Q
terug

Rapportage Digivaardigheid in de Zorg

Digitale vaardigheden zijn essentieel voor zorgprofessionals

Digitalisatie in de zorg groeit, ook als middel tegen de effecten van een te hoge werkdruk en een tekort aan zorgprofessionals. Steeds meer zorgorganisaties willen daarom transformeren naar een meer digitale zorgorganisatie. Dit vraagt ook om extra en nieuwe vaardigheden van zorgprofessionals om zorgtaken uit te voeren. 2,5 miljoen Nederlanders zijn onvoldoende digitaal vaardig (bron ECP: Platform voor Informatie Samenleving). Ook zorgprofessionals zijn digibeet (10%) of onvoldoende digivaardig voor het uitvoeren van zorgtaken. Met name bij niet digivaardige zorgprofessionals kan het toenemend aantal digitale  handelingen resulteren in een hogere werkdruk, minder werkplezier en uitval van zorgprofessionals Om die reden is het essentieel dat zorgprofessionals voldoende digitale vaardigheden hebben – ‘digital proof’ zijn – voor de toekomst.

Inzicht in digitale vaardigheden is stap 1

Het is cruciaal om inzicht te hebben in de digitale vaardigheid van zorgprofessionals. Enerzijds dient een digitale strategie van een zorgorganisatie rekening te houden met de vaardigheden van medewerkers in de organisatie. Wanneer bijvoorbeeld een hele ambitieuze digitalisatieslag wordt beoogd, maar de medewerkers kunnen daar niet in mee, dan is de kans op suboptimalisatie of desinvestering van de digitale transformatie groot. Anderzijds geeft het inzicht in de digitale vaardigheden van zorgprofessionals een handvat om een gericht opleidings- en trainingsprogramma samen te stellen. Hierdoor kan de zorgorganisatie kostbare investeringen besparen door doelgroepen gericht te trainen.

Quint digivaardigheidsanalyse

Quint heeft een digivaardigheidsanalyse doorontwikkeld. Het is een stappenplan ondersteund door een aantal instrumenten om de digivaardigheden van zorgprofessionals en met name de knelpunten in kaart te brengen. De aanpak neemt de huidige situatie als uitgangspunt, kijkend naar de verschillende persona’s en bijbehorende competenties op 5 domeinen (conform www.digivaardigindezorg.nl) . Het gaat uit van een standaard vragenlijst die op maat is aan te passen zodat organisatiespecifieke rapportages zijn te genereren. Het resultaat is een Digivaardigheid-rapportage waar naar vijf domeinen toe de organisatie wordt geclassificeerd op het gebied van digivaardigheid. Voor een fictieve zorgorganisatie Hippocrates is een voorbeeldrapport opgesteld.

Download voorbeeldrapport Zorgorganisatie Hippocrates

De (fictieve) zorgorganisatie Hippocrates geeft aan dat digitale vaardigheden organisatiebreed waarschijnlijk niet toereikend zijn voor het uitvoeren van zorgtaken. Er is onvoldoende inzicht in digivaardigheden binnen Hippocrates gedifferentieerd per afdeling. Er is onvoldoende inzicht in de onderliggende oorzaken binnen Hippocrates van de waarschijnlijk ontoereikende digivaardigheden. Zonder zicht op de digitale vaardigheden kan Hippocrates haar digitale strategie onvoldoende verder uitwerken.

Download
Whitepaper Request (NL region)
Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.

Meer weten? Bel +31 20 305 3700 of email naar quint@quintgroup.com