Q
terug

Podcast: Sourcingcontracten in een Agile wereld E5: Implementatie van Sourcing modellen in de Agile werkwijze

Deze Podcast serie is bedoeld om organisaties, die de Agile werkvorm hebben omarmt, inzicht te geven in waar ze zelf staan mbt de samenwerking met leveranciers en welke andere wijze ook mogelijk zijn. In 5 deepdive Podcasts geeft Quint inzicht in de verschillende samenwerkingsvormen, ook wel Sourcing Archetypes genoemd. Per Sourcing archetype wordt nader ingegaan op de specifieke kenmerken, randvoorwaarde voor succes, de voor- en nadelen, de wijze waarop deze kunnen worden ingebed in de reguliere Agile rituelen en de wijze waarop dit geïmplementeerd kan worden.

Podcast 5: Deepdive Implementatie Sourcing modellen in de Agile werkwijze

  • Introductie tot de gebruikte sourcing archetypes in het Agile werkwijze
  • Implementatie karakteristieken per sourcing archetype in het Agile werkwijze

Podcasts over Digitale Transformatie · Sourcingcontracten in een Agile wereld E5: Implementatie van Sourcing modellen in de Agile werkwijze