Q
terug

Nu kopen, later betalen: hoe de markt voor goederenkrediet transformeert

De online retail maakt veel veranderingen door. Consumenten kopen al jaren steeds meer online en door de lockdown heeft die trend nog verder doorgezet. Daarbij kiezen klanten steeds vaker voor andere betalingswijzen, zoals ‘nu kopen, later betalen.’ Wil je als retailorganisatie of aanbieder van goederenkrediet op die trend inspelen, dan is een digitale transformatie onvermijdelijk. Dit artikel geeft een overzicht van de trends voor financiering in online retail. Wat speelt er en wat moet je als retailorganisatie of aanbieder van goederenkrediet doen om die trends bij te houden? Tot slot volgt een voorbeeld van de aanpak van financieringsplatform Tinka.

Consumenten kopen niet alleen steeds meer online, hun zoek- en koopgedrag veranderen ook met de jaren. Samen met Trendata heeft Quint de zoektermen in kaart gebracht waarmee consumenten zich oriënteren op kredieten. Uit de resultaten over het jaar 2020 blijkt dat in dat jaar 12 procent meer werd gezocht naar leningen, kredieten en financieringen dan in het jaar ervoor. Consumenten beginnen steeds vaker online hun reis naar een product of dienst en zoeken steeds vaker een krediet om dit aan te kunnen schaffen.

Trends in retail

Tegelijk met die trend zien we dat wetgevers en toezichthouders steeds meer aandacht hebben voor het domein van kredieten. Normen voor leningen zijn aangescherpt en de wettelijke maximale rentes zijn door Covid19 verlaagd. Organisaties die kredieten verstrekken, worden steeds meer gedwongen de inkomenspositie en de krediethistorie van consumenten te verifiëren. Verschillende publieke databronnen (Belastingdienst, UWV) en wetgeving zoals PSD2 maken dit gemakkelijker.

De toenemende wet- en regelgeving zetten de winstmarges en de operationele kosten van organisaties die kredieten verstrekken onder druk. Een van de opties is herziening van de risicoprofilering. En dat terwijl klanten steeds meer gaan kopen volgens het concept Buy Now, Pay Later.

Hoe Tinka zijn kracht gebruikte om te innoveren

Tinka is een voorbeeld van een bedrijf dat een succesvolle digitale transformatie heeft doorgemaakt. Het bedrijf komt voort uit de afdeling die al sinds 1960 de betalingen bij Wehkamp verzorgt. Financiering was net als logistiek een sterke kant van Wehkamp. Als je goed bent in een of meer aspecten in je waardeketen, moet je je altijd afvragen hoe je de beste wordt, of blijft. Een manier om de sterke kanten van Wehkamp te benutten, was het beschikbaar maken van de diensten voor andere merken. Zo kunnen die merken zich focussen op inkoop, verkoop en het assortiment. Wehkamp wilde een apart platform inrichten om ook financiële diensten te bieden aan andere toonaangevende merken. Dat doet Tinka sinds 2019.

De Nederlandse markt bood daarbij zowel uitdagingen als kansen. De markt is sterker gereguleerd dan andere markten in Europa. Dat kun je vooral als een uitdaging zien, maar Tinka zag het als een kans. Uit onderzoek bleek dat er weinig andere spelers in deze markt waren. Hoewel ook die concurrentie niet stil zit, loopt Tinka vooral wat betreft efficiëntie ruim voorop.

Wil je succesvol zijn in die ‘moeilijke’ Nederlandse markt, dan moet je je strategie daarop aanpassen, zo heeft Tinka ervaren. Dat betekent dat je goed naar je organisatie en naar je cultuur kijkt. Leren flexibel te worden als organisatie betekent een omschakeling in houding en gedrag, maar ook in mentaliteit. De huidige markt verwacht dat organisaties meer initiatief nemen, sneller leren, ook van fouten en besluitvorming lager in de organisatie leggen. Niet iedereen zal die stappen kunnen maken. Het concept van Tinka is zo succesvol dat het uiteindelijk, met een selecte groep merken, kan uitgroeien tot een Nederlandse e-commerce-alliantie.