Q
terug

Hoe versterk je de brug tussen bedrijfsstrategie en uitvoering? Bereik Enterprise Agility met Jira Align

Veel organisaties zijn al aan de slag gegaan met agile scaling frameworks zoals SAFe. Dat is een goede start, maar de ervaring leert dat teams en organisatielagen nog niet altijd even efficiënt met elkaar verbonden zijn. Iedereen heeft zijn eigen applicatie en methode om de voortgang te bewaken en daarover te communiceren. Doordat er niet één single source of truth is, is het werk niet voor iedereen transparant en is de planning niet altijd voor de gehele organisatie eenduidig en inzichtelijk. Jira Align is een platform dat verbinding maakt tussen al deze verschillende perspectieven.

Veel organisaties streven naar agility om teams meer klantwaarde te laten leveren en een kortere time to market te bereiken. Dankzij enterprise agility is het mogelijk snel de organisatiekoers aan te passen en te reageren op verandering. Scaling frameworks zoals SAFe bieden veel organisaties houvast om top-down processen in te richten die strategie en uitvoering met elkaar verbinden en het werk transparant maken. Ondanks de grote voordelen zien we dat de meeste organisaties niet het volledige potentieel bereiken dat deze manier van werken biedt.

Rapportages zweven in de organisatie

Waarom lukt dat nog niet? In de eerste plaats is het voor het management van de organisatie nog vaak een hele stap om de traditionele manier van projectaansturing los te laten en op de nieuwe manier aan te sturen en te vertrouwen. Wat het er niet makkelijker op maakt, is dat bestuurders vaak een rapportage krijgen vanuit de agile teams dat alle seinen op groen staan. Aan het einde van een PI-planning blijken bepaalde zaken dan toch niet te zijn opgelost. Hoe kan dat? De rapportages zweven overal in de organisatie en niemand weet precies wat nu echt de status is.

Versiebeheer

Ook zijn – letterlijk en figuurlijk – de afstanden tussen verschillende teams in een organisatie vaak te groot. Zo worden epics bijvoorbeeld wel geformuleerd, maar gebeurt het vastleggen vaak niet op een uniforme manier. Word-documenten en spreadsheets worden per e-mail doorgestuurd naar de productmanagers die het weer naar de IT-uitvoering mailt.
Vaak werken de agile teams wel met tools als Jira of Azure DevOps, maar product management maakt vaak roadmaps in PowerPoint terwijl epics worden vastgelegd in spreadsheets… Er is vaak geen verbinding tussen al die omgevingen. Dat is niet alleen inefficiënt, het brengt ook risico’s met zich mee. Het versiebeheer wordt niet bewaakt of documenten die nog niet volledig zijn ingevuld worden al als de waarheid gezien. Daarnaast is het lastig voor teamleden om in te schatten op welke manier de feature waar zij aan werken bijdraagt aan de businessstrategie.

Gedeelde werkelijkheid

Jira Align is marktleider voor enterprise agile planning software (Gartner) eerste platforms doordat het een verbinding maakt tussen al deze verschillende perspectieven. Het platform verbindt drie belangrijke doelgroepen: strategisch portfoliomanagement, productmanagement en agile uitvoering. Door deze met elkaar te verbinden, ontstaat een gedeelde werkelijkheid.
Terwijl teams kunnen blijven werken in hun vertrouwde agile planning tools als Jira of Azure DevOps, verbindt Jira Align dit werk op teamniveau aan het programma en strategieniveau.Met behulp van filters kan iedere deelnemer de specifieke informatie vinden die voor hem op zijn niveau relevant is. Het vertrouwde programmabord dat het resultaat is van een PI-planning wordt duidelijk weergegeven met alle teams in verschillende vormen met achter elke vorm een feature of story. Ook de afhankelijkheden zijn hier zichtbaar.

Op teamniveau wordt weergegeven wat de teams aan het doen zijn. De verbinding met Jira of Azure DevOps wordt aan de achterkant gelegd en tools kunnen gemakkelijk informatie uitwisselen.

Uiteindelijk komt alles samen in de Program Room met de eindvisualisatie. Ook de checklist voor teams en scrummasters om bij te houden of alle stappen zijn doorlopen, ontbreekt niet. Zo maakt Jira Align voor de hele organisatie duidelijk zichtbaar welk werk is gedaan en wat nog moet gebeuren.

Ook de financiële kant van je doelstellingen is te zien: hoe hangen de investeringen samen met de stand van zaken, wat is gebudgetteerd en hoe correleert dat met uitgaves?

Klaar voor Jira Align?

Hoe weet je of je organisatie klaar is voor Jira Align? Het is geschikt voor jouw organisatie als:

  • je al Jira-software of Azure DevOps gebruikt;
  • er een agile scaling framework zoals SAFe, Scrum at Scale, LeSS wordt gevolgd;
  • je twee of meer kwartaalplanningen/PI’s hebt uitgevoerd;
  • teams minstens al zes maanden agile werken;
  • je bereid bent de sprong naar enterprise agility te maken.

Hoe eenvoudig Jira Align ook werkt, het is geen tool die je met plug & play hebt geïnstalleerd. Samen met Atlassian, de maker van de tool, biedt Quint een jumpstart waarin we klanten 90 dagen begeleiden tijdens één program increment of PI om Jira Align op te zetten, te implementeren, technisch te koppelen aan agile tools en te zorgen dat het de nieuwe way of working wordt.