Q
terug

Gegamificeerd leren en transformeren met het Quint Transformatie Platform

Is jouw team onderdeel van een lopende transformatie of staat jouw organisatie op het punt om te transformeren? Dat betekent dat je opeens moet openstaan voor een drastische verandering in ideeën, gedrag, gewoontes, werkwijze en cultuur. Dat vraagt heel veel van professionals. Hoe voorkom je nu dat jij en je collega’s niet terugvallen in oude gewoontes?

‘just-in-time’ performance support

Quint ondersteunt met haar Quint Transformatie Platform (QTP) teams om gemotiveerd, succesvol en met plezier bij te dragen aan de transformatie op basis van uitnodigende en doeltreffende ‘just-in-time’ performance support. De activiteiten van Quint op het terrein van professionaliseren, leren en veranderen worden gedreven door onze missie: het ondersteunen van opdrachtgevers in hun transformatie naar een ‘High Performance Organisatie’ (HPO).

Het succes van een dergelijke transformatie is afhankelijk van de mate waarin medewerkers in staat worden gesteld om nieuwe kennis te verwerven, nieuwe competenties te ontwikkelen, nieuw gedrag en de bijbehorende mindset te adopteren. De medewerkers zijn daardoor de meest kritische succesfactor, wat de doeltreffendheid en het motiverende karakter van de begeleiding en coaching cruciaal maakt. Om de doeltreffendheid en het motiverende karakter van leren en transformeren te vergroten, hebben wij het gegamificeerde Quint Transformatie Platform ontwikkeld. Daarin brengen wij de expertise en ervaring vanuit onze Academy en adviespraktijk bij elkaar. Immers ‘veranderen is leren en leren is veranderen’.

Hoe werken teams in het platform?

In het platform staan samenwerking en teamprestaties centraal. Teams beschikken over alle denkbare best practices ter ondersteuning van een transformatie en kunnen putten uit Adventures en Quests ofwel microlearnings. Ieder team selecteert een eigen ontwikkelpad en verkrijgt inzicht in de voortgang en de impact op de teamprestaties. De ontwikkelpaden gaan bijvoorbeeld over het toepassen van technologie, ontwikkelen van cultuur en leiderschap of een Agile mindset. Door Adventures en Quests te ondernemen, zetten teams concrete stappen die hen dichter bij de transformatiedoelen brengen. Zo worden teams echt beter en sneller en wordt de samenwerking hechter en vooral ook leuker.

Om teams te ondersteunen bij het monitoren van hun voortgang ten opzichte van gestelde doelen, voeren ze een 0-meting uit. Ze verkrijgen daarmee inzicht in hun verbeterpotentieel en selecteren verbeterinterventies in de vorm van Adventures. Het team-dashboard maakt op basis van tussenmetingen inzichtelijk waar het team staat ten opzichte van de stip op de horizon én wat de meest zinvolle Adventures zijn op mee verder te gaan. Door dit inzicht kan het management nog beter de teams helpen om zich te verbeteren en bij te dragen aan de gewenste transformatie.

Waar staat het Quint Transformatie platform voor?

LeerrendementLeerrendement. Dat betekent aantoonbaar verbeterde werkprestaties waarbij de teams met plezier en zelfvertrouwen het geleerde toepassen en stappen maken in hun ontwikkeling en prestaties.

 

MotivatieMotivatie van medewerkers om te leren. Het gegamificeerde concept en de toepassingsgerichtheid nodigen teams uit om te leren en dat te doen op voor hen passende de momenten.

 

PrioriteitPrioriteit bij teams om te leren. Door het leren te koppelen aan organisatiedoelen en teamontwikkeldoelen wordt het leren voor de teams relevant. Die relevantie motiveert teams om het leren te prioriteren en de benodigde tijd hiervoor te vragen en vrij te maken. De relevantie van het leren draagt bovendien bij aan de mate waarin medewerkers het geleerde in de praktijk gaan gebruiken.

 

TransparantTransparantie. Het platform maakt met te verdienen ‘badges’ transparant in welke mate teams werken aan hun ontwikkeling. Die transparantie geeft ook weer waar teams ondersteuning nodig hebben, waarop zij door andere teams of door een coach verder geholpen kunnen worden.

 

QuestQTP stimuleert en ondersteunt het toepassen van het geleerde. Alle Adventures en Quests passen namelijk in het spectrum van 70:20:10. Dat houdt in: leren in het werk (70%), leren van en met elkaar (20%) en ook geplande formele leeractiviteiten (10%) waarin het leren van teams vooral wordt geactiveerd en gericht.

 

vakontwikkelingKwalitatieve vakontwikkeling op basis van het 4 Componenten/Instructional Design-model (4C/ID-model). Dit model borgt dat de doeltreffendheid en kwaliteit van de adventures en quests vier noodzakelijke componenten bevatten: (1) aansprekende opdrachten (oefeningen, experimenten) als ruggengraat van leerpaden; (2) kleine blokjes inleidende theorie als brug tussen wat teams en professionals al weten en moeten leren; (3) just-in-time beschikking over benodigde kennis en kunde; (4) de mogelijkheid tot herhaling nodig voor het werkelijk opdoen van nieuwe kennis, vaardigheden en nieuw gedrag.

Wil je meer informatie over het Quint Transformatie Platform neem contact op met Mike van Dongen (0624646330) of David Smit (06 5264 8117).