Q
terug

ITIL4 Veelgestelde Vragen (FAQs)

1.1 WAT WORDT DE NAAM VAN DE NIEUWE ITIL®?
De nieuwe, geactualiseerde ITIL-richtlijnen zullen bekendstaan als ITIL 4. Deze naam weerspiegelt de rol die ITIL 4 zal spelen om individuen en organisaties door de vierde industriële revolutie te loodsen. IT is in de wereld van vandaag de kern van elk bedrijf. Met deze update brengt ITIL de snelle en complexe omgeving waarin we leven en de nieuwe werkwijzen en werkpraktijken tot uiting. Al deze nieuwe ontwikkelingen zijn niet alleen essentieel voor ITSM-professionals, maar ook voor een brede groep professionals die werkzaam zijn in de wereld van digitale transformatie. Het doel van ITIL 4 is om organisaties te voorzien van uitgebreide richtlijnen voor het beheer van informatietechnologie in de moderne diensteneconomie. ITIL 4 zal uiteindelijk leiden tot een end-to-end bedrijfsmodel voor IT/Digital, dat de volledige levering (en instandhouding) van op technologie gebaseerde producten en diensten omvat en een richtsnoer zal zijn voor de wijze waarop IT de bredere bedrijfsstrategie ondersteunt en zelfs leidt.

1.2 WAT IS HET ITIL 4-CERTIFICERINGSSCHEMA?
Het volledige certificeringsschema is nu gepubliceerd. U kunt het schema en de voorgestelde trajecten voor kandidaten met een ITIL-kwalificatie bekijken op www.AXELOS.com/itil-update.

itil4 certificering

1.3 WAT ZIJN DE NAMEN VAN DE CERTIFICERINGSNIVEAUS?
AXELOS heeft het ITIL 4-certificeringsschema onlangs bekendgemaakt. Het ITIL-certificeringsschema bestaat uit de volgende modules:

 • ITIL Foundation
 • ITIL Specialist-modules (3)
 • ITIL Strategist
 • ITIL Leader
 • ITIL Master

Een van de belangrijkste kenmerken van het nieuwe ITIL 4-certificeringsschema is dat het nu bestaat uit twee richtingen: ITIL Managing Professional (ITIL MP) en ITIL Strategic Leader (ITIL SL). Ze zijn bedoeld om deelnemers meer inhoudelijke verdieping te bieden op belangrijke onderdelen van het servicemanagement en de IT-strategie, met het doel om hun leerproces en loopbaanontwikkeling te ondersteunen. De twee richtingen bestaan in totaal uit vijf modules.

Om ITIL Managing Professional (ITIL MP) te worden, moeten deelnemers de volgende modules voltooien:

 • ITIL 4 Foundation
 • ITIL Specialist: Create, Deliver & Support
 • ITIL Specialist: Drive Stakeholder Value
 • ITIL Specialist: High Velocity IT
 • ITIL Strategist: Direct, Plan & Improve (universele module voor beide ITIL-richtingen)

Om ITIL Strategic Leader (ITIL SL) te worden, moeten deelnemers de volgende modules voltooien:

 • ITIL 4 Foundation
 • ITIL Strategist: Direct, Plan & Improve
 • ITIL Leader: Digital & IT Strategy

Om ITIL Master te kunnen worden, moeten deelnemers zowel ITIL Managing Professional (ITIL MP) als ITIL Strategic Leader (ITIL SL) zijn. Nadere details over het worden van ITIL Master zullen later worden bekendgemaakt.

1.4 IK HEB ITIL FOUNDATION AFGEROND. HOE PAK IK DE TRANSITIE NAAR ITIL 4 AAN?
De aanbevolen aanpak voor een kandidaat die alleen ITIL v3 Foundation heeft voltooid, is het volgen van ITIL 4 Foundation, om zo in het nieuwe certificeringsschema in te stromen. ITIL 4 Foundation bevat veel nieuw materiaal. Daarom is één nieuw examen vereist om iemands kennis van de nieuwe ITIL 4 Foundation-richtlijnen te beoordelen. ITIL 4 Foundation zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 worden gepubliceerd. Deelnemers hebben bovendien de mogelijkheid om 17 studiepunten binnen het ITIL v3-certificeringsschema te behalen, waardoor ze in aanmerking komen voor de ITIL Managing Professional Transition-module om naar ITIL 4 te migreren.

1.5 IK HEB ALS INTERMEDIATE/PRACTITIONER 3 OF 4 STUDIEPUNTEN IN HET V3-CERTIFICERINGSSCHEMA BEHAALD. HOE PAK IK DE TRANSITIE NAAR ITIL 4 AAN?
Deelnemers die na ITIL v3 Foundation nog 3 of 4 studiepunten hebben behaald, beschikken over twee aanbevolen opties om de overstap naar ITIL 4 te maken, afhankelijk van hetgeen ze binnen het schema wensen te bereiken.

OPTIE 1: Kandidaten kunnen ITIL 4 Foundation en een andere module in hun interessegebied volgen en zo ITIL Specialist, ITIL Strategist of ITIL Leader worden.

OPTIE 2: Kandidaten kunnen 17 studiepunten in het ITIL v3-certificeringsschema proberen te behalen, om zo in aanmerking te komen voor de ITIL Managing Professional Transition-module. Het voordeel hiervan is dat het een snelle route biedt langs de training en het examen voor Managing Across the Lifecycle v3.

1.6 IK HEB ALS INTERMEDIATE/PRACTITIONER 6 OF MEER STUDIEPUNTEN IN HET V3-CERTIFICERINGSSCHEMA BEHAALD. HOE PAK IK DE TRANSITIE NAAR ITIL 4 AAN?
Deelnemers die na ITIL v3 Foundation 6 of meer studiepunten hebben behaald, kunnen in hun eigen belang het beste doorgaan met het behalen van v3-studiepunten. Ze bereiden zich daarmee voor op een gemakkelijke transitie naar ITIL 4 en het behalen van het predicaat ITIL Managing Professional. Ze zullen 17 studiepunten moeten behalen om in aanmerking te komen voor de ITIL Managing Professional Transition-module. Het voordeel hiervan is dat het deelnemers een snelle route biedt langs de training en het examen voor Managing Across the Lifecycle v3.

1.7 IK BEN ITIL EXPERT. HOE PAK IK DE TRANSITIE NAAR ITIL 4 AAN?
Deelnemers die ITIL v3 Expert hebben behaald, komen in aanmerking voor de ITIL Managing Professional Transition-module zodra deze wordt vrijgegeven. Na voltooiing ontvangen ze het predicaat ITIL Managing Professional. Deelnemers die na het behalen van de titel ITIL Managing Professional willen doorgaan in de richting ITIL Strategic Leader, hoeven uitsluitend nog de module ITIL Leader Digital & IT Strategy te voltooien. Als ze beide richtingen hebben voltooid, komen ze in aanmerking om ITIL Master te worden. Nadere details over het worden van ITIL Master zullen later worden bekendgemaakt.

1.8 WAAROM IS ER GEEN ITIL 4 FOUNDATION TRANSITION-MODULE?
Vanwege de structuur van ITIL 4 Foundation zal er geen transitiemodule op Foundation-niveau komen. ITIL 4 Foundation bevat veel nieuw materiaal. Daarom is één examen vereist om het kennisniveau van de deelnemer op het gebied van de nieuwe ITIL 4 Foundation-richtlijnen te beoordelen.

1.9 IS DE ITIL FOUNDATION-TRAINING VERPLICHT VOOR KANDIDATEN?
AXELOS stelt de training ITIL Foundation niet verplicht, maar we raden kandidaten wel aan om aan de training deel te nemen, om het nieuwe materiaal volledig te begrijpen en ter voorbereiding op het examen.

1.10 WAAROM ZIJN ER 17 STUDIEPUNTEN VEREIST OM DE ITIL MANAGING PROFESSIONAL TRANSITION-MODULE TE KUNNEN VOLGEN?
Voor het examen Managing Across the Lifecycle (MALC) zijn op dit moment in totaal 17 studiepunten vereist, die de deelnemers hebben behaald bij ITIL Foundation, ITIL Intermediate en/of ITIL Practitioner. Om consistent te blijven en eerdere investeringen in ITIL v3 op waarde te schatten, wordt hetzelfde aantal studiepunten gevraagd van degenen die met behulp van de ITIL Managing Professional Transition-module van v3 naar ITIL 4 willen overstappen. Deelnemers die de vereiste studiepunten binnen ITIL v3 hebben behaald, kunnen de ITIL Managing Professional Transition-module volgen zonder het MALC-examen af te hoeven leggen.

1.11 WAAR IS DE ITIL PRACTITIONER IN HET NIEUWE CERTIFICERINGSSCHEMA?
ITIL Practitioner zal in het ITIL 4-certificeringsschema niet langer een aparte module zijn. De kennis en principes van de ITIL Practitioner-richtlijnen zullen echter fundamenteel zijn voor alle modules in ITIL 4. Kandidaten kunnen ook hun ITIL Practitioner-studiepunten gebruiken om hun ITIL-traject voort te zetten. Kandidaten die 17 studiepunten hebben behaald, komen in aanmerking voor de ITIL Managing Professional Transition-module zonder dat ze het MALC-examen hoeven af te leggen.

1.12 WANNEER ZULLEN DE RICHTLIJNEN WORDEN GEPUBLICEERD?
De ITIL Foundation-richtlijnen zullen in het eerste kwartaal van 2019 worden gepubliceerd. Publicaties in verband met ITIL Specialist, ITIL Strategist en ITIL Leader zullen samen met de modules worden gepubliceerd in het tweede halfjaar van 2019.

1.13 HOE VERHOUDT ITIL V3 ZICH TEN OPZICHTE VAN ITIL 4?
Hoewel ITIL 4 veel van de kernelementen van ITIL v3 behoudt en veel van de bestaande richtlijnen herkenbaar zullen zijn in delen van ITIL 4, zijn de modules voor de twee certificeringsschema’s niet direct vergelijkbaar.

1.14 WANNEER WORDT ITIL V3 BEËINDIGD?
De transitie zal geleidelijk verlopen, zodat deelnemers ITIL v3 Intermediate-studiepunten kunnen blijven behalen om de overstap naar ITIL Managing Professional mogelijk te maken. AXELOS zal daarom niet vóór juni 2020 met ITIL v3 stoppen, dat wil zeggen stoppen met het onderhouden van examens, het uitgeven van boeken of het accrediteren van kandidaten.

1.15 WAAROM SPREEKT AXELOS LIEVER VAN ITIL V3 DAN VAN ITIL 2011?
Als we het over ITIL v3 hebben, verwijzen we naar de huidige versie van ITIL. We weten dat v3 in 2011 is geactualiseerd, maar aangezien dat een editie is, in plaats van een versie, blijven we het voor alle duidelijkheid v3 noemen.

1.16 WANNEER KOMEN ER VERTALINGEN VAN ITIL 4 BESCHIKBAAR?
ITIL 4 Foundation zal in eerste instantie in het Duits, Frans, Japans en Spaans vertaald.
In het eerste kwartaal van 2019 zullen we meer informatie geven over richtlijnen in andere talen dan het Engels en de bijbehorende verschijningsdatums.

1.17 HOE ZAL ISO 20000 ZICH TOT ITIL 4 VERHOUDEN?
Veel leden van het ITIL 4 Lead Architect Team zijn nauw betrokken bij ISO 20000, zodat we erop toe kunnen zien dat ITIL 4 redelijk in lijn is met de norm.

1.18 WANNEER ZAL DE ITIL MANAGING PROFESSIONAL TRANSITION-MODULE OPHOUDEN TE BESTAAN?
De ITIL Managing Professional Transition-module blijft tot minstens één jaar na de lancering geldig.

1.19 WORDT HET ITIL MATURITY MODEL NOG GEACTUALISEERD?
We erkennen dat het ITIL-volwassenheidsmodel van groot belang is voor veel professionals en dat het moet worden afgestemd op het vernieuwde ITIL-framework. We zullen het volwassenheidsmodel actualiseren zodra we het volledige ITIL 4-schema hebben gepubliceerd.

Tags
IT Service Management, ITIL