Q
terug

Van achterstand naar voorsprong met matchUP@quintacademy

Je kennisniveau op peil houden, de digitale revolutie bijbenen en trainingen volgen. Sommige werknemers kunnen dit prima zelf, voor anderen is continue ontwikkeling minder vanzelfsprekend. Speciaal voor deze laatste groep heeft Quint het matchUP programma opgericht. In dit programma kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kosteloos trainingen volgen bij Quint. En waar het eerder nog om een samenwerking met alleen het UWV ging, breidt Quint de doelgroep nu uit van werkzoekenden naar iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kosteloze trainingen voor brede doelgroep

“Het begon met een samenwerking met het UWV, waarbij werkzoekenden met een WW-uitkering, passend cv en affiniteit met IT zich kunnen aanmelden voor trainingen op het gebied van onder andere Agile, Scrum, DevOps en Lean IT”, legt Mireille van Kol van Quint uit. “Omdat er meer mensen zijn die om wat voor reden dan ook lang thuis zitten en zich onder deze groep veel potentieel bevindt – denk aan asielzoekers, langdurig zieken en Nederlanders met een migratie-achtergrond – stellen we nu opleidingsplaatsen beschikbaar voor een breder publiek.”

Weg met vooroordelen

Met matchUP@quintacademy krijgt iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans zich bij te scholen en de obstakels die onze maatschappij heeft opgeworpen weg te werken. Veel mensen krijgen bij sollicitaties te horen dat ze Nederlandse diploma’s moeten hebben, de taal eerst perfect moeten spreken, te oud zijn, te lang uit de roulatie zijn of wat dan ook. Dit alles komt hun zelfvertrouwen vaak niet ten goede. “Met up-to-date kennis helpen we hen op weg. Maken we hun ‘waarde’ en kansen groter. Want voor iedereen is een passende organisatie of functie te vinden”, aldus Mireille.

Maatschappelijke missie

“In onze trainingen reserveren wij altijd een plaats voor mensen die bereid zijn in zichzelf te investeren. Het is zonde niets met deze beschikbare ruimte en kansen te doen”, vertelt ze. “Bij Quint investeren we graag in kennis en kunde en komen we op voor mensen voor wie de arbeidsmarkt (nog) niet binnen handbereik ligt. De maatschappij van straks vraagt om andere skills en vaardigheden dan die van nu en de vraag naar ICT-kennis stijgt snel. Het is in ons aller belang dat het dreigende tekort aan goed ICT-personeel opgeheven wordt, dus nemen wij als IT-organisatie onze verantwoordelijkheid. Dat zou wat ons betreft ieder bedrijf moeten doen.”

Lean denken en lean werken

Het aanbieden van trainingen is in lijn met de Lean-gedachte die Quint uitdraagt. Het komt erop neer dat de klantwaarde centraal staat, deze is leidend voor alle bedrijfsactiviteiten van Quint. “Iedereen denkt in termen van continu verbeteren en wil het stapje voor stapje beter doen”, verduidelijkt Mireille. “Lean gaat om het elimineren van alle verspillingen in een proces, zodat klantwensen sneller en efficiënter gerealiseerd kunnen worden. Door plekken in ons opleidingsprogramma beschikbaar te stellen, slaan we veel vliegen in één klap. Het belangrijkst? We leiden de medewerkers van de toekomst op. En daarmee komen we tegemoet aan de behoefte van onze klanten én de maatschappij.”

Over Quint

Digitale transformatie en effectief leiderschap zijn essentieel voor onderscheidend vermogen in de 21e eeuw. Quint ziet de optimale verbinding tussen mensen, processen en technologie als voorwaarde voor succes. Ze stelt de mens centraal en verandert organisaties door samen te leren en te durven experimenteren. Quint ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en implementeren van hun digitale transformatie naar een succesvolle toekomst. Ze versnelt en verankert transformaties door mensen, processen en technologie met elkaar te verbinden. “Zo brengen we technologie tot waarde voor de organisatie en haar omgeving”, besluit Mireille.