Q
terug

Hoe versnel je een digitale transformatie?

Nu digitalisering dankzij Covid-19 in een stroomversnelling is gekomen, moeten teams effectiever (samen)werken en is het noodzakelijk de IT in de organisatie verder te standaardiseren en te automatiseren. High Performance IT maakt organisaties wendbaar en slagvaardig. Maar een transformatie, bijvoorbeeld naar een DevOps of Agile werkwijze, brengt ook uitdagingen met zich mee. Hoe bereik je als team en als organisatie je doelen en houd je je vorderingen bij?

Economische omstandigheden en technologie veranderen snel en het is cruciaal om je als organisatie snel aan te passen aan deze omstandigheden en sneller kansen te benutten dan de concurrent. Een High Performance IT-organisatie onderscheidt zich door sneller nieuwe businesswaarde naar de markt te brengen.

Uitdagingen bij transformaties

Iedereen die al eens met een transformatie te maken heeft gehad, weet dat zo’n traject ook uitdagingen met zich meebrengt. Dit zijn de belangrijkste.

  • Gebrek aan meetbaarheid. Daarbij gaat het niet alleen om teams zelf, waarvan je de prestatie en de verbeteringen wilt zien, maar ook om de organisatie over de volle breedte. Een transformatie is een integraal enterprise-vraagstuk, waarbij allerlei complexe factoren in combinatie moeten veranderen. De transformatie is beter bestuurbaar te maken als je die samenhang transparant kunt maken.
  • Schaarste van middelen. Dat geldt naast de schaarste van specifieke kennis ook voor coaching. Kwalitatief goede Agile- en DevOps-coaches zijn bijzonder lastig te vinden. Wanneer je een aantal teams tegelijk naar een hoger niveau wilt tillen, is het gebrek aan beschikbaarheid een bottleneck, met de consequentie dat de transformatie stagneert.
  • Rendement is lastig vast te stellen. Transformaties zijn langdurige en soms taaie trajecten. Daardoor kan de vraag ontstaan wat de investering nu eigenlijk opbrengt. Door het gebrek aan inzicht kan het senior management gemakkelijk gaan twijfelen of de transformatie genoeg oplevert en hoe het ervoor staat. Het risico bestaat dat ze daardoor terugvallen op oude patronen omdat daarvan de uitkomsten bekend zijn.
  • Ambitieniveau verschilt. Teams hebben een eigen ambitie en een verschillend volwassenheidsniveau. De vraag is: hoe breng je teams organisatiebreed naar een bepaald niveau toe? En moet iedereen even goed zijn in een transformatie naar DevOps? Niet ieder team hoeft perse een DevOps expert te worden. De vraag is dan hoe je daar goede keuzes in maakt.

Digitale coaching geeft realtime inzicht in de transformatie

Deze uitdagingen zijn goed op te vangen als je op basis van realtime feiten inzicht krijgt in alle aspecten van de transformatie. Een digitaal product om de transformatie te ondersteunen geeft inzicht in de groei van de teams en daarmee in de resultaten van de transformatie.

Digitale coaching is schaalbaar en ‘on demand’ beschikbaar. Hierdoor kan de transformatie in een hoger tempo opgeschaald worden, en is de organisatie minder afhankelijk van een schaarse groep vakspecialisten. Het coaching gilde kan gerichter ingezet worden bij de teams en daardoor een hoger aantal teams begeleiden.

Daarom een digitaal platform voor transformatie

Met die gedachte hebben we het Quint Transformatie Platform ontwikkeld. Dit digitaal product biedt alle rollen binnen de organisatie de mogelijkheid aan hun eigen groeipad naar High Performance IT te werken. Daarbij komen alle relevante onderwerpen van een transformatie aan bod: kennisopbouw, werkwijze, meetbaarheid van resultaten, technologie en cultuur. Het platform geeft duidelijk inzicht in de groei van de teams en de transformatie. In een wisselwerking binnen de teams en tussen de teams en management wordt de lat steeds iets hoger gelegd. Zo werken de teams in het tempo wat bij hen past toe naar High Performance IT.

Dankzij digitale coaching en real-time inzicht wordt de transformatie beheersbaar en is het mogelijk deze versneld te realiseren. Het platform biedt een aantal voordelen.

  • Digitaal platform dat ondersteunend is aan de transformaties. Alle teams en rollen in het bedrijf krijgen een digitaal platform en gaan aan hun eigen ontwikkeltraject werken.
  • Inzicht in betrokkenheid en volwassenheid. Daarbij gaat het niet alleen om de groei van teams, maar ook om de vraag of er voldoende technische middelen in huis zijn om de teams te ondersteunen en of er een gezonde cultuur is waarbinnen teams maximaal support krijgen, belemmeringen snel weggenomen worden en die teamleden voorziet van een fijne plek om te werken.
  • Uniform, schaalbaar en kosteneffectief. Doordat het een digitaal product is, is het mogelijk een uniform verhaal naar de teams te brengen. De transformatie kan in een hoger tempo opgeschaald worden: daarbij is minder coaching per team nodig wat tot een flinke besparing kan leiden.
  • Werken aan de doelen van het team en de organisatie. De doelen zijn goed zichtbaar te maken en een dashboard geeft gedetailleerd inzicht in de voortgang. Met behulp van Adventures en Quests voeren teams gerichte experimenten uit zodat ze concrete stappen zetten om dichter bij de transformatiedoelen komen. Naast het verhogen van de zelfredzaamheid worden teams echt beter en sneller en wordt de samenwerking hechter en vooral ook leuker.

Auteur: Marvin Kuivenhoven (marvin.kuivenhoven@quintgroup.com)