel naar de toekomst is wél steeds groter, want als er íets blijkt uit disruptieve innovaties in de laatste decennia is het wel dat ze aan technologie toe te wijzen zijn. Met dit rapport hopen we dan ook een bijdrage te leveren aan het aanscherpen van de digitale strategie van zorgorganisaties.”

Via technologie naar duurzame keuzes

Door ze bij trends stil te laten staan en na te laten denken over de impact op korte en middellange termijn, heeft Quint bestuurders weer een stukje bewuster gemaakt. “Niet alle trends die we constateren zijn even verrassend, maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen”, stelt Wijnen. “Het is mooi om te zien er een andere manier van denken op gang komt. Door verbanden te leggen tussen trends, kunnen nieuwe strategieën ontstaan. Combineer je bijvoorbeeld het tekort aan zorgpersoneel met ecologische trends als de circulaire deeleconomie en de verschuiving van welvaart naar welzijn, dan word je zomaar een aantrekkelijkere werkgever. Bij Quint hopen we dat we volgend jaar nóg meer organisaties mogen betrekken bij ons onderzoek. Want hoe meer input en hoe beter de afspiegeling, hoe sneller we met z’n allen de zorg verbeteren!”

<< Meer informatie en aanvragen Rapport Macro Trends in de Zorg >>

DESTEP 3